คลังความรู้คู่มือประกอบการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สำหรับสมาชิกชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท

 
เอกสารประกอบคำสอนวิชา
โดย
วรัษยา สุนทรศารทูล
Zotero สรวง อุดมวรภัณฑ์
Creating bibliographic reference with EndNote สรวง อุดมวรภัณฑ์
สรวง อุดมวรภัณฑ์
สรวง อุดมวรภัณฑ์
สรวง อุดมวรภัณฑ์
วรัษยา สุนทรศารทูล
วรัษยา สุนทรศารทูล
วรัษยา สุนทรศารทูล
วรัษยา สุนทรศารทูล
พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
อภิชัย อารยะเจริญชัย
Creating bibliography with EndNote (for printout) update June 2010
สรวง อุดมวรภัณฑ์
การใช้งาน Facebook และ Twitter เบื้องต้น
วรัษยา สุนทรศารทูล
"โปสเตอร์ทำมือ" : การสร้างโปสเตอร์นำเสนอผลงานอย่างง่ายและประหยัด
เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์
(นักศึกษาปริญญาเอก)
การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม PowerPoint
วรัษยา สุนทรศารทูล
Example การใช้โปรแกรม Microsoft Excel
วรัษยา สุนทรศารทูล
 

http://stang.sc.mahidol.ac.th/E-Handout - ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 16 มีนาคม 2554
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
- เริ่มตั้งแต่ 22 กันยายน 2551-