รายการวารสารวิชาการบริจาค ครั้งที่ 3/2555 : จำนวน 510 ฉบับ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
 ศูนย์แลกเปลี่ยนและรับบริจาควารสารฯ ร่วมกิจกรรม MUSC Open House 2011 เปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์
"

วันที่ 17 สิงหาคม 2554
มอบวารสารวิชาการ นิตยสารบันเทิงและสารคดี ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมงาน
ณ ลานกิจกรรม ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จำนวน 800 ฉบับ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
 ศูนย์แลกเปลี่ยนและรับบริจาควารสารฯ ร่วมกิจกรรม "มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6
"
วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554
มอบนิตยสารจำนวน 2,400 ฉบับให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
- นิตยสาร National Geographic จำนวน 1,200 ฉบับ ได้รับอภินันทนาการจาก บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
- นิตยสาร Foodstylist จำนวน 1,200 ฉบับ ได้รับอภินันทนาการจาก บริษัท ฟู้ด สไตลิสท์ จำกัด


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
วิธีการขอรับบริจาค/แลกเปลี่ยนวารสาร
1. ห้องสมุดแห่งใดประสงค์จะขอแลกเปลี่ยนวารสารฉบับซ้ำ หรือขอรับบริจาค กรุณาระบุชื่อวารสาร (Title) เลข ISSN ปีที่ (Vol.) ฉบับที่ (No.) ปี (Year) จำนวนเล่ม และทำเครื่องหมายในช่องแลกเปลี่ยน/ ขอรับบริจาค ลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2. ห้องสมุดที่ประสงค์จะขอรับวารสารดังกล่าวต้องชำระค่าจัดส่งเองหรือมารับด้วยตนเองที่งานวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
    
 
 
 
ศูนย์แลกเปลี่ยนและรับบริจาควารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 9 มกราคม 2555 -
เริ่มดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550