ไทย english   

ตอบปัญหาสารพัน กับ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ผ่าน line application

 

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เปิดบริการตอบคำถามผ่าน line application เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2556 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสอบถามปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับบริการของห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ ทรัพยากรต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด รวมถึงคำถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางวิชาการ

ช่องทางการใช้บริการ

ท่านสามารถติดต่อกับห้องสมุดผ่าน line ID = stanglibrary

 

ช่วงเวลาให้บริการ

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
นอกเหนือเวลาดังกล่าวนี้ ท่านสามารถฝากคำถามไว้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ตัวอย่างคำถามที่พบบ่อย

  • เวลาทำการของห้องสมุด
  • รายละเอียดการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด อาทิ กฎและระเบียบการใช้ห้องสมุด ระเบียบการยืมสิ่งพิมพ์ การใช้งานฐานข้อมูลวิชาการ ฯลฯ
  • ขอความช่วยเหลือการเข้าถึงสารสนเทศทางวิชาการ อาทิ บทความฉบับเต็ม บริการสำเนาเอกสาร เป็นต้น
  • ปรึกษาเกี่ยวกับการการใช้สารสนเทศทางวิชาการ อาทิ การเขียนรายการอ้างอิง การค้นหาค่า Impact Factor การค้นหารายการอ้างอิงบทความวิชาการ เป็นต้น
  • ฯลฯ

สถิติการให้บริการ

 

จำนวนผู้สนทนา

ระเบียบ
ข้อมูลทั่วไปของห้องสมุด

การสืบค้นสารสนเทศ

การขอใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด

ปัญหาไอทีวิชาการ

อื่นๆ

รวม

ต.ค. 56 5 3 5 3 2 1 14
พ.ย. 56 4 3 4 1 0 1 9
ธ.ค. 56 2 0 2 1 0 0 3
ม.ค. 57 2 0 2 0 1 0 3
ก.พ. 57 3 2 2 0 2 2 8
มี.ค. 57 1 1 1 0 0 0 2
เม.ย. 57 0 0 0 0 0 0 0
พ.ค. 57 2 1 0 3 0 1 5

หมายเหตุ : ผู้สนทนาอาจมีคำถามมากกว่า 1 คำถาม

 

 

ตัวอย่างบทสนทนา

ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556

 

14:43 GreenDad       สวัสดีครับ ผมจะใช้บริการห้องสมุดได้อย่างไรบ้างครับ โปรดแนะนำ

15:43 stang library    สามารถเข้ามาใช้ห้องสมุดได้เลยครับ ไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด หากเป็นบุคคลทั่วไปจะไม่สามารถยืมสิ่งพิมพ์ได้ และจะไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ เนื่องจากจะต้องใช้ login ของทางมหิดลเท่านั้น แต่ก็ขอคำปรึกษาและขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้เลยครับ หากไม่สะดวกเข้ามาที่ห้องสมุด จะฝากคำถามไว้หรือฝาก reference ให้ทางเราช่วยสืบค้นก็ยินดีครับ

15:43 stang library    ทิ้งคำถามไว้ได้ทาง line หรือจะส่งมาทางเมล์ก็ได้ครับ ที่ lisc@mahidol.ac.th หรือโทร. 0 2201 5718

15:45 GreenDad       จะเป็นสมาชิกต้องทำอย่างไรบ้างครับ

15:50 stang library    ถ้ามาอ่านหนังสือเฉยๆ ก็เข้ามาได้เลยครับ ไม่ต้องเป็นสมาชิก

15:50 stang library    ถ้าต้องการยืมสิ่งพิมพ์จะต้อง

1. เป็น นศ./บุคลากรของมหิดล ซึ่งจะใช้บัตรประจำตัวยืมได้

2. ศิษย์เก่าคณะวิทย์ ต้องมาติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ที่คณะวิทย์ เพื่อทำบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า จากนั้นห้องสมุดจึงจะดำเนินการต่อให้ได้

3. เป็นบุคลากรที่สังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถขอหนังสือนำจากห้องสมุดต้นสังกัด เพื่อมาแสดงตนสำหรับยืมหนังสือต่างสถาบันได้ครับ

15:51 stang library    หากนอกเหนือจากนี้ถือเป็นผู้ใช้ประเภททั่วไป จะไม่สามารถยืมสิ่งพิมพ์ได้ แต่ที่ห้องสมุดมีบริการถ่ายสำเนาครับ

15:51 stang library    ถ้าต้องการใช้อินเทอร์เน็ตนั้น ถ้าไม่มี account ของมหิดล ก็จะใช้งานไม่ได้เลย แต่อาจจะขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยสืบค้นให้ได้ครับ

15:52 GreenDad       คือเป็นห้องสมุดออน์ไลน์หรือเปล่าครับ

15:53 stang library    ต้องใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหิดลครับ

15:53 stang library    มิเช่นนั้นจะไม่สามารถโหลด paper หรือข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ครับ

15:53 GreenDad       อินเตอร์เนททั่วไป จะเข้าอย่างไรครับ

15:54 stang library    ต้องเข้าผ่านระบบ VPN ครับ ถึงจะสามารถใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ ที่ทางมหิดลบอกรับได้

15:55 stang library    หากใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปก็จะใช้งานไม่ได้ครับ

15:55 GreenDad       เข้าใจครับ แต่ก็ยังติดว่า VPN ทำยังไร

15:56 stang library    จะใช้ VPN ก็ต้องมี account ของมหิดลอยู่ดีนะครับ ถ้าไม่มีก็หมดทางเลย

15:56 stang library    เว้นเสียแต่เป็นศิษย์เก่า จะสามารถติดต่อกับกองไอที เพื่อขอ account ในนามศิษย์เก่าได้

15:57 stang library    แต่ถ้าไม่มี account ก็ลองส่ง reference หรือคำถามมาให้ผมค้นหาให้ได้ครับ

15:58 GreenDad       โอเค ขอบคุณมากๆ ครับ สำหรับน้ำใจอันสูงส่ง

15:58 stang library    ยินดีครับ หากมีอะไรให้ช่วยเหลือก็แจ้งมาได้เลยครับ

15:58 GreenDad       เอ...ขออีกนิด ทำไมชื่อห้องสมุดสตางค์คับ

16:03 stang library    คือนำเอาชื่อของ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่าแรกมาใช้เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านน่ะครับ

16:04 GreenDad       อ่อครับ ขอบคุณครับ

16:04 stang library    เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2519 โน่นน่ะครับ

16:05 stang library    อย่าลืมแวะมาได้นะครับ ยินดีต้อนรับครับ

16:22 GreenDad       มีของฝากเป็นการขอบคุณนะครับ เป็นหนังสือเสียง "พระผู้เจริญพร้อม" สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ของสมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๙๖ พรรษา (ครบ ๘ รอบ) วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒   http://www.phuttha.com/สื่อธรรมะ/เสียงอ่านธรรม/เสียงอ่านหนังสือ-พระผู้เจริญพร้อม

16:23 stang library    ขอบพระคุณมากเลยครับ


อังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556

 

11:06 ~TaY~           ถ้าต้องการรับ account ของ SciFinder นี่ต้องทำยังไงครับ

11:07 stang library   ไม่ทราบว่าเป็น นศ.หรือบุคลากรของมหิดลหรือไม่ครับ

11:08 ~TaY~           นักศึกษาครับ เคมี ปีสี่

11:09 stang library   เข้าลงทะเบียนได้ที่เว็บของ SF เลยครับ ที่ https://scifinder.cas.org

11:10 stang library   หรือเข้าตรงได้ที่ https://originscifinder.cas.org/registration/index.html?

corpKey=A1EFF448-86F3-5055-55C5-3525677A6AA4

11:10 stang library   เวลาลงทะเบียน ต้องใช้ e-mail ของมหิดลเท่านั้นนะครับ จะใช้เมล์นอกไม่ได้เลย

11:10 ~TaY~           ครับ

11:11 ~TaY~           ขอบคุณครับ

11:12 stang library   จากนั้นก็เข้าใช้ได้เหมือนใช้เมล์เลยครับ ถ้าต้องการ link ไปหา fulltext ก็ต้องเล่นกับเครือข่ายเน็ตของมหิดลด้วยนะครับ

11:14 ~TaY~           ครับ


อังคารที่ 16 มกราคม 2557

 

18:01 ning-TL           เป็นไปได้ไหมค่ะที่จะดาวน์โหลดหนังสือทั้งเล่มของตัวนี้ http://ehis.ebscohost.com/eds/folder?sid=4a29576b-2779-423c-8cd1-7a965624847f%40sessionmgr115&vid=36&hid=116

18:01 ning-TL                    Protein Localization by Fluorescence Microscopy : A Practical Approach

Full Text Available Book Jacket eBook

By: Allan, Victoria J. In: The Practical Approach Series. Oxford : Oxford University Press. 2000. eBook. , Database: eBook Collection (EBSCOhost)

Subjects: SCIENCE / Life Sciences / Biochemistry; Proteins--Analysis; Fluorescence microscopy; Green fluorescent protein; Immunofluorescence

11:44 stang library    ได้ครับ ... ลองเข้าผ่านที่

http://www.li.mahidol.ac.th/e-resource/ebooks.php#net

เข้าไปค้นหนังสือที่ต้องการ ที่ใต้หนังสือจะมีคำสั่ง eBook FullText อันนี้จะอ่านได้ทีละหน้า จะช้าครับ ให้ใช้ Download (Offline) จะโหลดได้ทั้งเล่มในลักษณะเหมือนการยืมหนังสือในห้องสมุด คือจะจำกัดอายุการใช้งาน เลยกำหนดแล้วก็จะเปิดอ่านไม่ได้ ถ้าเพิ่งใช้งานครั้งแรกต้องลงทะเบียนเสียก่อนครับ ทั้งนี้ต้องเล่นผ่านเครือข่ายของมหิดล

11:44 stang library    ส่วนโปรแกรมสำหรับอ่าน เมื่อเราโหลดไฟล์หนังสือมาได้แล้ว (เป็นไฟล์ .acsm) ระบบจะขึ้นหน้าต่างเล็กๆ มาให้ ด้านล่างจะบอกรายการโปรแกรมสำหรับอ่านพร้อม link  สำหรับโหลดครับ ถ้าเป็น PC จะสะดวกหน่อยแต่ถ้าเป็นมือถือหรือแท็บเล็ต

                             โปรแกรมสำหรับใช้อ่านครับ ถ้าโหลดเสร็จแล้วจะมี link  ให้เข้าไปโหลดด้วย

Viewing Requirements

Desktop: Adobe® Digital Editions 1.7.1 or higher is required for offline viewing. Apple and Android devices: Bluefire Reader is recommended

Kindle: PDFs can be created in the eBook Full Text view and transferred using Send To Kindle