การปฏิบัติตามการประหยัดพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ประจำปี พ.ศ. 2560

 

เอกสารแนวทางการประหยัดพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์
ห้อง K 527 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5
ปิดไฟแสงสว่างและปิดเครื่องปรับอากาศ ในช่วงรับประทานอาหารกลางวัน ปิดเครื่องปรับอากาศในเวลาพักกลางวัน
ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักกลางวัน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศาเซลเซียส
   
ปิดก๊อกน้ำให้สนิทเวลาใช้เสร็จแล้ว ใช้ระบบ MU Intra-Phone ในการติดต่อระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
พบเห็นอุปกรณ์หรือสายชำระ เกิดชำรุด แจ้งหน่วยงานช่างทันที ใช้โทรศัพท์ในหน่วยงานเฉพาะงานราชการเท่านั้น
   
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข อาคารฟิสิกส์ ชั้น 2
ปิดสวิตช์ไฟภายในห้องที่ไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องทำงานเกิน 1 ชั่วโมง
ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักกลางวัน หรือเมื่อไม่มีการใช้งาน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศาเซลเซียส
ปรับแสงสว่างจอคอมพิวเตอร์ให้พอดีกับสายตา ไม่สว่างจนเกินไป ปิดประตูหรือหน้าต่างให้สนิท ขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ
พบเห็นอุปกรณ์ หลอดไฟ หรือสายไฟฟ้า เกิดชำรุด แจ้งผู้เกี่ยวข้องทันที พบเห็นอุปกรณ์หรือเครื่องปรับอากาศ เกิดชำรุด แจ้งผู้เกี่ยวข้องทันที
   
ปิดก๊อกน้ำให้สนิทเวลาใช้เสร็จแล้ว ใช้โทรศัพท์ในหน่วยงานเพื่อติดต่อราชการเท่านั้น
ไม่เปิดน้ำแช่หรือทิ้งไว้ขณะล้างภาชนะ ใช้ระบบ MU Intra-Phone ในการติดต่อระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
กดน้ำดื่มจากเครื่องทำน้ำเย็นแต่พอดี  
พบเห็นอุปกรณ์ หรือสายชำระ เกิดชำรุด หรือน้ำรั่ว แจ้งผู้เกี่ยวข้องทันที  
   
 
การใช้กระดาษควรใช้ทั้งสองหน้าหรือใช้กระดาษ Reuse เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ  
ตรวจแก้ไขเอกสารบนจอคอมพิวเตอร์แทนการตรวจแก้ไขบนเอกสารที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์  
เปลี่ยนมาใช้ฟอร์มการให้บริการต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์แทนการใช้กระดาษ  
   
ห้อง P106 อาคารฟิสิกส์ ชั้น 1
ปิดไฟแสงสว่างที่ไม่จำเป็นตามโถงทางเดิน ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศาเซลเซียส
ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักกลางวัน หรือเมื่อไม่มีการใช้งาน ปิดเครื่องปรับอากาศเมื่ออุณหภูมิภายในอยู่ในระดับปกติ
พบเห็นอุปกรณ์ หลอดไฟ หรือสายไฟฟ้า เกิดชำรุด แจ้งหน่วยงานช่างทันที พบเห็นอุปกรณ์หรือเครื่องปรับอากาศ เกิดชำรุด แจ้งหน่วยงานช่างทันที
   
ปิดก๊อกน้ำให้สนิทเวลาใช้เสร็จแล้ว ใช้ระบบ MU Intra-Phone ในการติดต่อระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
ปิดเครื่องทำน้ำเย็นทุกครั้งหลังเลิกงานพร้อมถอดปลั๊กออก ใช้โทรศัพท์ในหน่วยงานเฉพาะงานราชการเท่านั้น
พบเห็นอุปกรณ์หรือสายชำระ เกิดชำรุด แจ้งหน่วยงานช่างทันที  
   
 
ตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ถ่ายเอกสารแบบสองหน้าหรือใช้กระดาษ Reuse เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ  
ตั้งเปิดใช้งานโหมด Standby และปิดเครื่องพิมพ์ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน