Bibliographic management,EndNote,Science support software

EndNote : การแก้ output style ให้ไม่แสดง citation

5 Sep , 2011  

จากคำถามบนเว็บบอร์ด…

“ผมอยากอ้างอิงเอกสารไว้ในส่วนของบรรณานุกรม โดยที่ไม่ถูก cite ในเนื้อหาด้านหน้า … ต้องทำยังไงอะครับ
ตอนนี้ที่ทำอยู่คือ cite ด้านใน แล้วมันจะขึ้นอัตโนมัติมาที่บรรณานุกรมข้างท้ายน่ะครับ”

เท่าที่เห็น EndNote ยังไม่มี output style ที่จะสร้างเฉพาะ biliography หรือ references อย่างเดียว ในกรณีนี้คิดว่าถ้าแก้ output style จะง่ายกว่าครับ More…

Cybercrime

จม. ลวง หลอกไปลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมปลอม

16 Aug , 2011  

7 สิงหาคม 2554 ได้รับอีเมล์ฉบับหนึ่งซึ่งอ้างชื่อตัวเองว่า “UNITED NATIONS” และมีหัวเรื่อง (header) ว่า “You are invited…”  มีเนื้อความเชิญเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “United Nations Millennium Development Goals Conference: Challenges And Perspectives!”  ซึ่งดูเหมือนจะเป็นโครงการหนึ่งขององค์การสหประชาชาติที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จดหมายจะมีเนื้อหาดังนี้ More…

IT law

ก.ไอซีทีออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์สำหรับคนพิการ

6 Jul , 2011  

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า หลังจากประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งในส่วนของกระทรวงฯ ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 และจะมีผลใช้บังคับหลังครบกําหนด 180 วันนับแต่วันประกาศฯ More…

,

IT law

ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับการเรียนการสอน

7 Jun , 2011  

เปิดเทอมแล้วนะคะสำหรับปีการศึกษา 2554 มาพร้อมกับฝนกันเลยทีเดียว สำหรับน้องๆ นักศึกษา
เทศกาล การบ้าน/รายงาน กำลังจะเริ่ม ส่วนท่านอาจารย์ก็ต้องเตรียมการสอน เตรียมงานวิจัย หน่วยไอทีวิชาการมีข้อแนะนำว่าทำอย่างไรจะปลอดภัยจาการละเมิดลิขสิทธิ์มาฝาก ดังนี้ค่ะ More…

,

IT law

10 “อย่า″ ที่ควรทำถ้าไม่อยากละเมิดพ.ร.บ.ฯ

2 Jun , 2011  

ได้ฟังกันไปแล้วสำหรับสัมนาทางวิชาการเรื่อง “ภัยจากการละเมิดพ.ร.บ. การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็เลยขอสรุปคร่าวๆ เพื่อเตือนใจสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป ดังนี้นะคะ More…

,

IT law

สัมมนา “ภัยจากการละเมิดพ.ร.บ.การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์”

26 May , 2011  

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมนาทางวิชาการเรื่อง “ภัยจากการละเมิดพ.ร.บ. การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์โยรู้เท่าไม่ถึงการณ์”  ในวันอังคารที่ 31 พ.ค. 2554 เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้อง K102 ค่ะ More…

,

Faqs

ใช้โปแกรมเถื่อนมีผลอย่างไร…

23 May , 2011  

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายมีผลเสียอย่างไรบ้าง More…

,

Faqs

พนักงานผลิต..ลิขสิทธิ์เป็นของใคร

23 May , 2011  

การที่ลูกจ้างในหน่วยงาน/บริษัทผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นผู้สร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามทางการที่จ้างลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเป็นของใคร More…

,

Faqs

ใครรับผิด…หากหน่วยงานละเมิดลิขสิทธิ์

23 May , 2011  

การที่พนักงานในหน่วยงาน/บริษัทนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกกฎหมายมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน/บริษัท กรรมการหน่วยงาน/บริษัทต้องรับผิดหรือไม่อย่างไร More…

,

Faqs

กรณีใดที่ถือว่าหน่วยงานละเมิดลิขสิทธิ์

23 May , 2011  

การละเมิดลิขสิทธิ์ที่พบบ่อยในกรณีของหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน มีกรณีใดบ้าง More…

,