IT law

10 “อย่า″ ที่ควรทำถ้าไม่อยากละเมิดพ.ร.บ.ฯ

2 Jun , 2011  

ได้ฟังกันไปแล้วสำหรับสัมนาทางวิชาการเรื่อง “ภัยจากการละเมิดพ.ร.บ. การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็เลยขอสรุปคร่าวๆ เพื่อเตือนใจสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป ดังนี้นะคะ More…

,

IT law

สัมมนา “ภัยจากการละเมิดพ.ร.บ.การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์”

26 May , 2011  

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมนาทางวิชาการเรื่อง “ภัยจากการละเมิดพ.ร.บ. การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์โยรู้เท่าไม่ถึงการณ์”  ในวันอังคารที่ 31 พ.ค. 2554 เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้อง K102 ค่ะ More…

,

IT law

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์(ฉบับใหม่) เพิ่มโทษผู้ดูแลระบบ

2 May , 2011  

ข่าวการจัดประชุมรับฟังและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2554 เป็นที่สนใจของคนในวงการไอทีอย่างมาก เนื่องจากมีการเพิ่มโทษแก่ผู้ดูแลระบบและผู้กระทำผิดมากขึ้น More…

IT law

ท่านทราบหรือไม่ว่า…การกระทำใดที่เรียกว่าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

19 Apr , 2011  

ข่าวการจับกุมผู้ให้บริการเว็บบิท (Bit torrent) เป็นที่ฮือฮาในช่วงนี้ เนื่องจาการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 แล้วพ.ร.บ. นี้มีเนื้อหาอะไร แบบไหนเรียกละเมิด เลยสรุปเอามาฝากค่ะ More…

,