ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Stang Mongkolsuk Library Book & Journal Donation Center (Since 2007)

http://stang.sc.mahidol.ac.th/stangdonation/