ไทย  english   
หน้าหลัก  » เกี่ยวกับเรา  » งานมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ (Mahidol-Phayathai Book Fair)

 


มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1

(2-4 กุมภาพันธ์ 2548)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2

(7-11 กุมภาพันธ์ 2549)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 3

(7-9 กุมภาพันธ์ 2550)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4

(2-6 กุมภาพันธ์ 2552)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5

(1-5 กุมภาพันธ์ 2553)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6

(1-4 กุมภาพันธ์ 2554)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7

(7-10 กุมภาพันธ์ 2555)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8

(5-8 กุมภาพันธ์ 2556)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9

(3-6 กุมภาพันธ์ 2558)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10

(8-11 กุมภาพันธ์ 2559)
 

 

 

 

mini BookFair Stang Mongkolsuk Library

 

o mini-Bookfair ครั้งที่ 9 (29-31 สิงหาคม 2559)

o mini-Bookfair ครั้งที่ 8 (1-3 กันยายน 2558)

o mini-Bookfair ครั้งที่ 7 (2-4 กันยายน 2557)

o mini-Bookfair ครั้งที่ 6 (11-13 พฤศจิกายน 2556)

o mini-Bookfair ครั้งที่ 5 (5-7 พฤศจิกายน 2555)

o mini-Bookfair ครั้งที่ 4 (15-17 มิถุนายน 2552)

o mini-Bookfair ครั้งที่ 3 (10-12 มีนาคม 2551)

o mini-Bookfair ครั้งที่ 2 (8-10 พฤษภาคม 2549)

o mini-Bookfair ครั้งที่ 1 (14-15 กันยายน 2548)

 

My Favorite Book

 

สัมภาษณ์หนังสือเล่มโปรด ปี 2549

สัมภาษณ์หนังสือเล่มโปรด ปี 2550

สัมภาษณ์หนังสือเล่มโปรด ปี 2554

สัมภาษณ์หนังสือเล่มโปรด ปี 2558

สัมภาษณ์หนังสือเล่มโปรด ปี 2559