ไทย english   
HOME  » Journal Services  » Most Used Journals

Most Used Journals

 

Top 10 Most Used Journals
- November 2014 -

 

   International Journal

No. Journal Name Number of usage Impact Factor
1 Nature 78 42.351
 
2 Science 11 31.477
 
3 Cell 9 33.116
 
4 Journal of the American Chemical Society* 8 11.444
 
5 Time (Asia edition) 7 -
 
6 Tetrahedron (incl.Tetrahedron Asymmetry)* 6 2.817
 
7 Reader's Digest 5 -
 
8 Helvetica Chimica Acta 4 1.394
  Journal of Parasitology 4 1.258
  Zeitschrift fur Physikalishe Chemie 4 -
 
9 Developmental Biology 3 3.637
  Forbes (นิตยสาร) 3 -
 
10 Angewandte Chemie. (Internation Edition in English) 2 -
  Bioscience 2 5.439
  Journal of Biotechnology 2 2.884
  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2 0.546
  Tetrahedron Letters* 2 2.391
  Trends in Biotechnolgoy* 2 -
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 17
 
2 มติชนสุดสัปดาห์* 16
 
3 บ้านและสวน 12
 
4 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 11
 
5 สารคดี (Sarakadee Magazine)* 10
 
6 ชีวจิต 9
  ซีเคร็ต = Secret 9
  ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 9
 
7 Money and Wealth (M&W) 8
 
8 อนุสาร อ.ส.ท. 5
 
9 วารสาร อพวช. 4
  Update * 4
 
10 ยางไทย 3
  A Day 3
  Mother and Care 3
  Windows IT Pro 3
 

 

* present subscription
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
    + ประจำเดือนตุลาคม 2557
    + ประจำเดือนกันยายน 2557
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2557
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2557
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
    + ประจำเดือนเมษายน 2557
    + ประจำเดือนมีนาคม 2557
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
    + ประจำเดือนมกราคม 2557
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)