ไทย english   
HOME  » Journal Services  » Most Used Journals

Most Used Journals

 

Top 10 Most Used Journals
- September 2014 -

 

   International Journal

No. Journal Name Number of usage Impact Factor
1 Science 28 31.477
 
2 Nature 25 42.351
 
3 Journal of Applied Polymer Science 11 1.64
 
4 Phytochemistry 9 3.35
  Time (นิตยสาร) 9 -
 
5 American journal of Physics 8 0.804
  Physics Teacher 8 -
  Tetrahedron Letters 8 2.391
 
6 Reader's Digest (นิตยสาร) 7 -
  Tetrahedron 7 2.817
 
7 Forbes Asia 5 -
  National Geographic 5 -
  New Scientist 5 -
 
8 Chemical Physics Letters 4 1.991
 
9 Chemistry World 3 -
  Journal of Physical Chemistry 3 -
  Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย์) 3 -
  Planta Medica 3 2.339
 
10 Applied and Environmental Microbiology 2 3.952
  Chemistry Letters 2 1.3
  Journal of Biotechnology 2 2.884
  Journal of Ethnopharmacology 2 2.939
  Molecular and Cellular Prober 2 -
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 มติชนสุดสัปดาห์ 19
 
2 National Geographic (ภาษาไทย) 13
 
3 ไซแอนซ์ อิลลัสสเตรตัด = Science Illutrated 10
 
4 ซีเคร็ต = Secret 9
  A Day 9
 
5 วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ) 8
 
6 เที่ยวรอบโลก 6
  PC Today 6
 
7 อนุสาร อ.ส.ท. 5
  Update 5
 
8 ชีวจิต 4
  วารสาร อพวช. 4
  Windows IT Pro 4
 
9 วิปัสสนาสาร 3
  สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) 3
  สารคดี (Sarakadee Magazine) 3
  Money and Wealth (M&W) 3
 
10 ความรู้คือประทีป 2
  คิด Creative Thailand 2
  บ้านและสวน 2
  วารสารไทย 2
 

 

* present subscription
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนกันยายน 2557
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2557
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2557
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
    + ประจำเดือนเมษายน 2557
    + ประจำเดือนมีนาคม 2557
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
    + ประจำเดือนมกราคม 2557
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)