ไทย english   
HOME  » Journal Services  » Most Used Journals

Most Used Journals

 

Top 10 Most Used Journals
- April 2015 -

 

   International Journal

No. Journal Name Number of usage Impact Factor
1 Nature 36 42.351
 
2 Science 26 31.477
 
3 Journal of Natural Products (LLOYDIA) 10 3.947
 
4 New Scientist 8 0.379
 
5 Tetrahedron Asymmetry 7 -
 
6 Tetrahedron (incl.Tetrahedron Asymmetry) 6 29.747
 
7 National Geographic (Eng.) 5 -
  Time (Asia Edition) นิตยสาร 5 -
 
8 Journal of Applied Polymer Science 4 1.64
 
9 Tetrahedron Letters 3 2.66
  Forbes Asia 3 -
 
10 Archives of Biochemistry and Biophysics 2 3.043
  Australian Journal of Chemistry 2 1.644
  Journal of Environmental management 2 3.188
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 18
 
2 สารคดี Sarakadee Magazine) 17
 
3 มติชนสุดสัปดาห์ 14
 
4 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) 12
  บ้านและสวน 12
 
5 ชีวจิต 10
  อนุสาร อ.ส.ท. 10
 
6 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 9
 
7 ซีเคร็ต = Secret * 8
 
8 PC Today 6
 
9 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 5
 
10 A day 4
  Money and Wealth (M&W) 4
  Thai Forest Bulletin (Botany) 4
  Update 4
  Windows IT Pro 4
 

 

* present subscription
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนเมษายน 2558
    + ประจำเดือนมีนาคม 2558
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
    + ประจำเดือนมกราคม 2558
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)