ไทย english   
HOME  » Journal Services  » Most Used Journals

Most Used Journals

 

Top 10 Most Used Journals
- Febuary 2014 -

 

   International Journal

No. Journal Name Number of usage Impact Factor
1 Tetrahedron Letters * 14 2.66
 
2 Scientific American * 13 -
 
3 Planta Medica * 12 2.037
 
4 Reader's Digest (นิตยสาร) * 9 -
 
5 Science * 8 29.747
 
6 Heterocycles * 7 1.165
 
7 Phytochemistry * 6 2.223
 
8 Analytical Biochemistry 5 3.287
  Journal of Applied Polymer Science 5 1.203
  New Scientist * 5 -
  Time (นิตยสาร) * 5 -
 
9 Chemistry World * 4 -
  Journal of the American Chemical Society * 4 8.58
 
10 Journal of Polymer Science. Part A : Polymer Chemistry 3 3.971
  Optics & Photonics News 3 -
  Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) * 3 29.747
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ไซแอนซ์ อัลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 33
 
2 ซีเคร็ต = Secret 28
 
3 National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 22
 
4 A Day 16
 
5 อนุสาร อ.ส.ท. * 12
 
6 มติชนสุดสัปดาห์ * 10
  Update * 10
 
7 สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) 9
  BioScope 9
  For Quality 9
 
8 สารคดี (Sarakadee Magazine) * 7
 
9 Money and Wealth (M&W) 6
 
10 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) * 5
  บ้านและสวน 5
  All Magazine 5
  PC Today * 5
 

 

* present subscription
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
    + ประจำเดือนมกราคม 2557
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)