ไทย english   
HOME  » Journal Services  » Most Used Journals

Most Used Journals

 

Top 10 Most Used Journals
- June 2014 -

 

   International Journal

No. Journal Name Number of usage Impact Factor
1 Journal of Applied Physics 31 2.21
 
2 Planta Medica 21 2.348
 
3 Phytochemistry 17 3.05
 
4 Biochimica Et Biophysica Acta 13 -
 
5 Time 10 -
 
6 Scientific American 9 1.478
 
7 Chemical & Pharmaceutical Bulletin 8 1.564
  Journal of Organic Chemistry 8 4.564
 
8 Journal of Biological Chemistry 7 4.651
  Journal of Natural Products (LLOYDIA) 7 3.285
 
9 Biochemical and Biophysical Research Communications 6 2.406
  National Geographic 6 -
 
10 Reader's Digest (นิตยสาร) 5 -
  Tetrahedron 5 2.803
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 BioScope 24
 
2 มติชนสุดสัปดาห์ 20
 
3 National Geogralphic (ฉบับภาษาไทย) 16
 
4 ซีเคร็ต = Secret 14
 
5 เที่ยวรอบโลก 11
 
6 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 8
  อนุสาร อ.ส.ท. 8
 
7 สารคดี 6
  A day 6
  Update 6
 
8 Windows IT Pro 4
 
9 สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย) 3
  สื่อพลัง 3
  Mother and Care 3
 
10 คู่หูเดินทาง 2
  วารสารเพลงดนตรี = Music Journal 2
 

 

* present subscription
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2557
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
    + ประจำเดือนเมษายน 2557
    + ประจำเดือนมีนาคม 2557
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
    + ประจำเดือนมกราคม 2557
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)