ไทย english   
HOME  » Journal Services  » Most Used Journals

Most Used Journals

 

Top 10 Most Used Journals
- October 2014 -

 

   International Journal

No. Journal Name Number of usage Impact Factor
1 Nature 68 42.351
 
2 New Scientist * 40 0.379
 
3 Science News 22 -
 
4 Tetrahedron Letters 10 2.391
 
5 Phytopathology 8 2.746
 
6 Reader's Digest (นิตยสาร) 6 -
 
7 National Georaphic 5 -
 
8 Journal of Food Science 4 1.791
 
9 American Journal of Physiology 3 -
  Journal of Geophysical Research 3 3.44
 
10 Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย์) 2 -
  American Journal of Clinical Pathology 2 3.005
  Forbes (นิตยสาร) 2 -
  Physica A : Statistical and Theoretical Physics 2 -
  Science 2 31.477
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 18
 
2 มติชนสุดสัปดาห์ * 17
 
3 ซีเคร็ต = Secret 14
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 14
 
4 A Day 12
 
5 ชีวจิต 11
 
6 สารคดี (Sarakadee Magazine) 9
 
7 เที่ยวรอบโลก 8
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (Journal of Science Sport) 8
  อนุสาร อ.ส.ท. 8
 
8 วารสารฟิสิกส์ไทย (Thai Journal of Physics) 7
 
9 Update * 6
 
10 Money and Wealth (M&W) 5
 

 

* present subscription
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนตุลาคม 2557
    + ประจำเดือนกันยายน 2557
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2557
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2557
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
    + ประจำเดือนเมษายน 2557
    + ประจำเดือนมีนาคม 2557
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
    + ประจำเดือนมกราคม 2557
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)