ไทย english   
HOME  » Journal Services  » Most Used Journals

Most Used Journals

 

Top 10 Most Used Journals
- June 2015 -

 

   International Journal

No. Journal Name Number of usage Impact Factor
1 Science 63 33.611
 
2 Phytochemistry 13 2.547
 
3 Nature 12 41.456
 
4 Trends in Biotechnology 10 11.958
 
5 Time (Asia Edition) นิตยสาร 9 -
 
6 Planta Medica 7 2.152
 
7 Tetrahdor (incl.Tetrahedron Asymmetry) 6 2.641
 
8 Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ) 5 -
 
9 Heterocycles 4 1.079
 
10 Journal of Ethnopharmacology 2 2.998
  Plant Science 2 3.607
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ชีวจิต 18
 
2 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 16
 
3 มติชนสุดสัปดาห์ 15
 
4 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 14
 
5 สารคดี (Sarakadee Magazine) 12
 
6 ซีเคร็ต = Secret* 11
 
7 บ้านและสวน 10
 
8 แก่นเกษตร 9
  A day 9
  All Magazine 9
 
9 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) 8
  อนุสาร อ.ส.ท. 8
 
10 วารสาร อพวช. 5
 

 

* present subscription
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2558
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
    + ประจำเดือนเมษายน 2558
    + ประจำเดือนมีนาคม 2558
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
    + ประจำเดือนมกราคม 2558
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)