ไทย english   
HOME  » Journal Services  » Most Used Journals

Most Used Journals

 

Top 10 Most Used Journals
- February 2015 -

 

   International Journal

No. Journal Name Number of usage Impact Factor
1 Nature 50 34.48
 
2 Phytochemistry* 22 2.223
 
3 Tetrahedron (incl. Terachedron Asymmetry)* 12 29.747
 
4 Planta Medica * 9 2.037
 
5 Tetrahedron Letters* 7 2.391
  Journal of Natural Products (LLOYDIA)* 7 3.947
 
6 Journal of Chemical Physics* 5 3.122
 
7 Science * 4 -
  Time (นิตยสาร)* 4 -
 
8 Journal of the American Chemical Society* 3 11.444
 
9 Molecular and General Genetics 2 -
  New Scienctist* 2 -
  Analytical Biochemistry 2 2.305
  Analytical Chemistry 2 5.825
  Angewandte Chemie. (Internation Edition in English) 2 -
 
10 Biochemical Pharmacology 1 4.65
 

 

   ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ซีเคร็ต = Secret* 53
 
2 National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 30
 
3 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด =Science Illustrated* 27
  มติชนสุดสัปดาห์ 27
 
4 สารคดี (Sarakadee Magazine)* 18
 
5 บ้านและสวน 12
 
6 เที่ยวรอบโลก 10
 
7 วิปัสสนาสาร (Vipassanasara) 8
 
8 A Day 7
 
9 อนุสาร อ.ส.ท.* 6
  All Magazine 6
 
10 Update* 5
 

 

* present subscription
 
สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
    + ประจำเดือนมกราคม 2558
 
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2557
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2555
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2553
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2552
    + ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551
    + ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550
 
สถิติการใช้วารสาร
    + สถิติการใช้วารสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ(ฉบับพิมพ์) (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
    + สถิติการใช้วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)