ไทย english   
HOME  » Online Resources  » List of Libraries & Bookstores

 

Public University Libraries

BUU : Burapha University Library NPU : Nakhon Phanom University - Academic Resource Center
CU : Chulalongkorn University - Center of Academic Resources NU : Naresuan University Library
CMU : Chiangmai University Library PSU : Prince of Songkla University - Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
KU : Kasetsart University Library PSU : Prince of Songkla University - Office of Academic Resources
KKU : Khon Kaen University - Academic Resources Center PNU : Princess of Naradhiwas University Library
KMITL : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Library RU : Ramkhamhaeng University Library
KMITB : King Mongkut's University of Technology North Bangkok SU : Silpakorn Unviersity Library
KMUTT : King Mongkut's University of Technology Central Library SWU : Srinakharinwirot University - Central Library
MCU : Mahachulalongkornrajavidyalaya University Library STOU : Sukhothai Thammathirat Open University Library
MFU : Mae Fah Luang University - Learning Resources and
Educational Media Center
SUT : Suranaree University of Technology - Center for Library Resources and Educational Media
MJU : Maejo University - Central Library TU : Thammasat University Libraries
MSU : Mahasarakham University - Academic Resource Center TSU : Thaksin University Library
MU : Mahidol University Library and Knowledge Center UBU : Ubon Rajathani University - Instructional Resources Centre
NIDA : National Institute of Development Administration -
Library and Information Center
WU : Walailak University - Center for Library Resources and Educational Media

 

 

Faculty Libraries

Mahidol University Chaingmai University
CMMU Library Associated Medical Sciences Library
Faculty of Environment and Resource Studies Library Faculty of Dentistry Library
Faculty of Medical Technology Library Facuty of Pharmacy Library
Faculty of Nursing Library Facuty of Science Library
Faculty of Physical Therapy Library Faculty of Veterinary Medicine Library
Faculty of Social Sciences & Humanities Library Medical Library
Faculty of Veterinary Science Library Nursing Library
MUIC Library Research Institute For Health Science Library
Ramathibodi Medical Library  
Siriraj Medical Library Thammasat University
Stang Mongkolsuk Library and Information Division Sirindhorn International Institute of Technology (SITT)
   
Chulalongkorn University Burapha University
ChulaMed Library Faculty of Nursing Library
College of Public Health Sciences Library  
Faculty of Dentistry Library Prince of Songkla University
Faculty of Medicine Library Health Science Library,  Faculty of Medicine
The Veterinary Library and Information Center  
Science Library  

 

 

Private University Libraries

ABAC : Assumption University Library KBU : Kasem Bundit University
AIT : Asian Institute of Technology Library Krirk : Library Office Krirk University
BU : Bangkok University Library MUT : Mahanakorn University of Technology Library
CTU : Christian University of Thailand PU : Payap University Library
DPU : Dhurakij Pundit University RSU : Rangsit University Library
EAU : Eastern Asia University SPU : Sripatum University Library
FEU : The Far Eastern University - Library and Learning Resources Center TRU : Thonburi University - Library and Information Resource Center
HCU : Huachiew Chalermprakiet University UTCC : The University of the Thai Chamber of Commerce - Central Library
HU : Haiyai University - Office of Academic Resource WTU : Western University Library

Knowledge Centers in Thailand

คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
คลังปัญญาจุฬาฯเพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual Repository - CUIR)
ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี (ChemTrack)
ทรูปลูกปัญญา (True Plookpanya)
ปัญญาไทย (Thai Wisdom)
มุมอีสานสนเทศ (E-Saan Information Center)
ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องสมุดนวัตกรรม สวทน.
ห้องสมุดออนไลน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. (TRF eLibrary)
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (Thailand Knowledge Center - TKC)
ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย วช. (Research Learning Center)
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร (Agriculture Knowledge Centre)
ศูนย์ความรู้ วว. (Knowledge Centre - KLC)
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center - STKC)
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC - Thailand Creative & Design Center)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) Center for the Promotion of National Strength on Moral Ethics and Values
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Discovery Museum Institute NDMI)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน. (National Science Technology and Innovation Policy Office)
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - สบร. (The Office of Knowledge Management and Development - OKMD)
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร. ตั้ว ลพานุกรม)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. (National Science Museum)
อุทยานการเรียนรู้ (TK PARK)
SCIMATH :: คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

 

แหล่งสืบค้นรายการทรัพยากรห้องสมุดระดับโลก

NLM (National Library of Medicine)

LC (Library of Congress)

OhioLink Central Catalog

ห้องสมุดทั่วโลกที่ใช้ระบบ INNOPAC