ไทย english   
HOME  » Research Help Desk  » University Rankings

University Rankings

 

|| Webometrics Ranking || THE World University Rankings || THE Regional Rankings - ASIA || THE : BRICS & Emerging Economies Rankings ||
|| QS World University Rankings || QS University Rankings : ASIA || QS Ranking by Subject || THE-QS Rankings ||
|| Webometrics Ranking of scientists in Thai Institutions ||

 

|| Academic Ranking of World Universities (ARWU) || CWTS Leiden Ranking || CWUR - Center for World University Rankings ||
|| National Taiwan University Ranking || SCImago Institutions Rankings (SIR) || U.S. News rankings || UI GreenMetric World Universities Ranking ||
|| University Ranking by Academic Performance (URAP) || 4 International Colleges & Universities ||

|| Global Competitiveness || IMD World Competitiveness ||

 

International Ranking Expert Group (IREG) / Observatory on Academic Ranking and Excellence

 

QS Ranking by Subject

http://www.topuniversities.com

Year 2015

- Thailand Universities in QS Ranking by Subject 2015

Thai Universities Biological Sciences Chemistry Engineering - Chemical Engineering - Civil and Structural Engineering - Electrical and Electronic Engineering - Mechanical Environmental Studies Materials Sciences Medicine Modern Languages Pharmacy & Pharmacology
CU 151-200 151-200 51-100 151-200 151-200 151-200 101-150 101-150 151-200 51-100 101-150
MU 151-200 301-400 - - - - - - 51-100 201-250 101-150

Year 2014

Thai Universities Biological Sciences Chemistry Communication and Media Studies Engineering - Chemical Engineering - Civil and Structural Engineering - Electrical and Electronic Engineering - Mechanical Environmental Studies Materials Sciences Medicine Modern Languages Pharmacy
CU 101-150 101-150 151-200 51-100 101-150 151-200 101-150 101-150 151-200 151-200 151-200 101-150
MU - - - - - - - - - 101-150 - 49=

Year 2013

Thai Universities Biological Sciences Chemistry Communication and Media Studies Engineering - Chemical Engineering - Civil and Structural Engineering - Mechanical English Language and Literature Environmental Studies Materials Sciences Medicine Modern Languages Pharmacy
CU 151-200 101-150 151-200 51-100 51-100 151-200 51-100 101-150 151-200 151-200 101-150 101-150
MU 151-200 - - - - - - - - 101-150 - 51-100

Year 2012

Thai Universities Biological Sciences Chemistry Communication and Media Studies Engineering - Chemical Engineering - Civil and Structural Engineering - Electrical and Electronic Engineering - Mechanical English Language and Literature Environmental Studies Linguistics Materials Sciences Medicine Modern Languages Pharmacy
CU - 101-150 51-100 51-100 51-100 101-150 151-200 51 - 100 51 - 100 51-100 101-150 - 101-150 51 - 100
MU 151-200 - - - - - - 101- 150 151-200 - - 101-150 - 51-100

Year 2011

Thai Universities Earth and Marine Sciences Engineering - Chemical Engineering - Civil and Structural Engineering - Electrical and Electronic English Language and Literature Environmental Studies Materials Sciences Medicine Modern Languages Physics
CU 101-150 101-150 51-100 151-200 38 51 - 100 151-200 151-200 101-150 151-200
MU - - - - 101- 150 151-200 - 151-200 - -

 

QS World University Rankings

http://www.topuniversities.com

Thai Universities in QS Rankings 2014

Thai Universities

World Rank
Life Sci & Med
Natural Science
Engineering & IT
Social Sci & Manage
Arts & Humanities
CHULALONGKORN University 243 248 281 123 127 N/A
MAHIDOL University 257= 117 N/A N/A 374 N/A
CHIANG MAI University 501-550 306 N/A N/A 335 N/A
THAMMASAT University 601-650 N/A N/A N/A 264 N/A
KASETSART University 651-700 N/A N/A 389 N/A N/A
Khon Kaen University 701+ N/A N/A N/A N/A N/A
KMUTT 701+ N/A N/A 379 N/A N/A
PRINCE OF SONGKLA University 701+ 400 N/A N/A N/A N/A

Malaysian Universities in QS Rankings 2014

Malaysian Universities

World Rank
Life Sci & Med
Natural Sciences
Engineering & IT
Social Sci & Manage
Arts & Humanities
Universiti Malaya 151= 298 367 83 123 159
Univeriti Kebangsaan Malaysia 259= 391 N/A 186 196 196
Universiti Teknologi Malaysia 294= N/A N/A 134 283 N/A
Universiti Sains Malaysia 309 327 337 122 161 228
Universiti Putra Malaysia (UPM) 376 340 356 161 232 N/A
International Islamic University Malaysia 501-550 N/A N/A N/A N/A N/A
Universiti Teknologi MARA - UiTM 651-700 N/A N/A 390 350 395

Thai Universities in QS Rankings 2013

Thai Universities

World Rank
Life Sci & Med
Natural Science
Engineering & IT
Social Sci & Manage
Arts & Humanities
CHULALONGKORN University 239 258 240 134 115 N/A
MAHIDOL University 283 190 N/A N/A 355 N/A
CHIANG MAI University 551-600 N/A N/A N/A 361 N/A
THAMMASAT University 601-650 N/A N/A 353 206 N/A
KASETSART University 651-700 N/A N/A 380 395 N/A
Khon Kaen University 701+ N/A N/A N/A N/A N/A
KMUTT 701+ N/A N/A 281 N/A N/A
PRINCE OF SONGKLA University 701+ N/A N/A N/A N/A N/A

Malaysian Universities in QS Rankings 2013

Malaysian Universities

World Rank
Life Sci & Med
Natural Sciences
Engineering & IT
Social Sci & Manage
Arts & Humanities
Universiti Malaya 167 325 N/A 213 167 N/A
Univeriti Kebangsaan Malaysia 269= N/A N/A 333 308 N/A
Universiti Sains Malaysia 355= 361 262 169 153 N/A
Universiti Teknologi Malaysia 355= N/A N/A 256 363 N/A
Universiti Putra Malaysia (UPM) 411-420 N/A 387 295 274 N/A
International Islamic University Malaysia 501-550 N/A N/A N/A N/A N/A
Universiti Teknologi MARA - UiTM 701+ N/A N/A N/A N/A N/A

Thai Universities in QS Rankings 2012

Thai Universities

World Rank
Life Sciences
Natural Sciences
Engineering & IT
Social Sciences
Arts & Humanities
CHULALONGKORN University 201 92 140 106 80 113
MAHIDOL University 255 75 277 307 279 N/A
CHIANG MAI University 501-550 372 N/A 321 327 N/A
THAMMASAT University 551-600 N/A N/A N/A 182 229
PRINCE OF SONGKLA University 601+ N/A N/A 399 N/A N/A
KASETSART University 601+ 291 N/A 373 N/A N/A
Khon Kaen University 601+ 386 N/A N/A N/A N/A
KMUTT 601+ N/A N/A 352 N/A N/A

Malaysian Universities in QS Rankings 2012

Malaysian Universities

World Rank
Life Sciences
Natural Sciences
Engineering & IT
Social Sciences
Arts & Humanities
Universiti Malaya 156 113 257 165 169 165
Univeriti Kebangsaan Malaysia 261 196 300 238 220 246
Universiti Sains Malaysia 326 172 217 207 222 251
Universiti Teknologi Malaysia 358 N/A 321 164 N/A N/A
International Islamic University Malaysia 401-450 343 N/A N/A N/A 338

[ Methodology / 6 indicators ]

Thai Universities in QS Rankings 2011

Thai Universities

World Rank
Life Sciences
Natural Sciences
Engineering & IT
Social Sciences
Arts & Humanities
CHULALONGKORN University 171 78 138 104 68 69
MAHIDOL University 229 75 242 304 244 268
CHIANG MAI University 501-550 302 398 311 317 335
THAMMASAT University 501-550 N/A N/A 337 168 205
PRINCE OF SONGKLA University 601+ N/A N/A N/A N/A N/A
KASETSART University 601+ 368 384 375 N/A N/A
Khon Kaen University 601+ N/A N/A N/A N/A N/A
KMUTT 601+ N/A N/A 353 N/A N/A

Thai Universities in QS Rankings 2010

Thai Universities

World Rank
Life Sciences & Biomedicine
Natural Sciences
Engineering & IT
Social Sciences
Arts & Humanities
CHULALONGKORN University
180
130
186=
101=
78=
78=
MAHIDOL University
228
112=
301-350
351-400
351-400
208=
CHIANG MAI University
401-450
N/A
N/A
283=
351-400
291=
THAMMASAT University
451-500
N/A
N/A
351-400
169
258=
PRINCE OF SONGKLA University
501-550
N/A
N/A
351-400
N/A
N/A
KASETSART University
551-600
N/A
N/A
301-350
N/A
N/A
Khon Kaen University
551-600
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
KMUTT N/A N/A N/A N/A N/A N/A

 

QS University Rankings : ASIA 2014

http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings

Rankings 2014

Thai Universities

Rank Score Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student Citations per Paper International Faculty International Students Papers per Faculty Inbound Exchange Outbound Exchange
MAHIDOL University 40 72.7 80.9 62.1 95.9 94.3 31.6 21.0 20.5 8.0 13.3
CHULALONGKORN University 48 67.4 96.7 87.7 46.6 72.5 33.4 9.6 27.1 18.3 10.6

Rankings 2013

Thai Universities

Rank Score Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student Citations per Paper International Faculty International Students Papers per Faculty Inbound Exchange Outbound Exchange
MAHIDOL University 42 70.6 82.1 50.5 92.6 92.6 31.2 19.8 22.7 12.8 10.0
CHULALONGKORN University 48 67.0 98.0 80.1 50.3 67.9 33.3 8.7 26.8 24.8 23.8

Rankings 2012
Mahidol University
(rank #38, overall score = 70.6)
Academic reputation = 85.6 / Employer reputation = 47.1 / Faculty Student ratio = 94.3 / papers per faculty = 23.8 / citations per paper = 93.5 / International faculty = 29.1 / International students = 18.4 / Inbound exchange students = 9.5 / Outbound exchange students = 8.0

Chulalongkorn University (rank#43, overall score=69.9)
Academic reputation = 98.4 / Employer reputation = 74.2 / Faculty Student ratio = 58.3 / papers per faculty = 27.8 / citations per paper = 65.2 / International faculty = 51.6 / International students = 5.6 / Inbound exchange students = 22.1 / Outbound exchange students = 12.7

[ Rankings Indicators ]
[ download QS Asia 2012 report ]

Rankings 2011
 1. Mahidol University (rank #34, score = 77.09)
 2. Chulalongkorn University (rank#47, score=69.90)
 3. Chiang Mai University (rank #67, score=56.70)
 4. Thammasat University (rank#88, score=51.60)
 5. Prince of Songkla University (rank#95, score=48.90)
 6. Khon Kaen University (rank#114,, score=44.40)
 7. Kasetsart University (rank#120, score=43.20)

Rankings 2010
 1. Mahidol University (rank #28)
 2. Chulalongkorn University (rank#44)
 3. Chiang Mai University (rank #79)
 4. Thammasat University (rank#91)
 5. Prince of Songkla University (rank#101)
 6. Khon Kaen University (rank#122)
 7. Kasetsart University (rank#126)

 

SCImago Institutions Rankings (SIR)

http://www.scimagoir.com

SIR World Report 2015

SIR World Report 2014

SIR World Report 2013

IC::International Collaboration / NI::Normalized Impact / Q1::High Quality Publications / SI::Specialization Index / ER::Excellence Rate

World Rank Region Rank Country Rank Institution Output IC(%) NI Q1(%) Spec Exc(%) Lead(%) Ewl(%)
475 107 1 Chulalongkorn University 7428 34.79 0.89 38.03 0.57 8.45 68.54 4.61
519 118 2 Mahidol University 6892 43.17 1.03 44.37 0.63 9.48 56.17 3.26
891 227 3 Chiang Mai University 3870 41.52 1.14 36.1 0.61 8.57 61.76 4.19
1063 292 4 Kasetsart University 3118 41.53 0.68 27.36 0.72 5.8 62.44 2.5
1132 322 5 Prince of Songkla University 2838 40.13 0.92 27.98 0.7 7.13 66.17 3.96
1230 355 6 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 2534 23.76 0.98 14.44 0.77 10.56 70.96 6.59
1246 362 7 Khon Kaen University 2484 38.97 0.95 34.82 0.68 9.67 63.85 5.09
1266 369 8 King Mongkut's Institute of Technology Thonburi 2421 26.72 1.14 32.59 0.78 14.39 69.85 9.52
1617 502 9 Thammasat University 1678 31.35 0.78 25.39 0.64 7.59 65.14 3.83
1669 527 10 Siriraj Hospital 1607 34.54 1.09 34.47 0.83 10 61.29 3.58
1729 546 11 Asian Institute of Technology 1501 43.64 0.95 27.65 0.74 10.9 63.96 7.54
2000 662 12 Suranaree University of Technology 1148 32.49 0.82 29.44 0.73 6.37 71.43 4.78
2092 699 13 Ramathibodi Hospital 1041 29.59 0.98 34.49 0.86 7.16 57.25 1.84
2227 769 14 Mahasarakham University 883 21.86 0.62 18.12 0.79 4.35 70.1 2.66
2228 770 15 National Science and Technology Development Agency 881 32.58 0.93 39.39 0.81 10.12 38.93 3.42
2234 771 16 Naresuan University 874 35.58 0.89 31.24 0.76 9.36 58.12 4.23
2240 776 17 National Electronics and Computer Technology Center 868 15.44 0.84 11.75 0.89 10.61 50.23 3.33
2246 779 18 National Center for Genetic Engineering and
Biotechnology
861 38.79 0.91 43.21 0.88 9.31 36.7 2.94
2374 852 19 Silpakorn University 717 26.5 0.74 30.96 0.77 6.85 61.92 3.65
2462 906 20 Srinakharinwirot University 621 28.66 0.75 26.41 0.79 6.64 56.84 2.45
2526 940 21 Wiwanitkit House 555 10.45 0.19 22.52 0.9 0.37 98.56 0.37
2738 1065 22 Centre of Excellence in Mathematics 187 18.72 0.79 13.9 0.96 8.92 10.7 1.91

SIR World Report 2012

Not Yet Another University Ranking...

SIR World Reports 2012 is the most comprehensive ranking of Worldwide Research Institutions. Following the goal of embracing every institution around the world with meaningful scientific output, the ranking now includes 3,290 institutions that together are responsible for more than 80% of worldwide scientific output during the term 2006-10 as indexed in Elsevier's Scopus database.

IC::International Collaboration / NI::Normalized Impact / Q1::High Quality Publications / SI::Specialization Index / ER::Excellence Rate

World Rank Region Rank Country Rank Institution Output IC(%) Q1(%) NI Spec Exc(%)
480 103 1 Chulalongkorn University 6,880 35.0 37.8 0.9 0.6 8.9
538 116 2 Mahidol University 6,217 42.3 47.7 1.0 0.7 9.9
924 218 3 Chiang Mai University 3,469 41.9 40.9 1.0 0.6 9.0
1153 284 4 Kasetsart University 2,636 44.3 32.0 0.7 0.7 5.7
1185 300 5 Prince of Songkla University 2,552 41.2 31.5 0.9 0.7 7.6
1293 336 6 King Mongkut's Institute of Technology Thonburi 2,281 26.4 32.2 1.2 0.8 15.6
1341 351 7 Khon Kaen University 2,180 40.0 41.3 0.9 0.7 9.3
1449 385 8 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 1,967 22.9 15.3 1.0 0.8 11.4
1795 477 9 Siriraj Hospital 1,468 32.4 38.8 1.0 0.9 9.0
1850 498 10 Thammasat University 1,411 32.3 31.0 0.9 0.7 9.9
1936 523 11 Asian Institute of Technology 1,327 42.8 33.0 1.0 0.8 11.1
2332 630 12 Ramathibodi Hospital 988 27.3 38.5 0.8 0.9 7.4
2478 666 13 Suranaree University of Technology 895 36.1 33.1 0.8 0.8 7.5

SIR World Report 2011

SIR World Report 2011 IS NOT A LEAGUE TABLE. The ranking parameter – the scientific output of institutions-- should be understood as a default rank, not our ranking proposal. The only goal of this report is to characterize research outcomes of organizations so as to provide useful scientometric information to institutions, policymakers and research managers so they are able to analyze, evaluate and improve their research results. If someone uses this report to rank institutions or to build a league table with any purpose, he/she will do it under his/her own responsibility.

 

IC::International Collaboration / NI::Normalized Impact / Q1::High Quality Publications / SI::Specialization Index / ER::Excellence Rate

World Rank Region Rank Country Rank Institution Output IC(%) Q1(%) NI Spe Exc
492 100 1 Chulalongkorn University 6,047 36.5 39.2 0.9 0.6 9.9
521 107 2 Mahidol University 5,742 42.6 50.0 1.0 0.7 14.2
914 214 3 Chiang Mai University 3,092 44.3 43.5 1.1 0.6 9.7
1170 293 4 Prince of Songkla University 2,126 43.1 34.3 0.9 0.7 0.7
1241 322 5 Kasetsart University 1,967 48.3 35.0 0.7 0.8 6.9
1288 335 6 Khon Kaen University 1,854 41.6 43.1 0.9 0.7 9.5
1605 419 7 King Mongkut's Institute of Technology Thonburi 1,344 26.9 37.1 1.3 0.8 8.8
1609 420 8 Chulabhorn Research Institute 1,339 35.3 54.5 0.8 0.8 16.1
1635 427 9 Siriraj Hospital 1,313 29.7 38.0 0.9 0.9 11.3
1665 436 10 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 1,285 22.9 15.0 1.1 0.8 3.8
2064 546 11 Asian Institute of Technology 942 44.0 35.0 1.1 0.8 8.9
2188 581 12 Ramathibodi Hospital 869 25.1 39.1 0.9 0.9 10.0
2409 640 13 Thammasat University 748 35.0 39.2 1.0 0.7 10.2
2618 689 14 Suranaree University of Technology 651 41.5 36.1 0.8 0.8 7.8

SIR World Report 2010

World Rank Region Rank Country Rank Institution Country Sector
527 108 1 Chulalongkorn University Thailand Higher educ.
539 110 2 Mahidol University Thailand Higher educ.
981 230 3 Chiang Mai University Thailand Higher educ.
1298 328 4 Prince of Songkla University Thailand Higher educ.
1316 335 5 Siriraj Hospital Thailand Health
1416 366 6 Kasetsart University Thailand Higher educ.
1462 374 7 Khon Kaen University Thailand Higher educ.
1763 440 8 King Mongkut's Institute of Technology Thonburi Thailand Higher educ.
1780 442 9 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Thailand Higher educ.
1917 470 10 Asian Institute of Technology Thailand Higher educ.

The most comprehensive Research Ranking of worldwide universities and research institutions. This year's edition includes 2,833 research-devoted institutions from around the world grouped into Institutional Sectors and World Regions. The ranking includes 4 key performance indicators to evaluate institutions' research outcomes.

SIR World Report 2009

Rank Organization Country Sector
432 Asian University of Science and Technology Thailand Higher educ.
507 Mahawithayalai Mahidol Thailand Higher educ.
566 Chulalongkorn Mahawitthayalai Thailand Higher educ.
954 Mahawithayalai Chiang Mai Thailand Higher educ.
1154 Siriraj Hospital Thailand Health
1205 Mahawithayalai Songkla Nokrin Thailand Higher educ.
1278 Mahawithayalai Kasetsart Thailand Higher educ.
1362 Mahawithayalai Khon Kaen Thailand Higher educ.
1497 Asian Institute of Technology Thailand Higher educ.
1816 Mahawithayalai Thammasat Thailand Higher educ.

The SCImago Institutions Rankings (SIR) 2009 World Report shows a ranking with more than 2000 of the best worldwide research institutions and organizations. The ranking includes several indicators of institution research performance, such as output, visibility, collaboration and impact.

Scimago Institutions Rankings .... by Vicente Guerrero

 

Webometrics Ranking of scientists in Thai Institutions

http://www.webometrics.info/es/node/101

Ranking of scientists in Thai Institutions according to their GSC profiles. The list consists of the Top 400 profiles (including former PhD students and no-longer members who signed papers in the past with this affiliation) ranked first by h-index in decreasing order and, when ties appear, then by the total number of citations as a secondary criteria.

» Ranking Feb 2015

 

Webometrics Ranking : Ranking Web of World Universities

http://www.webometrics.info/

Univ. Jan' 2015 July' 2015 Jan' 2016 July' 2016
Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World
KU 1 / 2 / 213      
MU 2 / 4 / 308      
CU 3 / 7 / 482      
CMU 4 / 8 / 505      
KKU 5 / 11 / 578      
PSU 6 / 14 / 668      
KMUTT 7 / 18 / 838      
SWU 8 / 19 / 845      
SUT 9 / 21 / 900      
TU 10 / 22 / 917      
NU 11 / 24 / 976      
MSU 12 / 26 / 1015      
KMUTL 13 / 28/ 1039      
BUU 14 / 29 / 1120      

 

Univ.
Jan' 2013
July' 2013 Jan' 2014 July' 2014
Thailand / SEA / World
Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World
2 / 3 / 246
3 / 4 / 288 2 / 4 / 294 1 / 2 / 273
3 / 4/ 299
4 / 7 / 412 7 / 9 / 459 2 / 4 / 340
1 / 2/ 169
1 / 2 / 217 3 / 5 / 339 3 / 6 / 433
4 / 8 / 383
2 / 3 / 281 1 / 3 / 280 4 / 7 / 502
8 / 17 / 596
8 / 13 / 546 12 / 21 / 752 5 / 10 / 527
6 / 13 / 499
6 / 9 / 462 4 / 6 / 341 6 / 13 / 593
5 / 9 / 436
7 / 10 / 481 5 / 7 / 416 7 / 15 / 630
SUT     10 / 19 / 731 8 / 17 / 724
KMUTL   5 / 8 / 445 6 / 8 / 451 9 / 19 / 767
7 / 14 / 514
10 / 20 / 677 8 / 10 / 524 10 / 21 / 822
BUU     11 / 20 / 738 11 / 22 / 862
NU   9 / 15 / 605 9 / 13 / 601 12 / 24 / 909

 

Univ.
Jan' 2011
July' 2011
Jan' 2012
July' 2012
Thailand / SEA / World
Thailand / SEA / World
Thailand / SEA / World
Thailand / SEA / World
3 / 4/ 440
1 / 2/ 316
1 / 2/ 140
1 / 2/ 166
4 / 6 / 499
3 / 6 / 443
3 / 4 / 202
2 / 3 / 202
2 / 3/ 418
2 / 3/ 334
2 / 3/ 173
3 / 4/ 207
5 / 9 / 606
5 / 10 / 510
6 / 7 / 236
4 / 5 / 230
7 / 14 / 766
6 / 13 / 580
5 / 6 / 233
5 / 6 / 234
1 / 2 / 324
4 / 7 / 448
4 / 5 / 228
6 / 7 / 296
KMUTT
     
7 / 13 / 481
6 / 11 / 656
7 / 15 / 617
7 / 19 / 638
8 / 20 / 604

 

Univ.
Jan' 2009

July' 2009

Jan' 2010
July' 2010
3 / 4 / 418
3 / 4 / 346
1 / 2 / 229
1 / 2 / 310
2 / 3 / 369
2 / 3 / 320
4 / 5 / 398
2 / 3 / 388
4 / 6 / 548
4 / 5/ 411
3 / 4 / 381
4 / 6 / 481
1 / 2 / 295
1 / 2 / 175
2 / 3 /338
3 / 4 /392
7 / 11 / 680
7 / 11 / 664
6 / 9 / 567
6 / 11 / 619
5 / 8 / 633
6 / 9/ 587
5 / 7 / 478
5 / 7 / 505
6 / 9 / 675
5 /7 / 505
7 / 12 / 700
7 / 12 / 752

 

Univ.
Jan' 2007
July' 2007
Jan' 2008
July' 2008
2 / 4 / 577
1 / 3 / 516
3 / 5 / 477
3 / 5 / 542
1 / 3 / 505
2 / 4 / 527
2 / 3 / 443
2 / 3 / 442
7 / 9 / 909
9 / 11 / 916
5 / 8 / 802
4 / 6 / 739
6 / 8 / 896
3 / 5 / 672
1 / 2 / 309
1 / 2 / 384
8 / 11 / 1009
8 / 10 / 887
9 / 13 / 883
9 / 14 / 936
4 / 6 / 861
5 / 7 / 805
7 / 10 / 841
7 / 11 / 876
5 / 7 / 894
6 / 8 / 866
6 / 9 / 806
6 / 10 / 848

Regional and Global Ranking of South-East Asia (Jan 2015)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (July 2014)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (July 2012)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (Jan 2012)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (July 2011)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (Jan 2011)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (July 2010)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (Jan 2010)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (July 2009)

Regional and Global Ranking of South-East Asia (Jan 2009)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (July 2008)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (Jan 2008)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (July 2007)
Regional and Global Ranking of South-East Asia
(Jan 2007)
Rank of all 44 Thai Universities (July 2007)
Regional and Global Ranking of Asia-Pacific (Jan 2008)
Regional and Global Ranking of Asia-Pacific (July 2007)


อันดับ (แยกตามเกณฑ์ Presence Rank, Impact Rank, Openness Rank, Excellence Rank)

Univ.
Jan 2013
PRESENCE (20%)
IMPACT (50%)
OPENNESS (15%)
EXCELLENCE (15%)
358 68 483 562
292 180 373 529
47 174 387 1161
195 178 1299 811
72 263 1156 1109
76 605 642 1113
170 312 1253 1346
KMUTT
806 487 1387 905

Jan'2013 :

PRESENCE (20%). The global volume of contents published on the university webdomains as indexed by the largest commercial search engine (Google). It counts every webpage, including all the formats recognized individually by Google, both static and dynamic pages

IMPACT (50%) The quality of the contents is evaluated through a "virtual referendum", counting all the external inlinks that the University webdomain receives from third parties. (Majestic SEO and ahrefs)

OPENNESS (15%) The global effort to set up institutional research repositories is explicitly recognized in this indicator that takes into account the number of rich files (pdf, doc, docx, ppt) published in dedicated websites according to the academic search engine Google Scholar.

EXCELLENCE (15%) The academic papers published in high impact international journals. Tthe university scientific output being part of the 10% of the most cited papers in their respective scientific fields. (Scimago group)

 

อันดับ (แยกตามเกณฑ์ Size, Visibility, Rich Files, Scholar)

Univ.
July 2012
PRESENCE (20%) OPENNESS (15%) EXCELLENCE (15%) IMPACT (50%)
36 262 1,157 91
151 163 526 269
243 378 559 148
11 754 807 184
40 636 1,105 109
73 414 1,109 251
KMUTT
232 1,237 901 441
189 948 1,342 750

July'2012 :

PRESENCE (20%). The global volume of contents published on the university webdomains as indexed by the largest commercial search engine (Google). It counts every webpage, including all the formats recognized individually by Google, both static and dynamic pages

OPENNESS (15%) The global effort to set up institutional research repositories is explicitly recognized in this indicator that takes into account the number of rich files (pdf, doc, docx, ppt) published in dedicated websites according to the academic search engine Google Scholar.

EXCELLENCE (15%) The academic papers published in high impact international journals. Tthe university scientific output being part of the 10% of the most cited papers in their respective scientific fields. (Scimago group)

IMPACT (50%) The quality of the contents is evaluated through a "virtual referendum", counting all the external inlinks that the University webdomain receives from third parties. (Majestic SEO and ahrefs)

 

Univ.
Jan 2012
SIZE (10%)
RICH FILES (10%)
SCHOLAR (15%)
VISIBILITY (50%)
69 53 616 73
430 263 380 107
179 142 361 211
80 14 657 208
88 183 824 88
315 20 666 146
229 472 1,087 646

 

Jan'2012 :

 • Size: Total number of web pages (by Google), excluding the rich files (10%)
 • Rich files: The sum of the following file types(by Google): pdf, doc+docx, ppt+ppts and ps+eps (10%)
 • Scholar: The combination of the number of papers in Google Scholar for the period 2007-2011 with the number of papers (2003-2010) collected by the Scimago group (30%).

 

Univ.
SIZE (20%)
July'2008
Jan'2009
July'2009
Jan'2010
July'2010
Jan'2011
July'2011
523
330
190
459 
486
440
68
404
434
208
541 
488
418
183
465
437
484
473
628
278
177
334
271
133
236 
351
86
57
857
439
303
824
492
766
191
589
369
202
666
437
606
179
805
609
278
525
789
656
333

 

Univ.
RICH FILES (15%)
July'2008
Jan'2009
July'2009
Jan'2010
July'2010
Jan'2011
July'2011
476
380
303
324
434
212
165
557
672
454
474
470
391
302
1,005
1,008
919
947
1,122
738
683
727
779
560
658
684
471
346
1,397
1,297
875
703
866
660
534
684
771
569
523
710
488
470
1,025
916
730
1,035
923
889
734

 

Univ.
SCHOLAR (15%)
July'2008
Jan'2009
July'2009
Jan'2010
July'2010
Jan'2011
July'2011
777
747
838
354
332
649
511
256
243
340
291
290
337
333
643
407
254
91
98
98
233
679
640
684
587
503
703
697
1,543
1,376
1,470
1,214
1,268
1,739
1,256
855
927
957
807
829
950
717
814
818
926
846
826
748
997

 

Univ.
VISIBILITY (50%)
July'2008
Jan'2009
July'2009
Jan'2010
July'2010
Jan'2011
July'2011
667
492
377
156
254
654
526
623
412
432
445
424
560
497
1,036
681
426
394
467
773
648
334
143
48
236
346
341
733
958
604
603
387
520
762
638
1,343
827
873
414
489
796
670
1,106
808
497
748
857
698
682

 

UI GreenMetric World Universities Ranking
Universitas Indonesia (UI)

http://greenmetric.ui.ac.id

World Ranking 2014
1. Chulalongkorn University (Rank #40)
2. Mahidol University (Rank #71)
3. Mahasarakham University (Rank #74)
4. Suranaree University of Technology (Rank #76)
5. Kasetsart University (Rank #79)
6. King Mongkut's University of Technology Thonburi (Rank #80)
7. Mae Fah Luang University (Rank #81)
8. Thammasat University (Rank #91)
9. Bangkok University (Rank #94)
10. Naresuan University (Rank #116)
11. Maejo University (Rank #147)
12. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (Rank #258)
13. King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Rank #265)
14. Ubon Ratchathani Rajabhat University (Rank #306)
15. Burapha University (Rank #314)

World Ranking 2013
1. Mahidol University (Rank #31)
2. King Mongkut's University of Technology Thonburi (Rank #39)
3. Mahasarakham University (Rank #49)
4. Chulalongkorn University (Rank #50)
5. Mae Fah Luang University (Rank #53)
6. Kasetsart University (Rank #56)
7. Thammasat University (Rank #68)
8. Suranaree University of Technology (Rank #75)
9. Bangkok University (Rank #77)
10. Maejo University (Rank #194)
11. Naresuan University (Rank #198)
12. King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Rank #234)
13. Burapha University (Rank #268)

World Ranking 2012
1. Mahidol University (Rank #36)
2. King Mongkut's University of Technology Thonburi (Rank #38)
3. Chulalongkorn University (Rank #41)
4. Kasetsart University (Rank #44)
5. Mahasarakham University (Rank #71)
6. King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Rank #175)
6. Burapha University (Rank #195)

World Ranking 2011

(เกณฑ์การตัดสิน)

 

Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2015/brics-and-emerging-economies

2015

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

King Mongkut's University of Technology, Thonburi 49 30.9 16.7 22.5 56.5 10.0 75.0
Mahidol University 63 27.6 27.4 42.9 41.2 14.2 33.5
Chulalongkorn University 90 23.6 23.2 32.7 42.9 14.4 23.6

2014

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

King Mongkut's University of Technology, Thonburi 29 33.0 13.0 24.4 62.2 10.5 75.4
Mahidol University 52 26.7 28.6 42.0 38.5 14.3 32.3
Chiang Mai University 82 21.0 19.7 32.4 30.4 10.0 29.6
Chulalongkorn University 85 20.3 22.8 29.8 38.0 15.5 19.0
Prince of Songkla University 89 19.7 13.4 33.1 28.7 7.9 33.7

 

Times Higher Education (THE) World University Rankings

www.thewur.com

2014-2015

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

King Mongkut's University of Technology, Thonburi

351-400 Data withheld by THE 16.7 22.5 56.5 10.0 75.0

2013-2014

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

King Mongkut's University of Technology, Thonburi

301-350 Data withheld by THE 13.0 24.4 62.2 10.5 75.4

2012-2013

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

King Mongkut's University of Technology, Thonburi

389 30.3 11.3 23.8 60.2 10.2 68.4

Mahidol University

> 400 28.7 32.8 41.6 35.1 17.3 32.3

2011-2012

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Mix - Staff & Students

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

Mahidol University

377 23.7 29.9 45.0 29.0 14.7 20.9

2010-2011

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Mix - Staff & Students

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

Mahidol University

306 35.6 43.1 25.1 37.8 33.3 32.4

Chulalongkorn University

341

31.8

36.3

23.1

41.4

32.7

27.4

 

 

Times Higher Education (THE) Regional Rankings - ASIA

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/regional-ranking/region/asia

2013-2014

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

King Mongkut's University of Technology, Thonburi

50 33.0 13.0 24.4 62.2 10.5 75.4

Mahidol University

82 26.7 28.6 42.0 38.5 14.3 32.3

Chulalongkorn University

> 100            

2012-2013

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

King Mongkut's University of Technology, Thonburi

55 30.3 11.3 23.8 60.2 10.2 68.4

Mahidol University

61 28.7 32.8 41.6 35.1 17.3 32.3

Chulalongkorn University

82 24.8 28.8 32.5 47.2 20.4 21.6

 

University Ranking by Academic Performance (URAP)

http://www.urapcenter.org/2013/country.php?ccode=TH&rank=all

Year 2013-2014

Country Ranking University Name World Ranking Category
1 Mahidol University 368 A
2 Chulalongkorn University 439 A
3 Chiang Mai University 648 B++
4 Khon Kaen University 802 B++
5 Prince of Songkla University 820 B++
6 Kasetsart University 931 B+
7 King Mongkut´s University of Technology Thonburi 1285 B+
8 THAMMASAT University 1344 B+
9 Suranaree University of Technology 1485 B+
10 Asian Institute of Technology Thailand 1563 B
11 King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang 1566 B
12 Naresuan University 1588 B
13 Srinakharinwirot University 1717 B
14 Silpakorn University 1767 B
15 Mae Fah Luang University 1872 B
16 Mahasarakham University 1880 B

Year 2012-2013

Country Ranking University Name World Ranking Category
1 Mahidol University 356 A
2 Chulalongkorn University 418 A
3 Chiang Mai University 621 B++
4 Prince of Songkla University 775 B++
5 Khon Kaen University 805 B++
6 Kasetsart University 903 B++
7 King Mongkut´s University of Technology Thonburi 1230 B+
8 THAMMASAT University 1293 B+
9 Suranaree University of Technology 1458 B+
10 Asian Institute of Technology Thailand 1465 B+
11 King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang 1536 B
12 Naresuan University 1570 B
13 Silpakorn University 1654 B
14 Srinakharinwirot University 1711 B
15 Mahasarakham University 1761 B
16 Mae Fah Luang University 1867 B
17 Burapha University 1878 B

 

National Taiwan University Ranking (NTU Ranking)
Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/

YEAR 2014

Mahidol University : Country Rank = #1 / 11 Years Articles = 46.9, Current Articles = 47.1 / 11 Year Citations = 46.7 / Current Citations = 46.2 / Ave. Citations = 47.5 / h index = 47.2 / HiCi papers = 46.2 / Hi-Impact Journal Articles = 46.3 / Total Score = 46.7


YEAR 2013

Mahidol University : Country Rank = #1 / 11 Years Articles = 46.5, Current Articles = 47.4 / 11 Year Citations = 46.2 / Current Citations = 45.6 / Ave. Citations = 46.5 / h index = 45.0 / HiCi papers = 45.7 / Hi-Impact Journal Articles = 46.0 / Total Score = 46.2


YEAR 2012

Mahidol University : Country Rank = #1 / 11 Years Articles = 6.75, Current Articles = 7.92 / 11 Year Citations = 2.23 / Current Citations = 3.51 / Ave. Citations = 21.05 / h index = 27.50 / HiCi papers = 1.07 / Hi-Impact Journal Articles = 2.65 / Total Score = 7.96


Mahidol University is the only one Thai University in this ranking.
- YEAR 2014 World Rank : Mahidol University = 460
- YEAR 2013 World Rank : Mahidol University = 494
- YEAR 2012 World Rank : Mahidol University = 436
- YEAR 2011 World Rank : Mahidol University = 458
- YEAR 2010 World Rank : Mahidol University = 500
- YEAR 2009 World Rank : Mahidol University = 479
- YEAR 2008 World Rank : Mahidol University = 423
- YEAR 2007 World Rank : No Thai University

Ranking Methodology

 Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT)

The performance ranking of top 500 universities ia annouced annually since 2007. In 2011, the HEEACT annouced the result of the overall ranking, and the performance rankings by field and subject were separately released by National Taiwan University; the subject ranking of agricultural sciences was also published. The name of the ranking system was also changed from HEEACT into Taiwan Ranking. From 2012 the "Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities" is individually and officially executed and released by National Taiwan University.

more detail

 

U.S. News rankings

www.usnews.com/education/best-global-universities

Rankings 2014

Thai Universities

Global Rank Asia Rank Subject Rankings
Immunology Microbiology
MAHIDOL University 453 74 83 76

 

Academic Ranking of World Universities (ARWU)
Center for World-class Universities, Graduate School of Education, Shanghai Jiao Tong University, China

www.shanghairanking.com
- Top 500 World Universities - 2014 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2013 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2012 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2011 (No Thai University)

 

www.arwu.org/
- Top 500 World Universities - 2010 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2009 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2008 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2007 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2006 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2005 (No Thai University)

 

CWUR - Center for World University Rankings

http://cwur.org/2014/asia-pacific.html

 

Year 2014

 World 
 Rank 
 Institution   Asia/Pacific 
 Rank 
 Quality of 
 Education 
 Alumni 
 Employment 
 Quality of 
 Faculty 
 Publications   Influence   Citations   Broad 
 Impact 
 Patents   Score 
283 Chulalongkorn University 49 355+ 51 210+ 580 752 406 585 737+ 46.55
550 Mahidol University 122 355+ 478+ 210+ 479 366 406 442 737+ 44.96
871 Chiang Mai University 244 355+ 478+ 210+ 838 706 609 800 737+ 44.43

 

CWTS Leiden Ranking

http://www.leidenranking.com/ranking

 

Year 2014

World Rank Asia Rank No.of Publications (2009-2012) Propotion of top 10% publications
Thai Universities All Science Life Sciences All Science Life Sciences    
Mahidol University 647 469 156 46 2013 5.7%
Chulalongkorn University 657 619 161 131 2169 5.6%
Chiang Mai University 686 560 184 93 1157 5.0%

 

Year 2013

World Rank Asia Rank No.of Publications (2008-2011) Propotion of top 10% publications
Thai Universities All Science Life & Earth Sci All Science Life & Earth Sci    
Chulalongkorn University 430 336 73 36 2153 6.7%
Mahidol University 472 393 100 62 1929 5.3%

 

 

THE-QS Rankings (2004-2009)

(No more THE-QS! On October 30, 2009, Times Higher Education signed deal with Thomson Reuters, instead of QS.)

 

Thai Universities in THE-QS Rankings 2009

Thai Universities

World Rank

Life Sciences & Biomedicine

Natural Sciences

Engineering & IT

Social Sciences

Arts & Humanities

CHULALONGKORN University

138 51 136 78 51 49

MAHIDOL University

220

101

297

-

292

216

CHIANG MAI University

401-500

237

-

-

253

274

THAMMASAT University

401-500

-

-

-

169 156

PRINCE OF SONGKLA University

501-600

268

-

-

-

-

KASETSART University

551-600

-

-

-

-

-

Khon Kaen University

501-600

-

-

-

-

-

Thai Universities in THE-QS Rankings 2008

Thai Universities

World Rank

Life Sciences & Biomedicine

Natural Sciences

Engineering & IT

Social Sciences

Arts & Humanities

CHULALONGKORN University

166 108 171 86 72 119

MAHIDOL University

251 113 270 - - -

CHIANG MAI University

401-500 - 283 - - 270

THAMMASAT University

401-500 - - - 199 232

PRINCE OF SONGKLA University

501+ - - - - -

KASETSART University

400= 266 - - - -

Khon Kaen University

501+ - - - - -

Thai Universities in THE-QS Rankings 2007

Thai Universities

World Rank

Life Sciences & Biomedicine

Natural Sciences

Engineering & IT

Social Sciences

Arts & Humanities

CHULALONGKORN University

223 138 159 100 83 136

MAHIDOL University

284 118 295 335 303 434

CHIANG MAI University

463 347 257 335 371 396

THAMMASAT University

447 353 529 456 197 242

PRINCE OF SONGKLA University

525 307 440 452 487 463

KASETSART University

447 266 309 346 426 434

Khon Kaen University

531 273 426 - 492 -

Thai Universities in THE-QS Rankings 2006

Thai Universities

World Rank

Life Sciences & Biomedicine

Natural Sciences

Engineering & IT

Social Sciences

Arts & Humanities

CHULALONGKORN University

161 - - - - -

MAHIDOL University

322 - - - - -

CHIANG MAI University

418 - - - - -

THAMMASAT University

317 - - - - -

PRINCE OF SONGKLA University

481 - - - - -

KASETSART University

404 - - - - -

Khon Kaen University

475 - - - - -

Thai Universities in THE-QS Rankings 2005

Top200 - Over All

Chulalongkorn University (rank=121, score=26.7)

Top201-500 - Over All

<No Mahidol University>
Prince of Songkla University (rank=221, score=19.8)
Chiang Mai University (rank=243, score=18.6)
Kasetsart University (rank=320, score=14.8)
Thammasat University (rank=437, score=9.9)
Khon Kaen University (rank=486, score=7.5)

Top100 - Social Sciences

Chulalongkorn University (rank=46, score=37.4)

Top100 - Life Sciences & Biomedicine

Chulalongkorn University (rank-80, score=29.2)

Top100 - Engineering & IT

Chulalongkorn University (rank=100, score=31.4)

Top100 - Natural Sciences

no Thai University

Top100 - Arts & Humanities

no Thai University

 

Washington Monthly's 2009 National University College Rankings

http://www.washingtonmonthly.com/college_guide/rankings/national_university_rank.php

Rankings based on contribution to the public good in three broad categories :

 1. Social Mobility (recruiting and graduating low-income students)
 2. Research (producing cutting-edge scholarship and PhDs)
 3. Service (encouraging students to give something back to their country)

 

4 International Colleges & Universities

http://www.4icu.org/

2011 Web Popularity Ranking

1
Kasetsart University (Work Rank # 199)
2
Chulalongkorn University (Work Rank # 201)
3
Mahidol University (Work Rank # 273)
4
Thammasat University (Work Rank # 364)
5
Asian Institute of Technology (Work Rank # 486)
6
Prince of Songkla University (Work Rank # 607)
7
Ramkhamhaeng University (Work Rank # 794)
8
Khon Kaen University (Work Rank # 828)

2010 Web Popularity Ranking

1
Chulalongkorn University (Work Rank # 103)
2
Kasetsart University (Work Rank # 113)
3
Mahidol University (Work Rank # 162)
4
Khon Kaen University (Work Rank # 195)
5
Thammasat University (Work Rank # 239)
6
Asian Institute of Technology (Work Rank # 445)
7
Prince of Songkla University (Work Rank # 733)

2009 Web Popularity Ranking

1
Chulalongkorn University (Work Rank #116)
2
Khon Kaen University (Work Rank #172)
3
Mahidol University ((Work Rank #197)

2008 Web Popularity Ranking

1
Chulalongkorn University (Work Rank #112)
2
Khon Kaen University (World Rank #160)
3
Mahidol University (World Rank #182)

The aim of this website is to provide an approximate popularity ranking of worldwide Universities and Colleges based upon the popularity of their websites. This can especially help international students to understand how popular a specific University/College is in a foreign country.

We do not - by any means - claim to rank organisations, or their programs, by the quality of education or level of services provided.

 

Global Competitiveness 2014 - 2015

by World Economic Forum (WEF) http://www.wef.org/

- Thailand 2014-15

 

IMD World Competitiveness

http://www.imd.ch/research/centers/wcc/index.cfm

- World Competitiveness Online (Free condensed version) http://www.worldcompetitiveness.com

- THAILAND Competitiveness Trends - 2014

- THAILAND Competitiveness Trends - 2013

- THAILAND Competitiveness Trends - 2012

- THAILAND Competitiveness Trends - 2011

- THAILAND Competitiveness Trends - 2010

- THAILAND Competitiveness Trends - 2009

- THAILAND Competitiveness Trends - 2008

- THAILAND Competitiveness Trends - 2007

- THAILAND Competitiveness Trends - 2006

- THAILAND Competitiveness Trends - 2005

- THAILAND Competitiveness Trends - 2004

- THAILAND Competitiveness Trends - 2003

- THAILAND Competitiveness Trends - 2002

- การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปี 2549 ของสถาบัน IMD

- อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย ปี 2550

 

บทความ / ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

Mahidol University' s Faculty of Science RANKS FIRST (in science field)
(ข่าวจากหนังสือพิมพ์)