Archives

SET your startup business : รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ

CALL NO HD62.5 ณ253s 2560

AUTHOR ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี

IMPRINT กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560

NOTE อภินันทนาการจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

CONTENT PREVIEW

“SET Your Startup Business Guide : รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ” เล่มนี้ จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นคู่มือเผยแพร่ความรู้ วิถีและแนวคิดการทำธุรกิจแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากการทำธุรกิจแบบดั้งเดิม รวมถึงแนวทางการระดมทุนของธุรกิจสตาร์ทอัพในรูปแบบที่น่าอ่าน เข้าใจง่าย ตามสไตล์การออกแบบสื่อการเรียนรู้ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะช่วยเปิดโลกให้ผู้อ่านเข้าใจธุรกิจสตาร์ทอัพมากยิ่งขึ้น

17 สมการเปลี่ยนโลก

CALL NO QA21 ส155ส 2560

AUTHOR สจ๊วต, เอียน, 1945-

IMPRINT กรุงเทพฯ : มติชน, 2560

NOTE อภินันทนาการจาก รศ.ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

CONTENT PREVIEW

“17 สมการเปลี่ยนโลก” เล่มนี้ กล่าวถึงที่มาและบทบาทสำคัญของสมการต่อประวัติศาสตร์มนุษยชาติ โดยเล่าบทบาทก้าวสำคัญของคณิตศาสตร์ต่อพัฒนาการของโลก ผ่าน 17 สมการซึ่งเป็นดั่งตัวละครทางคณิตศาสตร์ที่มีบทบาทเปลี่ยนโลกทั้งในทางตรงและทางอ้อม ศาสตราจารย์ ดร.เอียน สจ๊วต ผู้แต่ง ได้อธิบายความหมาย บริบทของที่มาหรือพัฒนาการที่นำไปสู่สมการ ตลอดจนผลกระทบหรือผลลัพธ์จากสมการเหล่านั้น ด้วยภาษาที่อ่านง่ายแบบที่ผู้อ่านที่ไม่ได้จบปริญญาด้านคณิตศาสตร์ก็สามารถเข้าใจได้

เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์

CALL NO DS586 น236จ 2559

AUTHOR กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า, 2466-2551

IMPRINT กรุงเทพฯ : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

หนังสือ “เจ้านายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย์” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า และนับเป็นเอกสารสำคัญเพื่อการค้นคว้าและอ้างอิงได้อย่างดียิ่ง เพราะทรงใช้ข้อมูลที่หาได้ยาก อันประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ส่วนพระองค์ที่มีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่และเหตุการณ์อย่างชัดเจน จากคำบอกเล่าของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ เอกสารลายลักษณ์ของราชการและส่วนบุคคล กอปรกับทรงบรรยายเรื่องตามลำดับเวลา ไม่สับสน ทรงใช้ภาษาที่อ่านง่ายและจับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ทรงอธิบายประกอบพระบรมฉายาลักษณ์ที่หายากและไล่เรียงตามระยะเวลา ทำให้เพิ่มอรรถรสในการอ่านและความเข้าใจ พระนิพนธ์เล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่คนไทยทุกคนควรจะได้อ่านทุกกาลสมัย

Source :  www.se-ed.com/product/เจ้านายเล็ก-ๆ-ยุวกษัตริย์.aspx?no=9786167681184

ตำนานอาหารโลก : เบื้องหลังจานโปรดโดนใจคนทั่วโลก

CALL NO TX355 จ829ต 2557

AUTHOR แจ๊ก, อัลเบิร์ต

IMPRINT กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2557

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

- ซีซาร์สลัด คิดค้นโดยซีซาร์แห่งกรุงโรม?พิซซ่า อบครั้งแรกบนโล่ทหารในกองทัพเปอร์เซีย?

- ไอศกรีมซันเดย์ เดิมมีขายเฉพาะวันอาทิตย์?

- ชีสเค้ก เป็นสิ่งแทนความรักของชาวกรีก?

- บลัดดีแมรี ได้ชื่อมาจากราชินีโรคจิต?

- ไข่เยี่ยวม้า เป็นอาหารเก่าแก่นับพันปี?

- เฟรนช์ฟรายส์ ถือกำเนิดในฝรั่งเศส?

- ฮอตดอก ทำจากเนื้อสุนัขพันธุ์ไส้กรอก?

- แซนด์วิช เป็นสิ่งประดิษฐ์ของสาวกซาตาน?

- น้ำสลัดเทาซันด์ไอแลนด์ มาจากเกาะนับพันแห่ง?

ค้นหาคำตอบของคำถามเหล่านี้พร้อมทั้งไขความลับเบื้องหลังชื่อและความเป็นมาของอาหารเมนูดังระดับโลกกว่า 160 [...]

Marketing for work งานตลาด

CALL NO HF5415 ว495m 2556

AUTHOR วิกรานต์ มงคลจันทร์

IMPRINT กรุงเทพฯ : อาคเนย์การพิมพ์, 2556

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

“Marketing for Work งานตลาด” เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือ แบ่งปันประสบการณ์และความรู้สำหรับการทำงานด้านการตลาด โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ การวางแผน (Plan) และการปฏิบัติ (Implementation) โดยการวางแผน ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) วัตถุประสงค์ (Objective) กลยุทธ์ (Strategy) แผนการดำเนินการ (Action Plan) การประเมินผล (Evaluation) และการปฏิบัติ ประกอบด้วย การลงมือทำ (Do) การตรวจสอบ (Check) การดำเนินการ (Act) ซึ่งผู้อ่านจะได้ความรู้ [...]

ดังนั้นจึงสิ้นสลาย

CALL NO นว น612ด 2558

AUTHOR นิธิ นิธิวีรกุล

IMPRINT กรุงเทพฯ : สมมติ, 2558

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

“ดังนั้นจึงสิ้นสลาย” นวนิยาย (พยายาม) โรแมนติกเรื่องหนึ่ง

“[…] สิ่งเดียวที่เป็นความจริงยิ่งกว่าในทุกๆ สิ่งของชีวิตที่คุณได้ถือกำเนิดเกิดมา คุณต้องตายอย่างโดดเดี่ยว ไม่ว่ามีหรือไม่มีคนรัก ไม่ว่ามีหรือไม่มีคนชัง เราต่างเกิดและตายโดยลำพัง เสียงที่คุณปรารถนาได้ยินจากขอบฟ้าไกลโพ้นนั้นไม่เคยมีอยู่จริง […] “

บางส่วนจาก ดังนั้นจึงสิ้นสลาย

” […] ความทรงจำเป็นลักษณะเฉพาะที่ผู้คนยอมเจ็บร้าวลึกรานเพื่อทะลักล้นปีติแห่งความทรมาน มันเป็นสำลักของความเจ็บปวดที่งดงามเกินบรรยาย มันเป็นภาวะของการเสพติดที่ให้คุณและโทษพอๆ กัน มันมีไว้ใช้สำหรับสายพันธุ์เฉพาะอย่างแท้จริง […] “

บางส่วนจาก ดังนั้นจึงสิ้นสลาย

Wander boy หนทางยังเยาว์วัย

CALL NO D907 ท533w 2558

AUTHOR ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

IMPRINT กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2558

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

เรื่องเล่าของ ‘ทีปกร วุฒิพิทยามงคล’ ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว 5 ประเทศในยุโรป (เดนมาร์ก, เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์, เบลเยียม, ฝรั่งเศส) ที่สถานที่แต่ละแห่งนอกจากจะพาเขานึกย้อนไปถึงเรื่องราวในวัยเด็ก ยังค่อยๆ กระเทาะเปลือกแห่งความเป็นผู้ใหญ่ให้หลุดลอก และพาเขาไปพบกับหนทางที่จะทำให้ความสุขในวัยเยาว์กลับมาอีกครั้ง

Source :  http://minimore.com/b/wander-boy

The circle : a novel

CALL NO Fic E29c 2014

AUTHOR Eggers, Dave

IMPRINT London : Penguin Book, 2014, c2013

NOTE Gift

CONTENT PREVIEW

When Mae is hired to work for the Circle, the world’s most powerful internet company, she feels she’s been given the opportunity of a lifetime. Run out of a sprawling California campus, the Circle [...]

The girl on the train

CALL NO Fic H394g 2016

AUTHOR Hawkins, Paula

IMPRINT London : Black Swan, 2016, c2015

NOTE Gift

CONTENT PREVIEW

Rachel catches the same commuter train every morning. She knows it will wait at the same signal each time, overlooking a row of back gardens. She’s even started to feel like she knows the people [...]

เรียนภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์

CALL NO PE1460 ศ866ร 2556

AUTHOR เศรษฐวิทย์

IMPRINT กรุงเทพฯ : ผลึกไท, 2556

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

คุณ ๆ เชื่อไหมว่า เดี๋ยวนี้มนุษย์เราคิดค้นอุปกรณ์ที่ทันสมัยไว้ให้เลือกใช้ตั่งมากมายเราก็เอาไอ้พวกคอมพิวเตอร์ วีซีดี พวกนี้แหละมาใช้เช่น ซื้อถาพยนตร์มาสักเรื่องหนึ่ง เอาไอ้ที่มันมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รอบแรกดูเอามันส์ อย่าไปสนใจภาษา จะดูอีกกี่รอบก็ได้เรื่องใดก็ได้ แต่เราต้องรู้ตัวเองว่าดูเพื่ออะไรก่อน อย่างที่บอก ถ้าเอามันส์อันนี้ตามสบาย

Source :  www.naiin.com/product/detail/113588/