Archives

ดังนั้นจึงสิ้นสลาย

64897

CALL NO นว น612ด 2558

AUTHOR นิธิ นิธิวีรกุล

IMPRINT กรุงเทพฯ : สมมติ, 2558

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

“ดังนั้นจึงสิ้นสลาย” นวนิยาย (พยายาม) โรแมนติกเรื่องหนึ่ง

“[…] สิ่งเดียวที่เป็นความจริงยิ่งกว่าในทุกๆ สิ่งของชีวิตที่คุณได้ถือกำเนิดเกิดมา คุณต้องตายอย่างโดดเดี่ยว ไม่ว่ามีหรือไม่มีคนรัก ไม่ว่ามีหรือไม่มีคนชัง เราต่างเกิดและตายโดยลำพัง เสียงที่คุณปรารถนาได้ยินจากขอบฟ้าไกลโพ้นนั้นไม่เคยมีอยู่จริง […] “

บางส่วนจาก ดังนั้นจึงสิ้นสลาย

” […] ความทรงจำเป็นลักษณะเฉพาะที่ผู้คนยอมเจ็บร้าวลึกรานเพื่อทะลักล้นปีติแห่งความทรมาน มันเป็นสำลักของความเจ็บปวดที่งดงามเกินบรรยาย มันเป็นภาวะของการเสพติดที่ให้คุณและโทษพอๆ กัน มันมีไว้ใช้สำหรับสายพันธุ์เฉพาะอย่างแท้จริง […] “

บางส่วนจาก ดังนั้นจึงสิ้นสลาย

Comments are closed.