Archives

รู้จักตัวเองก่อนดีไหม

56791

CALL NO           WM75 ป421ร 2547 

AUTHOR           ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

IMPRINT           กรุงเทพฯ : มติชน, 2547

NOTE                 อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

          เมืองไทยเรายังมีอคติต่อจิตแพทย์ โรงพยาบาลโรคจิต และคนที่เป็นโรคจิตอยู่มาก ทั้งที่ทุกวันนี้สุขภาพจิตของคนไทยเรานับวันจะย่ำแย่ลงไปเรื่อย ๆ  และหลายคนก็เข้าขั้นเป็นโรคจิตจริง ๆ แต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นโรคจิต

หนังสือเล่มนี้จะบอกเราถึงการจัดการกับบ่อเกิดแห่งปัญหาจิตใจตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยภายในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาที่ลองใครมีเป็นต้องหงุดหงิด ขี้โมโห และถึงขั้นโมโหร้ายเอาได้ง่าย ๆ รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคม ที่นับวันจะมากมายรุมเร้าจนต้องก่ายหน้าผาก บอกวิธีจัดการกับความเครียด วิธีสังเกตอาการทางจิต วิธีอยู่กับคนเป็นโรคจิต และแม้กระทั่งวิธีการรักษาคนที่ป่วยทางจิต

เรียกได้ว่า “รู้จักตัวเองก่อนดีไหม” ก่อนที่จะให้ใครมาเรียกเราว่า “ไอ้โรคจิต”

              นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ทำงานประจำเป็นนายแพทย์ระดับ ๙ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดเชียงราย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาจิตเวชในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยประสบการณ์ที่ต้องพบปะกับบุคคลมากหน้าหลายตาที่มีปัญหาต่าง ๆ กันมาปรึกษาหารือ หลายเรื่องเป็นเรื่องที่บอกกับคนไข้ตรง ๆ ไม่ได้ หลายเรื่องต้องบอกกันให้ทั่วถึง เรื่องราวทางสุขภาพจิตทั้งหลายจึงถูกถ่ายทอดเป็นบทความในนิตยสาร ไลฟ์แอนด์แฟมิลี่, มติชนสุดสัปดาห์ สารคดี และ Health Today เป็นประจำ

          รู้จักตัวเองก่อนดีไหม รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นด้วยจุดประสงค์สำคัญที่ต้องการให้ผู้อ่านสามารถพิจารณาตนเอง รู้จักอาการเจ็บป่วยของตนเอง โดยไม่ต้องวิ่งโร่ไปพบแพทย์เสียทุกเรื่องก็ตัวเราเอง…ใครจะรู้จักตัวเราได้มากกว่าตัวเราเองจริงไหม?

 

Comments are closed.