Archives

ธนาคารความสุข

CALL NO BQ5630.V5 พ671ธน 2552

AUTHOR พิทยากร ลีลาภัทร์

IMPRINT กรุงเทพฯ : พรีมา พับบลิชชิง, 2552

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

“ธนาคารความสุข” ผลงานของ “พิทยากร ลีลาภัทร์” หรือ “aston27″ ซึ่งถือได้ว่าเป็น “blogger” คนหนึ่ง เรื่องราวที่นำมาเขียนใน blog ของเขานั้นมีคนเข้ามาอ่านมากมายและยังได้รับรางวัล Best Dharma Blog รางวัลยอดเยี่ยมเกี่ยวกับธรรมะที่มีคนชื่นชอบมากที่สุดในเว็บไซต์ bloggang.com หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวธรรมมะในประเด็นต่างๆ ที่เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ ทั้งยังให้แง่คิด ให้กำลังใจ ให้มุมมองดีๆ ที่ทำให้ชีวิตมีความสุข

แผนที่ชีวิต

CALL NO BQ4570.L5 พ349ผ 2555

AUTHOR พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-

IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2555

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

ทุกเรื่องที่ต้องรู้ เพื่อการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ หนังสือเล่มนี้ รวบรวมธรรมะที่คัดมาเฉพาะแก่นธรรมที่สั้น กระชับ ตรงประเด็น และครบถ้วนในทุกส่วนที่ชาวพุทธพึงรู้ จาก “พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)” ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

วิชาแรกวิชาชีวิต

CALL NO BQ4570.L5 ว111ว 2557

AUTHOR ว.วชิรเมธี

IMPRINT นนทบุรี : ปราณ, 2557

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

“วิชาแรก วิชาชีวิต” เล่มนี้ ได้รวบรวมจากธรรมะบรรยายของท่าน ว.วชิรเมธี โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการตระหนักถึงความสำคัญของการใฝ่รู้ ช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้วิชาที่ไม่ได้จากตำราเล่มใด และไม่มีมหาวิทยาลัยไหนเปิดสอน แต่คุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ศึกษาทั้งวิชาชีพและวิชาชีวิตไปพร้อมๆ กันได้อย่างดีมักจะประสบความสำเร็จ และมีความสุขกับการใช้ชวิต และแน่นอนที่สุดว่าสุดยอดวิชาล้ำค่านี้ ทุกคนต้องเรียนไปจนตราบชีวิตจะหาไม่ ดังนั้นจึงควรให้คุณค่าวิชาชีวิตนี้สูงที่สุด มากกว่าวิชาใดๆ

เมื่อชีวิตถึงคราวต้องก้าวข้าม : ธนาคารความสุข สาขา 3

CALL NO BQ4570.L5 พ671ม 2554

AUTHOR พิทยากร ลีลาภัทร์

IMPRINT กรุงเทพฯ : พรีมา พับบลิชชิง, 2554

NOTE สั่งซื้อโดย ห้องสมุด

CONTENT PREVIEW

“เมื่อชีวิตถึงคราวต้องก้าวข้าม : ธนาคารความสุข สาขา 3” เขียนโดย พิทยากร ลีลาภัทร์ รวมหลากเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมมะในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องภายในจิตใจของตนเอง เรื่องของความสัมพันธ์ ตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับสังคมแวดล้อม นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ ทั้งยังให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ตลอดจนแง่คิด กำลังใจ และมุมมองดีๆ ที่ทำให้ชีวิตของคุณมีความสุข

ธนาคารความสุข สาขา 2

CALL NO BQ5630.V5 พ671ธ 2552

AUTHOR พิทยากร ลีลาภัทร์

IMPRINT กรุงเทพฯ : พรีมา พับบลิชชิง, 2552

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

รวมหลากเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมมะในประเด็นต่างๆ ที่เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ ทั้งยังให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ตลอดจนแง่คิด กำลังใจ และมุมมองดีๆ ที่ทำให้ชีวิตของคุณมีความสุข

วิตามินแห่งความสุข

CALL NO BF575.H27 พ671ว 2554

AUTHOR พิทยากร ลีลาภัทร์

IMPRINT กรุงเทพฯ : มติชน, 2554

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

ความรักยังต้องมีคำหวาน โภชนาการยังต้องมีวิตามิน ความสุขก็เช่นกันต้องมีหลักปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมความสมบูรณ์พูนสุข “สมถะและวิปัสสนากรรมฐาน” คือหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาที่มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์มานานนับพันปี และยังคงคุณค่าต่อผู้ศึกษาและปฏิบัติอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อระลึกรู้ตัวมีสติอยู่ทุกขณะ การพิจารณาในร่างกาย ในความรู้สึกนึกคิด ในธรรมชาติ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ได้ถ่ายทอดไว้ในหนังสือ “วิตามินแห่งความสุข” ด้วยสำนวนภาษาที่เป็นกันเอง อธิบายให้เข้าใจและนำไปใช้ได้ทันทีตามสไตล์ aston27 aston27 หรือ พิทยากร ลีลาภัทร์ คือชายหนุ่มที่สนใจศึกษาธรรมะแล้วลงมือปฏิบัติจริงมากว่าทศวรรษ ได้เขียนบทความลงในบล็อคทางอินเตอร์เนต มีผู้ติดตามอ่านมากมายด้วยเอกลักษณ์เฉพาะที่ทำให้ธรรมะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อเคร่งขรึมอีกต่อไป ถือเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อน “ธรรมะภาคปฏิบัติ” สู่สังคมไทย โดยเฉพาะการเจริญสติในชีวิตประจำวัน ให้วัยรุ่น-หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ เข้าถึงธรรมะได้อย่างมั่นใจกับการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอล

ถามตามใจ ตอบตามจริง

CALL NO BF637.S4 พ671ถ 2555

AUTHOR พิทยากร ลีลาภัทร์

IMPRINT กรุงเทพฯ : ใยไหม, 2555

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

ผลงานของ @Aston_ed หรือ พิทยากร ลีลาภัทร์ รวบรวมคำถาม-คำตอบที่น่าสนใจจากทวิตเตอร์ของผู้เขียนเอง ซึ่งบางคำถามอาจจุดประกายแง่คิดให้ชีวิตคุณ ด้วยลีลาการตอบคำถามที่โดนใจวัยรุ่น อธิบาย ไขข้อสงสัยได้ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย บางคำถามอาจจุดประกายแง่คิดให้ชีวิตคุณผู้อ่าน และบางคำถามอาจตรงกับที่คุณสงสัย

คนดลใจ

CALL NO CT203.T5 ว111ค 2554

AUTHOR ว. วชิรเมธี, 2516-

IMPRINT กรุงเทพฯ : ปราณ, 2554

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในสังคมวงกว้าง หาใช่เกิดขึ้นเพราะความมั่งมีเงินทอง ความร่ำรวย หรือยศฐาบรรดาศักดิ์ หรือเปี่ยมไปด้วยอำนาจไม่ แต่บุรุษผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ ได้รับการยกย่องเพราะแนวคิด และการกระทำที่เสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม ตลอดจนศีลาจริยวัตรอันดีงาม ที่ได้รับการพิสูจน์มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน คนสำคัญของโลกจำนวนมาก ล้วนได้รับ “แรงบันดาลใจ” ในการผลักดันตัวเองให้เป็นนักสู้ นักคิด นักปราชญ์ นักประดิษฐ์ นักการเมืองคนสำคัญ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกโดยผ่านการเรียนรู้ ศึกษา ซึมซับ รับเอา “แรงบันดาลใจ” จากบุคคลสำคัญท่านใดท่านหนึ่งมาสู่ชีวิตจิตใจไม่โดยตรงก็โดยอ้อมเสมอ นี่คือหนังสือที่วิเคราะห์เส้นทางชีวิตบุคคลสำคัญ ผ่านมุมมองของพระนักปราชญ์ “ว.วชิรเมธี” ที่จะช่วยเป็นไม้ขีดไฟก้านเล็กๆ จุดไฟฝันให้ลุกโชน สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนพร้อมฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตให้กับคุณ

คู่มือมนุษย์

CALL NO BQ4165 พ831คม 2555

AUTHOR พุทธทาส อินทปัญโญ, 2449-2536

IMPRINT กรุงเทพฯ : ธรรมสถาพร, 2555

NOTE อภินันทนาการจาก บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

CONTENT PREVIEW

รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของท่านพุทธทาสในโอกาสต่างๆ เนื้อหาภายในเล่มจะชี้ให้เห็นว่าในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าเริ่มสอนเรื่องอะไร และผลของการปฏิบัติตามคำสอนจะเป็นอย่างไรในที่สุด โดยได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติ มีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง

เจอวิกฤต จิตไม่วิบัติ

CALL NO BQ4570.S6 พ349จ 2557

AUTHOR พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2481-

IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2557 [2014]

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

ท่ามกลางความพร่ามัวของสังคมไทย ที่คนไทยกระจัดกระจายสับสน ไม่มีอะไรชัดเจน ไม่มีจุดรวมใจ ไม่มีเป้าหมายสูงสุด อย่างที่เป็นอยู่นี้ เราจะทำอย่างไร? จะปล่อยสังคมไทยให้โทรมเเละทรามอยู่อย่างนี้ จะอยู่กันไปวันๆ ต่างคนต่างหาผลประโยชน์ของตัวไปคนละทิศละทาง ปล่อยให้ปัญหาร้ายๆ ทั้งหลายโหมกระพือรุมล้อมเข้ามาอย่างนี้หรือ หรือจะพยายามเเก้ไข เราจะนำพระพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นอุดมการณ์ เป็นจุดรวมใจรวมความคิดของคนในชาติ เพื่อช่วยเเก้ปัญหาสังคมที่มันเสื่อมโทรมอยู่อย่างนี้ได้หรือไม่? เเละเราจะสร้างสรรค์สังคม ประเทศชาติ ให้เจริญงอกงามไปในทางที่ถูกที่ดีได้อย่างไร? หนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้กับคุณ