Archives

เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน : ฉบับปฏิรูป

CALL NO           BQ4435 ด319ส 2552

AUTHOR           ดังตฤณ

IMPRINT          กรุงเทพฯ : ฮาวฟาร์, 2552

NOTE               อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

          หนังสือ “เสียดาย… คนตายไม่ได้อ่าน” ซึ่งเขียนโดยคุณดังตฤณ เป็นที่รู้จักในแวดวงหนังสือตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และนับแต่นั้นเป็นต้นมา ก็ได้มีการนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ อีกมาก ไม่จำกัดตัวอยู่เฉพาะในหน้าหนังสืออย่างเดียว

          นอกจากชื่อหนังสือจะท้าทายให้อยากดูเสียหน่อยว่าข้างในเขียนไว้อย่างไร เนื้อหาอันเป็นแก่นแท้ที่ซ่อนอยู่ ก็ยังจุดชนวนความพิศวง ชวนให้ผู้อ่านงุนงงว่าพระพุทธศาสนาให้คำตอบเกี่ยวกับชีวิตไว้ละเอียดแจ่มแจ้งขนาดนี้ทีเดียวหรือ

          ในมือของคุณคือ “เสียดาย… คนตายไม่ได้อ่าน” ฉบับจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฮาวฟาร์ รวมเอาเนื้อหาสำคัญที่ผู้อ่านส่งเสียงสะท้อนมาว่าอยากรู้ที่สุด ในรูปแบบที่กระชับที่สุดเพื่อให้จับฉวยเอาใจความสำคัญได้รวดเร็วที่สุด อ่านจบแล้วคุณจะเห็นด้วยกับเราว่า ไม่เสียดายที่ได้อ่านก่อนตายจริงๆ