Archives

นิทานโบราณคดี

CALL NO GR312 ด495น 2559

AUTHOR ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486

IMPRINT กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2559

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

“นิทานโบราณคดี” เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่อยู่นอกพงศาวดาร เช่น เรื่องเล่าบุคคลต่าง ๆ เหตุการณ์สำคัญ มูลเหตุทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือแม้แต่ประสบการณ์จากการไปประพาสยุโรป และการไปเยือนเมืองต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาอย่างอินเดีย เกร็ดความรู้มากมายเกี่ยวกับช้างและวิชาคชศาสตร์ในสมัยโบราณที่หาอ่านไม่ได้ที่อื่น เป็นต้น สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์หนังสือนิทานโบราณคดีที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์เล่มนี้ขึ้น ด้วยภาษาที่สละสลวยอ่านง่าย อ่านสนุก แตกต่างจากหนังสือประวัติศาสตร์ทั่ว ๆ ไป

Source : www.se-ed.com/product/นิทานโบราณคดี-ปกแข็ง.aspx?no=9786165145336

สิ่งแรกในสยาม

CALL NO DS571 ก966ส 2555

AUTHOR โกสินทร์ รตนประเสริฐ

IMPRINT กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2555

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

นี่คือเกร็ดประวัติศาสตร์ที่คนไทยควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นราชธานีแรกแห่งราชอาณาจักรสยาม ต้นกำเนิดภาษาไทย ถนนสายแรกของสยาม กำเนิดกิจการไปรษณีย์แห่งสยาม รถไฟสายแรกของสยาม โรงเรียนแห่งแรกในสยาม กำเนิดกิจการลูกเสือในสยาม เขื่อนแห่งแรกของสยาม สหกรณ์แห่งแรกในสยาม นายกรัฐมนตรีคนแรกของสยาม การประกวดความงามครั้งแรกของสยาม แชมป์มวยคนแรกของไทย และอีกหลากหลายที่คัดสรรมาอย่างดีแล้ว ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบชัดเจน ชวนติดตามตลอดเล่ม

Source : https://m.se-ed.com/Detail/สิ่งแรกในสยาม/9786163010421

สี่แผ่นดิน

CALL NO นว ค521ส 2557

AUTHOR คึกฤทธิ์ ปราโมช, พล.ต. ม.ร.ว., 2454-2538

IMPRINT กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2557

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

สี่แผ่นดิน เป็นนวนิยายของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช มีเนื้อหาอิงประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 8 นับเป็นนวนิยายที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเล่มหนึ่งของไทย และยังเป็นหนังสือดี 1 ใน 100 ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่าน โดย สำนักงานส่งเสริมสังคมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ประเภทนวนิยาย

คนห้าแผ่นดิน : ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต

CALL NO DS578.3 ป451ค 2550

AUTHOR ปราโมทย์ ประสาทกุล

IMPRINT นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

หนังสือ “คนห้าแผ่นดิน : ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต” เล่มนี้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ซึ่งในหนังสือนี้ “คนห้าแผ่นดิน” หมายถึง คนที่เกิดหรือเข้ามาอยู่ในพระราชอาณาจักรไทย ภายใต้ร่มบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และมีชีวิตอยู่ต่อมาในแผ่นดินรัชกาลที่ 6 จนกระทั่งถึงปัจจุบันในแผ่นดินพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เสียแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และ 2

CALL NO DS577 จ465ส 2552

AUTHOR จิตรสิงห์ ปิยะชาติ

IMPRINT กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2552

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

รวมเรื่องราวและข้อมูลที่เกี่ยวกับการเสียกรุงศรีอยุธยา ทั้งครั้งที่ 1 ซึ่งเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2112 และครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2130 มาอย่างครบเครื่องและรอบด้าน ซึ่งจะบ่งบอกให้ผู้อ่านได้เห็นและเข้าใจในที่มาที่ไปของปัญหา และสะท้อนให้เห็นความจริงในประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั่วไปน่าจะได้รับทราบ แต่ละเหตุการณ์จะช่วยเปิดโลกทัศ์ และช่วยให้คุณทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์บ้านเมืองของเราได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

สงครามและอำนาจเหนือบัลลังก์อยุธยา

CALL NO DS575 ภ493ส 2553

AUTHOR ภาสกร วงศ์ตาวัน

IMPRINT กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2553

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

หนังสือเล่มนี้เป็นปฐมบทที่ดีของการเปิดโลกทัศน์และทำความเข้าใจในความเป็นกรุงศรีอยุธยา ให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นและเข้าใจในที่มาที่ไปของการก่อเกิดและสังคมอยุธยาได้อย่างดี ว่ากันตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังเรียกกันว่าอโยธยากระทั่งถึงเรื่องราวของสงครามที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยา แต่ยุคสร้างบ้างแปงเมือง การรวมตัวกับสุโขทัยของอยุธยา รวมไปถึงเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นและตอนกลาง

หน้าหนึ่งในสยาม : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์

CALL NO DS581 ก976ห 2556

AUTHOR ไกรฤกษ์ นานา

IMPRINT กรุงเทพฯ : มติชน, 2556

NOTE สั่งซื้อโดย คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย(บรรณารักษ์) งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

CONTENT PREVIEW

“ไกรฤกษ์ นานา″ นักวิชาการอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 4-5 เป็นจำนวนหลายเล่ม จะพาคุณไปสำรวจเหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ไทยผ่านภาพเก่าที่หาชมได้ยาก โดยนำภาพเหล่านั้นมาวิเคราะห์ หาข้อมูลจากหลักฐานใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสืบเสาะหาเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น พร้อมทำความเข้าใจบทบาทของบุคคลในภาพ ณ สถานที่เกิดเหตุจริงในยุคนั้น แล้วคุณพบกับเรื่องราวอันน่าตื่นเต้น และมุมมองใหม่ๆ ทางประวัติศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้จริง ซึ่งคุณอาจคาดไม่ถึงมาก่อน

ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย

CALL NO DS571 บ773ป 2557

AUTHOR เบเคอร์, คริส

IMPRINT กรุงเทพฯ : มติชน, 2557

NOTE สั่งซื้อโดย คุณอภิชัย อารยะเจริญชับ (บรรณารักษ์) งานสารสนเทศฯ และ คุณจุฑารัตน์ ติวสูงเนิน (นักศึกษาปริญญาโท) ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

CONTENT PREVIEW

“ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย” หนังสือที่เขียนโดย “คริส เบเคอร์” (นักประวัติศาสตร์) และ “ผาสุก พงษ์ไพจิตร” (นักเศรษฐศาสตร์การเมือง) ทั้งสองท่านเป็นนักวิชาการที่มีผลงานเขียนและแปลร่วมกันหลายเล่ม เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มนี้จะทำให้คุณมองเห็นภาพของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้กระจ่างชัด ผ่านภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง นับตั้งแต่ก่อนที่ “รัฐชาติ” จะถือกำเนิดขึ้น จนถึงการกำเนิด “รัฐชาติ (ไทย)” [...]

วาทะเล่าประวัติศาสตร์

CALL NO DS571 ศ336ว 2556

AUTHOR ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

IMPRINT กรุงเทพฯ : มติชน, 2556

NOTE สั่งซื้อโดย อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

CONTENT PREVIEW

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีวิธีการมากมายหลากหลาย ด้วยวิธีการนำข้อความหรือคำพูดที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์มาเป็นหลักในการเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อความหรือคำพูดนั้นๆ เเละเมื่อนำเเนวคิดนี้มาปฏิบัติ ด้วยการคัดสรรข้อความหรือคำพูดที่น่าสนใจในด้านต่างๆ พร้อมกับค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อจะได้เล่าถึงเรื่องราวที่มาของคำพูดหรือข้อความนั้น สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับคือ ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ง่ายๆ เเละสั้นๆ ในเวลาสั้นๆ นั้น นอกจากจะได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตอนที่ต้องการจะนำเสนอเเล้ว คุณยังจะได้รับรสชาติของอารมณ์เเละความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในคำพูดหรือข้อความนั้น

ชาตินิยมในแบบเรียนไทย

CALL NO DS575.5.S644 ช519 2557

AUTHOR -

IMPRINT กรุงเทพฯ : มติชน, 2557

NOTE สั่งซื้อโดยคุณภคนันท์ จันทร์สงเคราะห์ (นักศึกษาปริญญาเอก) ภาควิชาชีววิทยา

CONTENT PREVIEW

“ชาตินิยมในแบบเรียนไทย” เล่มนี้ มุ่งตีแผ่ให้เห็นปัญหาสำคัญในสังคมไทย ว่าด้วยระดับความรู้ ทัศนคติ และความเข้าใจที่สังคมไทยมีต่อประเทศรอบข้างในอุษาคเนย์

ภาพประเทศเพื่อนบ้านในฐานะปรปักษ์หรือดูถูเหยียยดหยามนั้น ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนองกลุ่มผลประโยชน์เป็นสำคัญ อาทิ กลุ่มทางการเมือง หรือ นักธุรกิจบางกลุ่ม กระบวนการดังกล่าว มีพัฒนาการที่เริ่มจากการเขียน “ประวัติศาสตร์แห่งชาติ” อีกทั้งยังสอดแทรก “สำนึกชาตินิยม” และส่งผ่านสู่สังคมหลายรูปแบบ ที่สำคัญส่งผ่านทางการศึกษาที่ทางรัฐเป็นผู้จัดการดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนและแบบเรียน จนท้ายที่สุดก่อเกิดความทรงจำร่วมกัน และถูกปลูกฝังให้มีความรู้สึกว่าคนไทยมีสภาพที่เหนือกว่า และดูถูกเหยียดหยามในด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมค้นหาข้อเท็จจริงของทัศนคติเหยียดหยามเพื่อนบ้านผ่านแบบเรียนของไทยพร้อมกันได้แล้วในเล่ม