Archives

ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด

CALL NO BQ7210 พ831ธ 2558

AUTHOR พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536

IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2558

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

ทำไมต้องเข้าวัด ไม่เห็นจำเป็น ไม่ชอบ หลายต่อหลายคนที่ไม่ชอบเข้าวัดจนถึงขั้นเกลียดวัด อาจให้เหตุผลเช่นนี้ในยามที่ใครสักคนชวนไปทำบุญที่วัด แต่ทำไมถึงเกลียดวัด หนังสือ “ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด” เล่มนี้ ท่านพุทธทาสภิกขุจะช่วยให้คนที่เกลียดวัดได้รู้ว่า เรื่องที่คนเกลียดวัดไม่เข้าใจนั้นมีเรื่องอะไรบ้าง เรื่องที่คนเกลียดวัดคิดไปเองนั้นมีเรื่องอะไรบ้าง เรื่องที่คนเกลียดวัดต้องรู้จักนั้นมีเรื่องอะไรบ้าง และความเคยชินของคนเกลียดวัดนั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งเรื่องทั้งหมดได้ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว!

Source : https://www.se-ed.com/product/ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด.aspx?no=9786161807573

สิทธารถะ

CALL NO นว ฮ674ส 2557

AUTHOR เฮสเส, แฮร์มัน

IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

วรรณกรรมพุทธศาสนาคลาสสิกข้ามศตวรรษ ว่าด้วยการแสวงหาสัจธรรมและความรู้แจ้ง จากนักเขียนรางวัลโนเบลชาวเยอรมัน

หนังสือชื่อ สิทธารถะ นี้ เป็นผลงานวรรณกรรมของ แฮร์มัน เฮสเส นักเขียนชาวเยอรมันผู้มีชื่อเสียงแพร่หลาย ได้ประพันธ์ขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1919 – 1922 สำนักพิมพ์พิชเชอร์ได้จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1922

เป็นนวนิยายของสองสหายหนุ่มมานพจากตระกูลพราหมณ์ ตัดสินใจละจากบ้านช่องของบิดามารดา ออกแสวงหาสัจธรรมและแนวทางชีวิตใหม่ที่ต่างจากการเป็นพราหมณ์นั่งรับเครื่องสังเวยและสวดอ้อนวอนบูชาเทพเจ้า อันเป็นการดำเนินวิถีชีวิตของชาวชมพูทวีปในยุคสมัยต้นพุทธกาล

Source : http://readery.co/9786163877864

มหัศจรรย์แห่งพาราณสี

CALL NO DS486.B4 พ378ม 2555

AUTHOR พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)

IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2555

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

เมืองที่คุณจะได้พบกับสัจธรรมของชีวิต ความเจริญในความเสื่อม ความรวยกับความจน ความเป็นกับความตาย เมืองที่มีให้เห็นแม้กระทั่งนรก และสวรรค์” พระราชรัตนรังษี หรือ ท่านเจ้าคุณวีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ ได้เขียนถึงมนตร์เสน่ห์ของนครพาราณสีที่ได้ทั้งสาระและความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 10 ม ประกอบด้วย

ม.เมือง พาราณสี นครแห่งสีสัน
ม.แม่น้ำ คงคา สายธาราอันศักดิ์สิทธิ์
ม.หมาก รสชาติดี
ม.ไหม ผ้าไหมกาสีเนื้อดีขึ้นชื่อ
ม.มรณะ สองท่าฌาปนกิจที่พระเพลิงไม่เคยดับ
ม.มฤคทายวัน สถานที่บำเพ็ญเพียรและแหล่งอภัยทานชีวิตสัตว์
ม.มหาโพธิสัตว์ (พาราณสี)เมืองที่พระโพธิสัตว์เลือกบำเพ็ญบารมีถึง 427 ชาติ
ม.มหาเทพ เมืองแห่งเทพเจ้า
ม.หมุนกงล้อ เมืองที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา
ม.มหาปรินิพพาน เมืองใหญ่ที่พระอานนท์กราบทูลว่าควรค่าแก่การเสด็จดับขันธปรินิพพาน

บุญใหญ่พลิกชีวิต

CALL NO BQ4363 ณ339บ 2555

AUTHOR ณัฐพบธรรม

IMPRINT กรุงเทพฯ : อมริทร์ธรรมะ, 2555

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

เมื่อพูดถึง “บุญ” เรามักจะรู้จักกันง่ายๆ ว่า ทำบุญ ใส่บาตร แต่ความจริงแล้วยังมีบุญอีกมากที่เราสามารถทำได้ และบางบุญก็ไม่เกี่ยวข้องกับเงินเลย หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับ “บุญ” เน้นที่บุญใหญ่ หรือบุญที่มีผลมาก ผู้เขียนได้ไล่ลำดับจากบุญระดับธรรมดาขึ้นไปหาบุญระดับสูง นั่นคือบุญกฐิน บุญจากการสร้างวิหาร บุญจากการยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง บุญจากการรักษาศีล ๕ รักษา ศีลอุโบสถ การทดแทนพระคุณพ่อแม่ และการบวชซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราทำได้ทุกบุญ

พร้อมกันนี้ผู้เขียนก็ได้วิเคราะห์ความเชื่อเกี่ยวกับบุญแทรกอยู่ระหว่างบุญต่างๆ เช่น การทำบุญมากๆ นั้นดีจริงไหม ทำบุญอะไรแล้วไม่ตกนรกอีกเลย บุญอย่างนี้ก็มีด้วย ทำบุญไม่ถึงวินาทีแต่กลับได้บุญมากมายมหาศาล หรือแม้ขณะทำบุญก็สามารถขอหรืออธิษฐานให้ได้บรรลุอย่างที่ตนต้องการก็สามารถทำได้ เหมาะสำหรับผู้มีเวลาหรือมีปัจจัยที่ค่อนข้างจำกัด แล้วกำลังมองหาการทำบุญที่จะช่วยให้เราทำสิ่งเหล่านี้อย่างคุ้มค่า ได้บุญมากขึ้นโดยใช้เงินและเวลาเท่าเดิม รวมถึงยังเหมาะสำหรับคนที่ชีวิตอยู่ในสภาพย่ำแย่ แล้วกำลังมองหาการทำบุญที่ได้บุญมากพอที่จะช่วยพลิกชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีได้

ตัดเวรหยุดกรรม

CALL NO BQ4435 จ698ต 2556

AUTHOR เจน ญาณทิพย์

IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2556

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

ตัดเวรหยุดกรรมเล่มนี้ กล่าวถึงเรื่องการตรวจกรรมที่เน้นเป็นกรรมจากการกระทำในชาติปัจจุบันซึ่งส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อน เช่น สุขภาพ ครอบครัว การเงิน การงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องของกรรมที่เกิดจากการประกอบอาชีพ การดูฮวงจุ้ยด้วยญาณ บทเรียนในโลกหลังความตายจากประสบการณ์ตรงของวิญญาณในบ้านร้างแต่ละแห่ง การบุกพิสูจน์เหตุการณ์ลึกลับตามข่าวดัง ประสบการณ์ต่างแดน และเคล็ดวิธีการตัดเวรหยุดกรรม รวมถึงคำกล่าวอธิษฐานในการทำบุญแต่ละประเภท

มหาสติปัฎฐานสูตร

CALL NO BQ1300.M36 ด319ม 2555?

AUTHOR ดังตฤณ

IMPRINT กรุงเทพฯ : ฮาวฟาร์, [2555?]

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

ในทางโลกชีวิตที่มีเป้าหมายไม่ใช่เพื่อให้ได้ตัวเป้าหมายอย่างเดียวแต่เพื่อได้ตัวตนที่ไปถึงเป้าหมายด้วยใครจะสง่างามสูงส่งหรือยิ่งใหญ่เพียงใดก็ขึ้นกับว่าได้ไปยืนคู่อยู่กับธงที่ปักไว้บนยอดเขาสูงระดับไหนแต่ในทางธรรมชีวิตที่ไปได้ถึงเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนาไม่ใช่เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวตนใหม่ระดับใดตรงข้ามเป็นการทิ้งความรู้สึกว่ามีตัวตนเพื่อเข้าถึงภาวะ‘ไร้ตัวผู้ทุกข์’ซึ่งข้ามพ้นความสง่างามความสูงส่งและความยิ่งใหญ่ทั้งปวงไปการเข้าถึงเป้าอันเป็นยอดสุดของพุทธศาสนาคือการตื่นขึ้นรู้ตามจริงไม่ว่าจะลืมตาหรือหลับตามุมมองของเราจะแปลกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเหมือนพลิกกลับด้านหรือเหมือนพื้นที่ยืนอยู่ทะลุหายได้ที่ยืนใหม่เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายอย่างไรก็ตามพุทธศาสนามิได้เริ่มสอนจากวิธีมองที่แปลกประหลาดชวนพิศวงตรงข้ามทุกอย่างเริ่มต้นจากจุดที่เห็นง่ายเข้าใจได้ตรงกันเช่นให้ถามตัวเองว่า‘เราอยากเป็นทุกข์หรือเป็นสุข?’แน่นอนทุกคนต้องตอบว่า‘อยากเป็นสุข’จากนั้นพุทธศาสนาจะชี้ความจริงผ่านคําถามสําคัญในลําดับต่อมานั่นคือ‘อยากสุขชั่วคราวหรืออยากสุขถาวร?’แน่นอน ทุกคนต้องตอบว่า‘อยากสุขถาวร!’จุดตัดอันน่าพิศวงอยู่ที่ตรงนี้การเข้าถึงบรมสุขหรือสุขถาวรนั้นก่อนอื่นต้องเข้าให้ถึงสัจจะที่ว่ากายใจทั้งแท่งนี้แหละที่เป็นทุกข์สงบจากกายใจได้ก็เหมือนดับไฟได้ความสุขอันเยือกเย็นรออยู่ตรงที่ความทุกข์อันร้อนแรงหายไปประดุจเปลวเทียนดับนั่นเองไม่ต้องเรียกขอเลย

มหาบพิตร : ในหลวงทรงถาม พระอรหันต์ตอบ

CALL NO BQ135 ว836ม 2554

AUTHOR วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์

IMPRINT นนทบุรี : กรีน-ปัญญาญาณ, 2554

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

หนังสือที่ประมวล บทพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมอันทรงคุณค่า ระหว่าง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” กับ “พระอริยสงฆ์” ผู้มีปัญญาบารมีอันสูงส่ง อาทิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้เคยเป็นพระพี่เลี้ยงเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกผนวช ท่านพุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลาราม และพระอริยเจ้าสายพระป่ากรรมฐานที่พระองค์ทรงนับถือเป็นพระอาจารย์ เช่น หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หรือหลวงพ่อเกษม เขมโก ซึ่งทุกถ้อยธรรมที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ล้วนลึกซึ้งด้วยอรรถและพยัญชนะ แสดงถึงปฏิปทาธรรมอันแน่วแน่และจริงจังของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นธรรมราชา ที่เพียงแค่พสกนิกรไทยได้พินิจศึกษา ก็เสมือนหนึ่งได้อ่านหนังสือธรรมะเล่มใหญ่เล่มหนึ่งเลยทีเดียว

50 วันในผ้าเหลือง : เรื่องเล่าของพระ (มือ) ใหม่

CALL NO           BQ5220 ฐ199ว 2554

AUTHOR           ฐานวิชโช

IMPRINT          กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2554

NOTE                อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

           หนังสือที่ถ่ายทอด ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชาย เมื่อไปบวชเป็นพระในวัดป่าสิ่งที่ได้มาคือ บทเรียนล้ำค่าของชีวิต จากกระทู้ “เรื่องเล่า ครั้งผมครองเพศบรรชิต” ที่โด่งดังในเว็บลานธรรมเสวนา โดยผู้เขียนซึ่งใช้นามแฝงตามฉายาเมื่อขณะบวชเป็นพระคือ “ฐานวิชโช” นั้น เมื่อลาสิกขาจากการเป็นพระแล้วก็ได้นำเรื่องราวจากประสบการณ์จริงในการบวช ตั้งแต่เมื่อวันแรกที่เข้าไปขอบวช การเตรียมตัวบวช และประสบการณ์จริงตลอด 50 วันของการเป็นพระของตนเองมาเขียนเล่าเป็นตอนๆ ลงในกระทู้แบบเล่าสู่กันฟังสนุกๆ มีมุข มีอารมณ์ขันแทรกอยู่เกือบทั้งเรื่อง หลากเรื่องราวของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆ คนที่เคยกล้าๆ กลัวๆ หรือยังข้องใจสงสัยเรื่องการบวชให้ได้เปิดใจกว้างกับมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ยังได้ช่วยจุดประกายศรัทธาให้อีกหลายคนก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ด้วยใจที่เปิดกว้างอีกด้วย

เบื่อของที่ชอบ

CALL NO           BQ5630.V5 พ355บ 2550

AUTHOR           พระโพธิญาณ ‪(ชา สุภัทโท), 2461-2535

IMPRINT          กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็น.พี.สกรีนพริ้นติ้ง จำกัด, 2550

NOTE                อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

          มรดกธรรม เล่มที่ 35 “เบื่อของที่ชอบ” เป็นหนังสือพระธรรมคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปูชา ที่ฝากไว้เป็นมรดกธรรมแก่เหล่าศิษยานุศิษย์ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้

ธรรมะงอกงาม

CALL NO           BQ4190 ว111ธง 2550

AUTHOR           ว. วชิรเมธี

IMPRINT          กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2550

NOTE               อภินันทนาการ                     

CONTENT PREVIEW

          หนังสือ “ธรรมะงอกงาม” เล่มนี้ เต็มไปด้วยเนื้อหาธรรมะที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆ มากมาย เป็นธรรมะประยุกต์ที่ผู้อ่านสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่าง ดี ด้วยสำนวนภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม