Archives

ตรวจภายใน

CALL NO AC159 น672ต 2555

AUTHOR นิ้วกลม

IMPRINT กรุงเทพฯ : มติชน, 2555

NOTE คุณจิรวัฒน์ สลุงอยู่ (นักศึกษาปริญญาตรี) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

CONTENT PREVIEW

“ตรวจภายใน” จะชวนคุณผู้อ่านสำรวจตรวจตราปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่ระบบดิจิตอล กำลังจะครองโลก ซึ่งทำให้ได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ได้ใคร่ครวญถึงระบบความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรม ที่เราสัมพันธ์ต่อตนเอง คนรอบข้าง สังคม และโลกทั้งใบว่ากำลังเป็นไปอย่างไร? ทำไมเราจึงอยากได้ Like กันนัก? ทำไมยุคนี้ ‘กิ๊ก’ เยอะ? ทำไมคนสมัยนี้ชอบถ่ายรูปตัวเอง? ทำไมเราจึงชอบข่าวซุบซิบดารา? ทำไมชุดนักศึกษาจึงเซ็กซี่? เรายังกลัวผีเหมือนเดิมไหม? โปรแกรม Windows เปลี่ยนชีวิตเรายังไง? ตลอดจนเราสามารถทำอะไรให้สังคมดีขึ้นได้บ้าง? บทความทั้ง 30 ตอนในเล่มนี้ จะช่วยกระตุ้นสมองและหัวใจของคุณให้ “ตื่น” ขึ้น และมองสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างตั้งใจ ดังที่ “นิ้วกลม” [...]

No more no less

CALL NO AC158 ว124n 2555

AUTHOR วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

IMPRINT กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2555

NOTE อภินันทนาการจาก สำนักพิมพ์ A book

CONTENT PREVIEW

รวมถ้อยคำ ความคิด ที่ผู้เขียนได้จดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกส่วนตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงถ้อยคำที่เคยได้ทวิตไว้ในทวิตเตอร์ พร้อมทั้งความเรียงสั้นๆ เพิ่มเติมเข้าไปในบางถ้อยคำเพื่อขยายความให้เข้าใจได้ง่ายๆ บางถ้อยคำ อาจสะกิดใจบางคน หรือหลายคน ให้ได้ข้อคิดดีๆ ให้ก้าวไปในทางที่ฝัน ให้ลุกขึ้นเดินได้อย่างสง่างาม หลายข้อความนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

ใส่สีชีวิต

CALL NO PL4209.4 ง337ส 2550

AUTHOR งามพรรณ เวชชาชีวะ

IMPRINT กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2550

NOTE อภินันทนาการจาก ศ.ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว

CONTENT PREVIEW

รวมแนวคิดดีๆ ในการดำเนินชีวิต เป็นความคิด ประสบการณ์ และมุมมองต่อชีวิตบางช่วงที่ผ่านมาของผู้เขียน เป็นเรื่องเล่าที่อาจจะสร้างความสุข ให้แรงบันดาลใจ ให้กำลังใจ ทำให้ผู้อ่านคิดถึงอะไรบางอย่าง ผู้เขียนแบ่งความทรงจำออกเป็นสามสี แต่ละสีมีสิ่งที่มองเห็นหรือจับต้องได้ เป็นสะพานคู่ความทรงจำในอดีต ช่วยให้คุณได้ย้อนระลึกถึงวันวาน ความทรงจำที่งดงาม บทเรียนที่ทำให้เข้มแข็ง หรือแม้แต่บางสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณเอง

Wake up!

CALL NO         AC158 ว124w 2550

AUTHOR         วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

IMPRINT         กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2550

NOTE               อภินันทนาการจาก คลินิกรักษ์ฟัน

CONTENT PREVIEW

         ทุกคนคงคุ้นเคยกัน ดีกับลีลาการเขียนของบรรณาธิการของนิตยสาร a day ที่ผู้อ่านนิตยสาร a day คงคุ้นเคยกันดีกับลีลาการเขียนของบรรณาธิการ a day แต่ละคน ซึ่งปัจจุบันได้ผลัดไม้กันไปแล้ว 3 รุ่น เจตนาที่จะให้ผู้อ่านนิตยสาร a day ซึ่งจำนวนมากเป็นวัยรุ่นและคนหนุ่มสาว ได้ฉุกคิดถึงเรื่องราวที่เป็น “สาระ” และ “ความหมาย” ของชีวิต และแม้จะไม่ได้บอกกล่าวกันตรงๆ หากบ่อยครั้ง อยากจะชักชวนให้ผู้อ่านได้ไตร่ตรองถึงเรื่องราวของความคิด ความฝัน ความจริง ความลวง ผ่านการยกตัวอย่างเหตุการณ์ ตลอดจนคำพูดของบุคคลต่างๆ ที่ช่วยเสริมน้ำหนักให้กับเรื่องราวเหล่านั้น

1 ร้อยพันเรื่องราวจากอีเมลของยอดเยี่ยม

CALL NO            AC159 ย177ห 2552

AUTHOR            ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

IMPRINT            [กรุงเทพฯ] : Lattice Work, 2552

NOTE                 อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

          ผู้เขียนจะรวบรวมเรื่องราวต่างๆที่ได้รับจากทางอีเมล เป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์ ให้ข้อคิด หรือให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน โดยที่แฝงไปด้วยจิตสำนึกของการเป็นคนดีหรือตัวอย่างที่สมควรนำมาคิดและปฏิบัติตามเพื่อความสุขทางกายและทางใจของผู้อ่านรวมถึงผู้คนรอบข้าง โดยผู้เขียนได้ให้คำแนะนำไว้ว่า ไม่ควรอ่านทีเดียวจนจบเล่ม ควรอ่านและหยุดเป็นช่วงๆในแต่ละบทความ เพื่อความสนุกสบายของผู้อ่านเอง

(เปิดไป) หน้าศูนย์

CALL NO           PL4209 ป448ป 2549

AUTHOR           ปราบดา หยุ่น

IMPRINT            กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ์ , 2549

NOTE                  อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

         รวมบทความและความเรียงเล่มใหม่ล่าสุดของเจ้าสำนัก โดยหยิบยกหลากประเด็นที่สะท้อนสังคมร่วมสมัย เนื้อหาส่วนใหญ่อิงความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะวรรณกรรม รวบรวมและคัดสรรมาจากนิตยสาร open และนิตยสารอื่นๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 – 2548

ที่อยู่ของหัวใจ

CALL NO         PL4209 ว225ท 2548

AUTHOR         วรพจน์ พันธุ์พงศ์

IMPRINT         กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ์, 2548

NOTE               อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

          ที่อยู่ของหัวใจ คัดสรรมาจากคอลัมน์ “เต้นรอบกองไฟ” ที่วรพจน์ พันธุ์พงศ์ เขียนต่อเนื่องในนิตยสาร GM เป็นเวลาเกือบครึ่งทศวรรษและยังครองพื้นที่นั้นอยู่ในปัจจุบัน

งานเขียนของวรพจน์ สะท้อนรายละเอียดของความคิดและความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตจำกัดของปีพอศอ และค่านิยมชั่วครั้งคราว วรพจน์จึงเป็นคนเขียนหนังสือร่วมสมัยคนหนึ่งที่เราเชื่อว่า สามารถขัดกระจก “สะท้อน” ชีวิตได้คมชัดบ่อยครั้ง ทั้งด้านบรรเจิด และด้านบรรลัยของการอยู่ร่วมกันในสังคม เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว คงไม่ผิดกระมังที่เขาจะเลือกฝักใฝ่อยู่กับฝ่ายบรรเจิด และเอื้อเฟื้อให้คนอื่นได้สัมผัสร่วมกัน

แมงกะพรุนถนัดซ้าย

CALL NO         PL4209 ป346ม 2550

AUTHOR         ประภาส ชลศรานนท์

IMPRINT         กรุงเทพฯ : เวิร์คพอยท์, 2550

NOTE               อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

           “สัตว์ “ความถนัดซ้ายถนัดขวา″ เหมือนคนไหม? แล้วผมก็ถามต่ออีก แมลง มีถนัดซ้ายขวาไหม แมลงวันเอย ยุงเอย ด้วยเอย มีขาตั้ง 6 ขา แมงมุมอีกล่ะ มีตั้ง 8 ขา ถนัดซ้ายถนัดขวาได้ไหม? คิดบ้าๆ ไปถึงแมงกะพรุนเลย ที่เป็นวุ้นๆ มีสายๆ คล้ายๆ ขาออกมายั้วเยี้ยมันจะมีความถนัดขวาไหม? มันจะถนัดสายวุ้นด้านใดด้านหนึ่งบ้างไหม?”

ป๋าไม่กลัวน้ำร้อน

CALL NO         PL4209 ย355ป 2552

AUTHOR         ยุทธนา บุญอ้อม

IMPRINT         กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2552

NOTE               อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

          พบกับเรื่องราวของ “ป๋าเต็ด” ยุทธนา บุญอ้อม ผู้ที่มีบทบาทเป็นเสมือนทูตทางดนตรี ที่ทำหน้าที่ค้นหาวงดนตรีดีๆ บทเพลงดีๆ นำมาบอกต่อให้กับคนฟังได้ฟัง ด้วยการปลุกวัฒนธรรมการฟังเพลงดีๆ จัดงานเทศกาลดนตรีดีๆ อย่างงานแฟตเฟสฯ รวมทั้งนำเสนอนิตยสารดนตรีที่มีความเข้มข้นให้คุณได้เขาใจดนตรีมากขึ้น ร่วมแบ่งปันความสุขจากเรื่องราวหลายๆ สิ่งในชีวิตที่ผ่านมาของเขาได้แล้วในเล่ม

 

คาร่าค่ะ

CALL NO           AC159 ค339ค 2546

AUTHOR           คาร่า พลสิทธิ์

IMPRINT           กรุงเทพฯ : กายมารุต, 2546

NOTE                 อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

                ผู้หญิงเปลี่ยนโลกได้ ด้วยคมคิด รอยยิ้ม และน้ำตา จากคอลัมน์ Pen & Paper ในนิตยสาร LIPS ที่ผู้อ่านพูดถึงมากที่สุด ซึ่งทางสำนักพิมพ์ได้นำผลงานของคาร่าจากคอลัมน์ Pen & Paper ในนิตยสาร LIPS ซึ่งทยอยตีพิมพ์ในช่วงต้นปี 2545 ถึง 2546 มารวบรวมและเรียบเรียงเป็นหนังสือเล่มเล็ก