Archives

มือนั้นสีขาว

CALL NO PL4209.S2A17 ศ332ม 2554

AUTHOR ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

IMPRINT กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2554

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

รวมบทกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ที่สร้างสรรค์ทั้งความคิดและวิธีการนำเสนอ ถ่ายทอดความคิดเป็นรูปธรรมที่เข้าใจได้ง่ายผ่านบุคคลและเหตุการณ์สมมุติซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง และสังคมจริง ในแต่ละบทกวีเสนอแง่ความคิดอย่างประณีต ตีความได้กว้างขวางและลึกซึ้งด้วยการประพันธ์ที่เฉียบคม

Source : www.se-ed.com/product/มือนั้นสีขาว.aspx?no=9789749748480

นครคนนอก

CALL NO PL4206 พ453น 2560

AUTHOR พลัง เพียงพิรุฬห์

IMPRINT สกลนคร : นิดจะศิลป์, 2560

NOTE สั่งซื้อโดย ห้องสมุด

CONTENT PREVIEW

กวีนิพนธ์รางวัลซีไรต์ ปี 2559

ผลงานเล่มนี้ มีความโดดเด่น ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำเสนอมุมมองที่แปลกใหม่ ภาษาสั้นกระชับมีพลัง เนื้อหาครอบคลุมสังคมร่วมสมัยชีวิตในเมือง ชีวิตชนบทและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ตามขนบและไร้ฉันทลักษณ์ผสมผสานกัน ใช้วรรณรูป ภาพวาด สัญญะแสดงอารมณ์สื่อเสริมเน้นความหมายให้คิด อ่านแล้วทำให้รู้สึกเศร้ามีปัญหาแต่ท้ายสุดกลับความหวังและกำลังใจได้ดี จึงสมควรแก่การได้รับรางวัล

พลัง เพียงพิรุฬห์ ได้เลือกนำเสนอเนื้อหาผ่านบทกวีที่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นการนำเสนอตามแนวขนบนิยมอย่างเคร่งครัด การคิดสร้างสรรค์ที่เป็นไปตามสมัยนิยม รวมถึงการนำเสนอผ่านวรรณรูปที่มีความหมายจากคำและจากภาพที่ปรากฏ”นครคนนอก” จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อ่านได้ทบทวนกับตัวเองว่า หรือการมีชีวิตที่ไหลไปตามกระแสนั้น อาจทำให้เราเป็น “คนนอกนคร” ไปได้ในที่สุด

Source : http://www.kledthai.com/9786169260509.html

ซีไรต์ไดอารี่ : บันทึกเหตุการณ์วรรณกรรมไทย

CALL NO PL4201 ซ347 2551

AUTHOR -

IMPRINT กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2551

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

3 ทศวรรษแห่งบันทึกเหตุการณ์วรรณกรรมไทย รางวัลซีไรต์ เป็นรางวัลทางรรณกรรมที่มอบให้นักเขียนอาเซียน ที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากทั้งแง่งดงามและงุบงิบ!! หนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ส่วนใหญ่ได้รับการยกย่องว่าเป็นดอกไม้ทางความคิด แต่ก็มีบ้างที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นก้อนอิฐทางวรรณกรรม หนังสือ ซีไรต์ไดอารี่ รวบรวมเหตุการณ์ ความคิดเห็น ผลงานที่ได้รับรางวัล และประวัตินักเขียน ตลอดทั้ง 3 ทศวรรษ (พ.ศ. 2522-2551) จนถึงปีล่าสุด ไว้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งแทรกประวัติรางวัล รวมถึงระเบียบการพิจารณารางวัล เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบความเป็นมา ทั้งยังได้รู้จักนักเขียน หนังสือ และเข้าใจคำว่า รางวัลซีไรต์ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

อัญมณีแห่งชีวิต

CALL NO รส อ526อ 2551

AUTHOR อัญชัน

IMPRINT กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2551

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

รวม 11 เรื่องสั้นคัดสรร เสนอปัญหาต่างๆ ของชีวิต ตั้งแต่ปัญหาส่วนบุคคล ปัญหาครอบครัว สังคม จนถึงปัญหาที่กล่าวถึงวัฏจักรแห่งชีวิตอันเป็นสัจธรรม   ผู้เขียนเสนอแนวคิดได้อย่างแยบยล ละเอียด ประณีต ลึกซึ้ง ละเมียดละไม ช่วยสร้างบรรยากาศและอารมณ์อย่างหลากหลาย ทั้งอ่อนหวาน เศร้า กร้าว แกร่ง โหดร้ายและแม้กระทั่งสยองขวัญ จนคุณวางไม่ลงเลยทีเดียว

ม้าก้านกล้วย

CALL NO PL4209.P34A17 พ994ม 2552

AUTHOR ไพวรินทร์ ขาวงาม

IMPRINT กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2552

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

“ม้าก้านกล้วย” กวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ปี 2538 แต่งโดย “ไพวรินทร์ ขาวงาม” โดยอาศัยจินตนาการจากวัยเยาว์ เชื่อมโยงเข้ากับโลกปัจจุบันที่เติบวัยและเติบโตเชิงความคิด เป็นความผูกพันของนักเขียนที่ยังไม่ลืมถิ่นเก่าบ้านเกิด แม้จะมาใช้ชีวิตเพื่อหน้าที่การงานในกรุงเทพฯ แต่อารมณ์ ถวิลหา ต่อทุ่งนา และน้ำใสใจจริงของคนชนบทยังคงมีอยู่ไม่เสื่อมคลาย และเป็นจุดเริ่มให้กวีอาสาเป็น สารถี ขี่ม้าก้านกล้วยหนีโลกแห่งความแออัดแบบวิถีเมือง ทะยานสู่โลกแห่งความงามธรรมชาติแบบวิถีชนบท เพื่อนำมาสู่การตริตรองและแสวงหา ถิ่นใดที่ควรค่าแก่การรอนแรมมาพักพิง และชื่นชมความงามในระดับจิตวิญญาณ

ครอบครัวกลางถนน

CALL NO รส ศ536ค 2556

AUTHOR ศิลา โคมฉาย

IMPRINT กรุงเทพฯ : ผจญภัย, 2556

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

รวม 13 เรื่องสั้น เรื่องสั้นซีไรท์ และรางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ที่ฉายให้เห็นถึงอารมณ์ร้าวลึกของคนเมือง ที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนท่ามกลางความผันแปรของสังคมปัจจุบัน โดยดึงนานาปัญหา หลากหลายแง่มุม ผูกร้อยเป็นเรื่องราว ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ ความขัดแย้งของคนในครอบครัว การดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด การแก่งแย่งเชือดเฉือนในวงการธุรกิจและการเมือง ความเครียดที่ถูกสังคมบีบคั้นและเร่งรัด และความกดดันรุนแรงที่ไม่มีทางออก ถ่ายทอดด้วยสำนวนโวหารที่สร้างบรรยากาศและจินตภาพ ทำให้ผู้อ่านสามารถสัมผัสอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร เป็นการส่งสารวรรณศิลป์ได้อย่างแนบเนียนและลึกซึ้ง

ความน่าจะเป็น

CALL NO รส ป448คน 2548

AUTHOR ปราบดา หยุ่น

IMPRINT กรุงเทพฯ : สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์, 2548

NOTE อภินันทนาการจาก คุณบัญชา วงศ์รัตนานุกูล

CONTENT PREVIEW

รวม 13 เรื่องสั้น และเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ปี 2545 ของ “ปราบดา หยุ่น” วรรณกรรมที่น่าจะถือได้ว่าเป็นตัวแทนความคิดของคนรุ่นของคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องที่น่าขบคิดหรือตั้งคำถามโดยไม่ให้คำตอบ เรื่องสั้นในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดนี้มีลีลาและกลวิธีและวรรณศิลป์ นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในด้านการเล่นกับภาษาอย่างมีรากฐานทางวัฒนธรรมโดยแท้จริง

ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต

CALL NO นว ว829ส 2558

AUTHOR วีรพร นิติประภา

IMPRINT กรุงเทพฯ : มติชน, 2558

NOTE สั่งซื้อโดย ห้องสมุด

CONTENT PREVIEW

นวนิยายที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ในทุกฉากตอน ฉาบซ้อนในเรื่องรักสามเส้าแสนธรรมดา ปรุงรสด้วยเสน่ห์รายละเอียดของความร่วมสมัยผ่านบุคลิก รสนิยม และการดำเนินชีวิตของตัวละครเรื่องนี้ ถ้าจะอ่านเอารสก็เพลินใจไปกับลีลาการใช้ภาษาที่ลื่นไหลด้วยวรรณศิลปงดงาม ฉายให้เห็นชะตาชีวิตของผู้คนอย่างเราๆ ท่านๆ ที่มีชีวิตอยู่กับความรัก ผิดหวัง กำพร้า แสวงหา ความจำเสื่อม บ้าอยู่กับการหลอกตัวเองและคนอื่น เพื่อรอให้จุดจบมาถึงในวันหนึ่ง ส่วนถ้าจะอ่านเอาเรื่อง ก็สามารถทำให้ขบคิด พินิจพิเคราะห์ และคาดเดาไปต่างๆได้อย่างฉงนฉงาย ว่าทำไมหนอเด็กกำพร้าเหล่านี้จึงมีชีวิตที่แหว่งวิ่นเสียเหลือเกิน อะไรที่ปะติดปะต่อชะตากรรมของทุกตัวละครเข้าด้วยกัน และถ้าอ่นแบบไม่คิดอะไรเลย ขอบอกว่าอย่างน้อยหนังสือเล่มนี้ก็จะทำให้รักดนตรี จนอดที่จะเสิร์ชหาในยูทูบมาเปิดคลอไม่ได้ เมื่อถึงฉากที่เล่าถึงอาหาร ก็อดที่จะคั่นหน้านั้นไว้ แล้วออกไปหาชิมตามให้ได้ เมื่อบรรยายถึงพฤกษานานา ก็อยากจะมีส่วนที่เป็นดงดอกไม้อย่างนั้นบ้าง ส่วนเมื่อกล่าวถึงการเดินทางก็ฉุกคิดตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ และความรู้สึกเมื่อปิดหน้าสุดท้ายลง ก็คือเราจะรักชีวิตตัวเองมากขึ้น…เท่านี้ไม่เพียงพอหรือสำหรับการเป็นนวนิยายดีๆ เล่มหนึ่ง

แม่น้ำรำลึก

CALL NO PL4209.R49A17 ร769ม 2547

AUTHOR เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์, 2509-

IMPRINT [กรุงเทพฯ] : รูปจันทร์, 2547

NOTE อภินันทนาการจาก คลินิกหมอรักษ์ฟัน

CONTENT PREVIEW

แม่น้ำรำลึก ของเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์เป็นกวีนิพนธ์ที่นำเสนอเรื่องราวของการย้อนทวนความคิดของชายชรา กลับไปสู่ชีวิตช่วงวัยเยาว์ ให้ภาพของการฟื้นความหลังได้อย่างงดงาม ทั้งภาพที่สร้างขึ้นมาจากจินตนาการและจากประสบการณ์ หรือทั้งสองส่วนผสมผสานกัน

บทกวีสี่สิบบทโดยประมาณเล่าถึงเรื่องราวของความฝัน ความสุข และความรู้สึกสะทกสะเทือนที่จบในตัว เหมือนหยิบภาพแต่ละภาพมาต่อกันจนเป็นภาพใหญ่ของชีวิต เรื่องราวทั้งหมดปรากฏอยู่ในภาค “ปฐมบท” และสรุปปิดฉากในภาค “ปัจฉิมบท” ซึ่งเป็นภาพของชายชราบนเก้าอี้โยกริมระเบียงที่บ้านชายน้ำในเวลาพลบค่ำ ย้อนพินิจไปถึงเรื่องราวกึ่งสุขกึ่งเศร้าเหล่านั้น แล้วทิ้งค้างไว้ให้ผู้อ่านได้จินตนาการต่อไป

กวีนิพนธ์เล่มนี้ใช้กาพย์และกลอนอย่างเจนจัด มีลีลาภาษาไหลรื่น ชวนให้ติดตามโดยกวีไม่ชี้นำความคิดแต่อย่างใด ภาพหลายภาพที่ปรากฏในกวีนิพนธ์เล่มนี้เป็นภาพของความรู้สึกหลากหลาย ที่กวีคิด กวีรู้สึก และกวีเท่านั้นที่ถ่ายทอดความรู้สึกเช่นที่ว่านี้ออกมาเป็นงานกวีนิพนธ์ที่งดงามและลงตัวได้

อสรพิษและเรื่องอื่นๆ

CALL NO รส ด956อ 2557

AUTHOR แดนอรัญ แสงทอง

IMPRINT กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2557

NOTE สั่งซื้อโดย ห้องสมุด

CONTENT PREVIEW

ผลงาน “อสรพิษและเรื่องอื่นๆ” เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องสั้นอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ของ “แดนอรัญ แสงทอง” ผู้เขียน “เงาสีขาว” และ “เดียวดายใต้ฟ้าคลั่ง” เนื้อหาภายในเล่มเป็นเรื่องเล่าขนาดสั้นหรือเรื่องสั้นขนาดยาวที่ผลิตขึ้นด้วยเงื่อนไขจำเป็นของชีวิต ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส คาตาลัน กรีก โปรตุเกส สเปน อิตาลี เยอรมันและญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้จัดทำเป็นอักษรเบรลล์ในภาษาอังกฤษด้วย นับเป็นผลงานกะทัดรัดที่กรุยทางสร้างชื่อให้เขาเป็นนักเขียนระดับสากลโดยแท้จริง