Archives

วิทยาตาสว่าง

CALL NO Q158.5 จ755ว 2556

AUTHOR เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

IMPRINT กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2556

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมฐานความรู้ เราต้องมีนิสัยช่างคิดช่างพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาตร์ พิสูจน์ว่าอะไรจริง อะไรเท็จ ด้วยกระบวนการตั้งคำถามและหาคำตอบแบบวิทยาศาสตร์จะทำให้การรู้เท่าทันความไม่ชอบมาพากล การตีแผ่ความลวงการตั้งคำถามกับความเชื่อ และการสลายความคลุมเครือนั้นมีพื้นที่และเครือข่ายในสังคมมากขึ้นทุกทีๆ ส่วนพื้นที่และเครือข่ายของความเชื่อที่เข้าข่าย หลอกเรานั่นคือหลอกตัวเอง นั้นย่อมต้องน้อยลงหรือไม่ก็ต้องไม่มากขึ้น มาร่วมเปิดโปงบรรดาศาสตร์ลวงโลก แฉเล่ห์กลโกงต้านกระแสหลับหูหลับตาเชื่อ!ของสังคมไทย ไล่พิสูจน์ความจริงด้วยหลักวิทยาศาสตร์ไปกับ “วิทยา ตาสว่าง” เล่มนี้ ที่จะทำให้คุณ “ตาสว่าง” มากขึ้นกว่าเดิม!

Source :  www.se-ed.com/product/วิทยา-ตาสว่าง-CD.aspx?no=9789742281212

วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ : 10 คำถามที่วิทยาศาสตร์ (ยัง) ไม่มีคำตอบ

CALL NO Q162 ฮ849ว 2555

AUTHOR แฮนลอน, ไมเคิล

IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

พบกับคำถามโลกแตกและปริศนาชวนฉงนที่รอให้คุณค้นหาไปด้วยกัน เป็นความรู้จากทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็น ไฟโดใช่ซอมบี้หรือไม่ ด้านมืดคืออะไร คุณยังเป็นคนเดิมอย่างที่คุณเคยเป็นเมื่อหนึ่งนาทีก่อนหรือเปล่า เเละทำไมเราทุกคนถึงพากันอ้วน เเล้วมันสำคัญจริงๆ หรือ เล่มนี้มีคำตอบให้กับคุณ พร้อมสอดแทรกเกร็ดประวัติวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจและสนุกสนานไว้ในโอกาสต่างๆ เเละภาพประกอบที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถต่อยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไปได้ด้วยตนเอง

วิทยาศาสตร์อัจฉริยะ : 10 การทดลองที่แสนมหัศจรรย์

CALL NO Q182.3 จ213ว 2555

AUTHOR จอห์นสัน, จอร์จ

IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

ย้อนไปหาช่วงเวลาพิเศษที่ 10 นักวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามต่อการมีอยู่ของสรรพสิ่ง และทำการทดลองแบบสู้ไม่ถอยจนได้คำตอบซึ่งนำมาสู่วิทยาการหลากหลายในปัจจุบัน เคยสงสัยไหมว่านักวิทยาศาสตร์ดังๆ เก่งเกินคนทั่วไป หรือจริงๆ แล้วก็มีขนาดสมองเท่ากันกับเรา! การทดลองที่เราว่ายากแสนยาก แต่ทำไมสำหรับพวกเขามันดูง่ายมาก! เล่มนี้มีคำตอบให้กับคุณ พร้อมสอดแทรกเกร็ดประวัติวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจและสนุกสนานไว้ในโอกาสต่างๆ เเละภาพประกอบที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถต่อยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อไปได้ด้วยตนเอง

การเดินทางแสวงหา “บ้านหลังใหม่” ของมนุษยชาติ

CALL NO รส ก436 2550

AUTHOR -

IMPRINT กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2550

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

การเดินทางค้นหาถิ่นที่อยู่ใหม่ของมนุษย์มีมาช้านาน ไม่ว่าในยุคนี้หรือยุคไหนต่างแสวงหาถิ่นเพื่อไว้เป็นที่สุดท้ายของชีวิต แต่การแสวงหาบ้านหลังใหม่อีกนัยหนึ่งคือบ้านหลังเก่าโทรม อยู่ไม่ได้ แล้วสาเหตุที่มันอยู่ไม่ได้เกิดอะไรจากตรงไหนกัน

SCI-TREK: A JOURNEY OF DISCOVERY การเดินทางแสวงหา”บ้านหลังใหม่”ของมนุษยชาติ เป็นผลงานเรื่องสั้นของผู้เข้าประกวดรางวัล NATION BOOKS AWARD ครั้งที่ 3 จากผลงานที่ส่งเข้ามาทั้งหมด 201 เรื่อง คัดเหลือเพียง 8 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่เราภูมิใจนำเสนอ โดยเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางแสวงหาบ้านหลังใหม่ ผสมกับการนำวิทยาศาสตร์และวิวัฒนาการต่างๆ เข้ามาใช้เป็นส่วนประกอบให้เรื่องสั้นทั้ง 8 น่าอ่านมากยิ่งขึ้น และด้วยเรื่องราวหลักที่เริ่มจากการบอกถึงต้นเหตุที่ต้องแสวงหาบ้านหลังใหม่ว่าเพราะเหตุใด ก็ยิ่งทำให้เรื่องสั้นทั้งหมดนี้น่าอ่านยิ่งขึ้น เรื่องสั้นทั้ง 8 นี้เป็นเพียงผลสะท้อนเล็กๆ ที่เราไม่อาจมองข้ามไปได้ เพราะต่อไปโลกกำลังจะดำเนินไปสู่การสูญเสียมากขึ้นหากมนษย์เรายังไม่หยุดที่จะทำลายทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์แห่งการค้นพบ

CALL NO Q180.55.D57 ล979ว 2554

AUTHOR ไลท์แมน, อลัน

IMPRINT กรุงเทพฯ : มติชน, 2554

NOTE สั่งซื้อโดย ห้องสมุด

CONTENT PREVIEW

รวมบทความงานวิจัยวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในศตวรรษที่ 20 จำนวน 25 ชิ้น ผู้รวบรวมคืออลัน ไลท์แมน เจ้าของผลงาน ความฝันของไอน์สไตน์ (Einstein’s Dream) แบ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ออกเป็น 22 บท เรียงตามลำดับเวลาที่บทความเหล่านั้นตีพิมพ์ อลัน ไลท์แมนเริ่มต้นแต่ละบทด้วยส่วนแนะนำที่เล่าชีวประวัติของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนและเรื่องราวการค้นคว้าที่นำไปสู่บทสรุป ซึ่งก็คือตัวบทความต้นฉบับในส่วนถัดไป นอกจากนี้ อลัน ไลท์แมนยังอธิบายเนื้อหาส่วนบทความและที่มาที่ไปให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น เพราะหนังสือเล่มนี้มีลักษณะค่อนไปทางงานวิชาการเนื้อหาเข้มข้น บทความต่างๆ ที่รวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของวงการวิทยาศาสตร์ เป็นองค์ความรู้บริสุทธิ์ที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อๆ มานำไปศึกษาต่อยอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์แห่งการค้นพบ นอกจากจะให้องค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้แล้ว ยังให้ภาพรวมเกี่ยวกับวงการวิทยาศาสตร์ของยุโรปในศตวรรษที่ 20 และพัฒนาการในการศึกษาค้นคว้าด้านฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ซึ่งล้วนเอื้อให้เกิดความก้าวหน้าแก่กันและกัน

Descience

CALL NO Q162 อ596d 2555

AUTHOR อาจวรงค์ จันทมาศ

IMPRINT กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2555

NOTE อภินันทนาการจาก คุณอาจวรงค์ จันทมาศ

CONTENT PREVIEW

พอได้รู้ความลับของมายากลแล้ว เราทึ่งในการแสดงที่ปรากฏต่อสายตาน้อยลง แต่เราจะเปลี่ยนไปทึ่งในไอเดีย ของคนคิดสร้างสรรค์มายากลนั้นขึ้นมาแทน คุณอาจไม่คาดคิด ว่าวิทยาศาสตร์จะร่วมผสมกลมกลืนกับศิลปะ ได้อย่างน่าอัศจรรย์เช่นนี้

จริงตนาการ

CALL NO Q175.55 ม594จ 2555

AUTHOR มิสเตอร์ทอมป์คิน

IMPRINT กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2554

NOTE อภินันทนาการจาก สำนักพิมพ์ A book

CONTENT PREVIEW

รวมเรื่องกระตุก ความคิดจากทฤษฎีวิทยาศาสร์อ่านสนุก ที่สามารถเชื่อมต่อโลกหลายใบที่มีความแตกต่างให้กลายเป็นหนึ่งเดียวได้ สามารถผสมวิทยาศาสตร์เข้ากับความฝันได้ และที่สำคัญที่สุด เมื่อเขาเขย่าเข้ากันแล้วสิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่ความแปลกใหม่ ไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูป แต่เขาทิ้งคำถามก้อนใหญ่ไว้ให้คิดต่อ เหมือนเชื้อเชิญให้ลองคิดด้วยตนเอง ให้ลองทดลองด้วยตัวเอง แล้วอาจจะพบเหมือนกับที่เขาค้นพบก่อนหน้านี้แล้วว่า…โลกใบเดียวใบนี้คือ พื้นที่ของ…จริงตนาการ

ประวัติย่อของเกือบทุกสิ่งจากจักรวาลถึงเซลล์ = A short history of nearly everthing

CALL NO Q162 บ972ป 2552

AUTHOR ไบรสัน, บิล

IMPRINT กรุงเทพฯ : วงกลม, 2552

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

เรื่องราวขนาดย่อมากมายในหนังสือเล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านเพลิดเพลินไม่รู้เบื่อ ทั้งที่ขนาดของหนังสือนั้นชวนให้หนุนนอน แต่รับรองว่าทุกสองสามหน้าคุณจะต้องมีเรื่องยิ้ม ขำ หรืออึ้งได้ตลอดทั้งเล่ม จนบางครั้งอาจนึกว่าจริง ๆ แล้วนักวิทยาศาสาสตร์นี่ก็คือคนบ้าดี ๆ นี่เอง แต่บ้าค้นคว้าทดลองบ้าดีเดือดแม้กระทั่งเอาชีวิตตัวเองเป็นเครื่องทดลอง เฉียดตายอยู่หลายหนก็ยังไม่เข็ดสักที…คุณจะได้รู้จักนักวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่หลายคนที่จุดประกายความคิดหลายเรื่อง แต่เราอาจจะไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยก็ได้ พร้อม ๆ กับตำนานการค้นคว้าทดลองว่าพวกเขารู้เรื่องแบบนี้ได้ยังไงกัน…หนังสือเล่มนี้จึงเป็นผลงานของนักแปลคู่ดูโอ (ซึ่งไม่เคยพบกันในการทำงานเลย)ครึ่งแรกของหนังสือ ตั้งแต่บทที่ 1-15 แปลโดย โตมร ศุขปรีชา ส่วนบทที่ 16-30 โดย วิลวัลย์ ฤดีศานต์

วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร

CALL NO           Q175.5 ย127ว 2554

AUTHOR           ยงยุทธ ยุทธวงศ์

IMPRINT          กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2554

NOTE                อภินันทนาการจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

CONTENT PREVIEW

          การพยายามตอบปัญหา “วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร?” จึงอาจตอบได้ในสามแนวทางใหญ่ๆ นั่นคือ วิทยาศาสตร์เพื่อปัญญา วิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ และวิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ ในหนังสือเล่มนี้ ได้พยายามชี้ให้เห็นว่าปัญญาและประโยชน์จากวิทยาศาสตร์มีส่วนสำคัญในการช่วย ให้ความหวังของคนธรรมดาเป็นจริงขึ้นมาได้ ฉะนั้น ประเด็นที่สำคัญก็คือ หากจะทำให้วิทยาศาสตร์มีความหมายสำหรับคนทั่วไป จะต้องประสานเข้ากับเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต โดยมีจริยธรรมเป็นหลักนำในการดำเนินชีวิตได้บ้าง

รอยไอยรา II

CALL NO           Q113 พ795ร 2544

AUTHOR           พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ

IMPRINT          กรุงเทพฯ : พีระเซล แอนด์ เซอร์วิส, 2544

NOTE                อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

          หนังสือเล่มนี้ต่อเนื่องจากหนังสือเรื่องวัดรอยเท้าช้าง และ รอยไอยรา โดยฉบับนี้เน้นบทความพื้นฐาน อ่านได้ง่ายเพื่อผู้สนใจทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเสริมความรู้พื้นฐานเกร็ดความรู้ ต่างๆ เป็นการประเทืองปัญญาแก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป