Archives

โลกที่ไม่มีการฆ่าตัวตาย

CALL NO รส ณ121ล 2560

AUTHOR ณฐกร กิจมโนมัย

IMPRINT กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2560

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

จริงอยู่ที่มนุษย์ไม่ใช่พระเจ้า ไม่มีสิทธิ์ตัดสินความเป็นหรือความตายของใครแต่สมมุตินะ ถ้าสมมุติว่าพระเจ้ามีจริง และมนุษย์เป็นผลผลิตจากพระเจ้า เพราะฉะนั้น สิ่งที่มนุษย์คิดและกระทำ ก็ต้องเป็นสิ่งที่ยอมรับได้สิ ไม่เช่นนั้นพระเจ้าก็ควรจะออกแบบให้มนุษย์คิดเรื่องพวกนี้ไม่ได้อย่าโทษตัวเองให้มากนักเลย อย่างน้อยๆ การมอบโอกาสในการใช้ชีวิตให้คนอื่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก น้อยคนนะที่จะได้รับโอกาสหลังจากที่กระทำเรื่องผิดพลาดจนร่างกายประท้วงออกมา ไม่เห็นต้องไปมองว่าสมควรไม่สมควรยังไงการฆ่าตัวตายก็ไม่ใช่ทางออกอยู่แล้ว ไม่ว่าใครก็รู้ข้อนั้น บางส่วนจากเรื่องสั้น โลกที่ไม่มีการฆ่าตัวตาย

Source : http://readery.co/9786161816896

แมงโกง

CALL NO รส ว617ม 2556

AUTHOR วินทร์ เลียววาริณ, 2499-

IMPRINT กรุงเทพฯ : บริษัท 113 จำกัด, 2556

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

ทฤษฎีวิวัฒนาการของ “ชาร์ลส์ ดาร์วิน” ศึกษาสปีชีส์สัตว์ต่างๆ ทั่วโลก แต่ไม่ได้ศึกษาสายพันธุ์พิเศษหนึ่ง ที่เรียกว่า “แมงโกง” สปีชีส์แมงโกงเป็นสายพันธุ์ที่คงทนกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและยาฆ่าแมลง แข็งแรง ตายยาก แบ่งออกเป็นสายพันธุ์ย่อยอีกมาก เช่น แมงคอร์รัปชั่น แมงกินนม แมงกินถนน แมงกินเหล็ก แมงกินยา แมงกินข้าว แมงกินสนามบิน โกงกันทุกระดับ ทุกวงการ โกงกันอย่างไม่น่าเชื่อ โกงระดับอะเมซิ่ง! การกำจัดกระทำได้ยาก เพราะแมงโกงซิกแซกเก่ง และเพราะคนจำนวนมากมีทัศนคติที่ดีกับมัน ด้วยคำกล่างคลาสสิกว่า “โกงไม่เป็นไร ขอให้ทำงานบ้างก็แล้วกัน”

“แมงโกง” เป็นรวมเรื่องสั้นหักมุกชุดที่ 3 ตามมาจาก สมุดปกดำกับใบไม้สีแดง [...]

คนละโลกเดียวกัน

CALL NO รส อ579ค 2549

AUTHOR อัศศิริ ธรรมโชติ

IMPRINT กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2549

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

หนังสือในชุด “รักวรรณกรรมไทย”

เรื่องสั้น-สั้น ใน “คนละโลกเดียวกัน” นี้ เป็นงานเล่มใหม่ไม่เคยรวมเล่มของ อัศศิริ ธรรมโชติ นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๒๔ และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๔๓

เป็นงานเขียนที่รวบรวม บันทึกเหตุการณ์ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จากปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ จำนวน ๑๕๒ เรื่อง ที่หาอ่านได้ยาก โดยเรียงเรื่องตามลำดับการเขียน-การลงพิมพ์ในแต่ละสัปดาห์อย่างต่อเนื่องกันไป สถานการณ์ เหตุการณ์ ตลอดถึงเวลาและ สถานที่ อันปรากฏอยู่ในแต่ละเรื่องนั้น มิอาจปฏิเสธได้ถึงความเป็นข่าวสาร ที่ให้ผู้อ่านได้อ่านย้อนนึกไปถึงข่าวสาร-เหตุการณ์ ไปพร้อมๆ กับการได้อ่านเรื่องสั้น-สั้น แบบเห็นๆ [...]

บ้านสัตว์เลี้ยง

CALL NO รส ก677บ 2553

AUTHOR กิติวัฒน์ ตันทะนันท์

IMPRINT กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2553

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

“บ้านสัตว์เลี้ยง” เป็นเรื่องสั้นสะท้อนปัญหาสำคัญของสถาบันครอบครัวไทย นั่นคือ “การให้ความสำคัญแก่คนชรา″ ซึ่งเป็นอดีตเสาหลักของครอบครัวมาแต่เดิม ผู้เขียนสามารถสร้างตัวละครที่เป็นแม่ขึ้นมาอย่างมีชีวิตชีวา ด้วยรายละเอียดอันมากมายและชวนขนลุกขนพอง ทั้งยังสะท้อนให้เห็นบรรยากาศแวดล้อมที่กดดัน จนทำให้จิตสำนึกฝ่ายต่ำแทบจะปรากฏขึ้นมา แต่โชคดีที่หญิงชรามีพื้นฐานจิตใจที่แข็งแกร่ง สิ่งที่คิดร้ายจึงเป็นแค่ความฝันเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญกว่าพฤติกรรมของผู้เป็นแม่คือความจริงในสังคมวันนี้ ลูกชายที่รักแม่ เลี้ยงแม่ แต่ไม่มีเวลาให้แม่ เพิ่มภาระให้แม่ และท้ายสุดปฏิบัติต่อแม่โดยไม่รู้ตัว จนแม่กลายเป็น “สัตว์เลี้ยง” อีกตัวหนึ่งของเขาไป!

แม้วิธีการนำเสนอของผู้เขียนจะเรียบง่าย แต่การสะสมอารมณ์สะท้านสะเทือนก็เกิดขึ้นเป็นลำดับ จนทำให้ต้องคิดใคร่ครวญว่า เรา พวกเรา ใครคนใดคนหนึ่ง กำลังทำให้ “คนชรา″ ในบ้านของเราเป็น “สัตว์เลี้ยง” ไปเช่นเดียวกับเรื่องนี้หรือเปล่า?

เรื่องชื่นใจ

CALL NO รส ร333ร 2548

AUTHOR รัชนี ศรีไพรวรรณ

IMPRINT กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2548

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

หนังสือรวมเรื่องสั้นของ “รัชนี ศรีไพรวรรณ” ที่จะทำให้ผู้อ่านชื่นใจกับความน่ารักไร้เดียงสาของเด็ก พร้อมกับสอดแทรกความน่าประทับใจอย่างสุดแสนของการกระทำความดี และการได้เรียนรู้ที่จะเติบโตของเด็กๆในทุกบททุกตอน บรรยากาศชนบทสมัยก่อน วิถีชีวิตชาวบ้าน ความอบอุ่น และความรักที่มีให้แก่กันและกัน ทั้งหมดนี้อบอวลอยู่ใน’เรื่องชื่นใจ’ที่ใครๆได้อ่าน ก็จะรักเด็กๆเหล่านี้ เหมือนอย่างที่เคยรัก มานะ มานี ปิติ ชูใจ และผองเพื่อนมาแล้ว

อัญมณีแห่งชีวิต

CALL NO รส อ526อ 2551

AUTHOR อัญชัน

IMPRINT กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2551

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

รวม 11 เรื่องสั้นคัดสรร เสนอปัญหาต่างๆ ของชีวิต ตั้งแต่ปัญหาส่วนบุคคล ปัญหาครอบครัว สังคม จนถึงปัญหาที่กล่าวถึงวัฏจักรแห่งชีวิตอันเป็นสัจธรรม   ผู้เขียนเสนอแนวคิดได้อย่างแยบยล ละเอียด ประณีต ลึกซึ้ง ละเมียดละไม ช่วยสร้างบรรยากาศและอารมณ์อย่างหลากหลาย ทั้งอ่อนหวาน เศร้า กร้าว แกร่ง โหดร้ายและแม้กระทั่งสยองขวัญ จนคุณวางไม่ลงเลยทีเดียว

ครอบครัวกลางถนน

CALL NO รส ศ536ค 2556

AUTHOR ศิลา โคมฉาย

IMPRINT กรุงเทพฯ : ผจญภัย, 2556

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

รวม 13 เรื่องสั้น เรื่องสั้นซีไรท์ และรางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ที่ฉายให้เห็นถึงอารมณ์ร้าวลึกของคนเมือง ที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนท่ามกลางความผันแปรของสังคมปัจจุบัน โดยดึงนานาปัญหา หลากหลายแง่มุม ผูกร้อยเป็นเรื่องราว ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ ความขัดแย้งของคนในครอบครัว การดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด การแก่งแย่งเชือดเฉือนในวงการธุรกิจและการเมือง ความเครียดที่ถูกสังคมบีบคั้นและเร่งรัด และความกดดันรุนแรงที่ไม่มีทางออก ถ่ายทอดด้วยสำนวนโวหารที่สร้างบรรยากาศและจินตภาพ ทำให้ผู้อ่านสามารถสัมผัสอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร เป็นการส่งสารวรรณศิลป์ได้อย่างแนบเนียนและลึกซึ้ง

ความน่าจะเป็น

CALL NO รส ป448คน 2548

AUTHOR ปราบดา หยุ่น

IMPRINT กรุงเทพฯ : สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์, 2548

NOTE อภินันทนาการจาก คุณบัญชา วงศ์รัตนานุกูล

CONTENT PREVIEW

รวม 13 เรื่องสั้น และเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ปี 2545 ของ “ปราบดา หยุ่น” วรรณกรรมที่น่าจะถือได้ว่าเป็นตัวแทนความคิดของคนรุ่นของคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องที่น่าขบคิดหรือตั้งคำถามโดยไม่ให้คำตอบ เรื่องสั้นในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดนี้มีลีลาและกลวิธีและวรรณศิลป์ นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในด้านการเล่นกับภาษาอย่างมีรากฐานทางวัฒนธรรมโดยแท้จริง

อสรพิษและเรื่องอื่นๆ

CALL NO รส ด956อ 2557

AUTHOR แดนอรัญ แสงทอง

IMPRINT กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2557

NOTE สั่งซื้อโดย ห้องสมุด

CONTENT PREVIEW

ผลงาน “อสรพิษและเรื่องอื่นๆ” เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องสั้นอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ของ “แดนอรัญ แสงทอง” ผู้เขียน “เงาสีขาว” และ “เดียวดายใต้ฟ้าคลั่ง” เนื้อหาภายในเล่มเป็นเรื่องเล่าขนาดสั้นหรือเรื่องสั้นขนาดยาวที่ผลิตขึ้นด้วยเงื่อนไขจำเป็นของชีวิต ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส คาตาลัน กรีก โปรตุเกส สเปน อิตาลี เยอรมันและญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้จัดทำเป็นอักษรเบรลล์ในภาษาอังกฤษด้วย นับเป็นผลงานกะทัดรัดที่กรุยทางสร้างชื่อให้เขาเป็นนักเขียนระดับสากลโดยแท้จริง

คนสองวิญญาณ

CALL NO รส ส324ค 2555

AUTHOR สรจักร

IMPRINT กรุงเทพฯ : มติชน, 2555

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

คนสองวิญญาณ ผลงานเล่มที่ 2 ในชุด “วิญญาณ” คลอดตาม วิญญาณครวญ ผู้เขียน “สรจักร” ตั้งใจว่าจะเขียนให้ครบ 3 เล่มเช่นเดียวกับชุด 3 ศพ, 3 ผี รวมเรื่องสั้นหักมุมทั้ง 12 เรื่องในเล่มได้แก่ คนสองวิญญาณ, ตุ๊กตาเปื้อนเลือด, ชวนชม, ล่าขุมทรัพย์งูเห่า, พาร์กินสัน, ไฟนรก, หนึ่งชีวิตยามเช้า, ร่างไร้วิญญาณ, ผีพาย, เมียแก้ว, นิทานก่อนนอน, อยู่ กับ ผี