ไทย english   

 วิธีการใช้งาน Gmail (...@mahidol.edu)

การสมัครเข้าใช้งาน : สำหรับบุคคลากร และนักศึกษา (คู่มือการสมัคร) GoogleApps Logo

สมัครเข้าใช้งาน Google Apps For Education ได้ที่ https://gap.mahidol.edu โดย Browser ที่รองรับคือ "IE version 9 ขึ้นไป" , "Mozilla firefox" , "Safari" และสามารถใช้งานได้ดีที่สุดกับ "Google Chrome" โดยหลังจากลงทะเบียนจะสามารถใช้งานได้ในวันทำการถัดไป

การใช้งาน : สามารถเข้าไปที่ https://accounts.google.com เพื่อ log In เข้าใช้งาน Google Apps For Education

 

 VDO แนะนำ Google apps for education

 

การจัดการข้อมูลด้วยระบบคลาวด์ของ Google Drive

พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้คุณเก็บรูปภาพ เรื่องราว การออกแบบ ภาพวาด การบันทึกเสียง วิดีโอ และทุกอย่างที่คุณต้องการ หรือใช้ร่วมกับ Google Docs, Google Sheets และ Google Slides ในการทำงาน คุณสามารถแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ เชิญบุคคลอื่นให้มาดู ดาวน์โหลด และทำงานร่วมกันในทุกไฟล์ที่ต้องการ พิเศษยิ่งกว่า เฉพาะของ @mahidol.edu สามารถใช้พื้นที่ได้ไม่จำกัด

   

Gmail
รับ-ส่ง email ด้วยระบบ email ของ Google ภายใต้ชื่อ @mahidol.edu
สามารถซิงค์และเข้าถึงอีเมลจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต Gmail สามารถทำงานทั้งบนแอนดรอยด์ iPhone, Blackberry และอื่นๆ

   

Google Doc
สร้างและแก้ไข เอกสารออนไลน์ของคุณได้ง่ายๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม
ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ smartphones นอกจากนี้ยังสามารถแชร์เอกสารฉบับเดียวกันให้ทุกคนที่ทำงานร่วมกัน
ในเวลาเดียวกันได้อีกด้วย

 

Google form

สร้างและแก้ไข แบบสอบถามออนไลน์ ด้วยแบบฟอร์มสำเร็จรูป ใช้งานร่วมกับ Google Sheets ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

 

 

Google Calendar

บริการปฏิทินออนไลน์ สำหรับบันทึกกำหนดการ, นัดหมาย และเหตุการณ์ต่างๆ อีกทั้งยังสามารถส่งข้อความเชิญนัดหมาย หรือ ใช้ปฏิทินร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และ ค้นหาเหตุการณ์ต่างๆ ได้

Google Site

การสร้างเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

   

คำถามที่พบบ่อยของ Google Apps สำหรับการศึกษา

   

www.youtube.com/channel/UCPDiRARwGnC2-nrIz5zxuJw