ไทย english   
หน้าหลัก  » เกี่ยวกับเรา  » พิพิธภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์

 

พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข: Stang Mongkolsuk Museum

เรื่องราวของบุคคลอันควรเป็นแบบอย่าง ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก พร้อมทั้งนำเสนอประวัติศาสตร์ เกียรติภูมิของคณะวิทยาศาสตร์
หอเกียรติยศ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น:
Faculty of Science, Mahidol University’s Outstanding Scientist Awards Hall of Fame

คณาจารย์ ของคณะวิทยาศาสตร์ 12 ท่าน ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลานนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เก่า: Museum-Exhibition Hall of Scientific Equipment

จัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาตร์ที่ได้ผ่านการใช้งานจากนักวิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดงานวิจัยอันทรงคุณค่ามากมายมาตั้งแต่คณะวิทยาศาสตร์เริ่มก่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Bio-Geo Path

จัดแสดงทั้งกลุ่มตัวอย่างหินในยุคต่างๆ ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ ตัวอย่างแร่ชนิดต่างๆ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์
พิพิธภัณฑ์หอย ภาควิชาชีววิทยา

จัดแสดงเปลือกหอยนานาชนิดที่ล้วนแต่น่าสนใจและหาชมได้ยากหอเกียรติยศอาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

จัดแสดงนิทรรศการภาพ ประวัติ และผลงานของคณาจารย์จากภาควิชาชีวเคมี