Archives

Particle physics of brane worlds and extra dimensions

64730

CALL NO QC793.2 R265p 2016

AUTHOR Raychaudhuri, Sreerup

IMPRINT Cambridge : Cambridge University Press, c2016

NOTE สั่งซื้อโดย อ.ดร.อุดม รอบคอบ ภาควิชาฟิสิกส์ (งบประมาณบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2560)

CONTENT PREVIEW

The possibility that we live in a higher-dimensional world with spatial dimensions greater than three started with the early work of Kaluza and Klein. However, in addressing experimental constraints, early model-builders were forced to compactify these extra dimensions to very tiny scales. With the development of brane-world scenarios it became possible to consider novel compactifications which allow the extra dimensions to be large or to provide observable effects of these dimensions at experimentally accessible energy scales. This book provides a comprehensive account of these recent developments, keeping the high-energy physics implications in focus. After an historical survey of the idea of extra dimensions, the book deals in detail with models of large extra dimensions, warped extra dimensions and other models such as universal extra dimensions. The theoretical and phenomenological implications are discussed in a pedagogical manner for both researchers and graduate students.

Source :         www.amazon.com/Particle-Dimensions-Cambridge-Monographs-Mathematical/dp/052176856X

Introduction to many-body physics

64729

CALL NO QC174.17.P7 C692i 2015

AUTHOR Coleman, Piers, 1958-

IMPRINT Cambridge : Cambridge University Press, c2015

NOTE สั่งซื้อโดย อ.ดร.อุดม รอบคอบ ภาควิชาฟิสิกส์ (งบประมาณบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2560)

CONTENT PREVIEW

A modern, graduate-level introduction to many-body physics in condensed matter, this textbook explains the tools and concepts needed for a research-level understanding of the correlated behavior of quantum fluids. Starting with an operator-based introduction to the quantum field theory of many-body physics, this textbook presents the Feynman diagram approach, Green’s functions and finite-temperature many body physics before developing the path integral approach to interacting systems. Special chapters are devoted to the concepts of Fermi liquid theory, broken symmetry, conduction in disordered systems, superconductivity and the physics of local-moment metals. A strong emphasis on concepts and numerous exercises make this an invaluable course book for graduate students in condensed matter physics. It will also interest students in nuclear, atomic and particle physics.

Source : www.amazon.com/Introduction-Many-Body-Physics-Piers-Coleman/dp/0521864887

Gravity and strings

64728

CALL NO QC178 O77g 2015

AUTHOR Ortín, Tomás, 1964-

IMPRINT Cambridge : Cambridge University Press, c2015

NOTE สั่งซื้อโดย อ.ดร.อุดม รอบคอบ ภาควิชาฟิสิกส์ (งบประมาณบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2560)

CONTENT PREVIEW

Self-contained and comprehensive, this definitive new edition of Gravity and Strings is a unique resource for graduate students and researchers in theoretical physics. From basic differential geometry through to the construction and study of black-hole and black-brane solutions in quantum gravity – via all the intermediate stages – this book provides a complete overview of the intersection of gravity, supergravity, and superstrings. Now fully revised, this second edition covers an extensive array of topics, including new material on non-linear electric-magnetic duality, the electric-tensor formalism, matter-coupled supergravity, supersymmetric solutions, the geometries of scalar manifolds appearing in 4- and 5-dimensional supergravities, and much more. Covering reviews of important solutions and numerous solution-generating techniques, and accompanied by an exhaustive index and bibliography, this is an exceptional reference work.

Source : www.amazon.com/Gravity-Strings-Cambridge-Monographs-Mathematical/dp/0521768136

Neurobiology : a functional approach

64727

CALL NO WL102 S917n 2016

AUTHOR Striedter, Georg F., 1962-

IMPRINT New York   Oxford : Oxford University Press, c2016

NOTE สั่งซื้อโดย รศ.ดร.ไกร มีมล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

CONTENT PREVIEW

Focusing on the problems that brains help organisms solve, Neurobiology: A Functional Approach asks not only how the nervous system works but also why it works as it does. This text introduces readers to neurobiology through an evolutionary, organismal, and experimental perspective. With a strong emphasis on neural circuits and systems, it bridges the gap between the cellular and molecular end and the cognitive end of the neuroscience spectrum, allowing students to grasp the full breadth of the subject. Neurobiology covers not only what neuroscientists have learned about the brain in terms of facts and ideas, but also how they have learned it through key experiments.

Source : www.amazon.com/Neurobiology-Functional-Approach-Georg-Striedter/dp/0195396154

Fetal Medicine

64726

CALL NO WQ211 F419 2016

AUTHOR -

IMPRINT Cambridge : Cambridge University Press, c2016

NOTE สั่งซื้อโดย อ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (งบประมาณบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2560)

CONTENT PREVIEW

Based on the curriculum of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists’ Advanced Training Skills Module in Fetal Medicine, this book provides a comprehensive knowledge base for all doctors practising in obstetrics and maternal-fetal medicine worldwide. It acts as a reference source for the many changing concepts in fetal medicine and is well-illustrated with images of normal and abnormal findings in pregnancy that will facilitate proper understanding of normal and pathological fetal development. Coverage includes embryology, fetal physiology; fetal anomalies; fetal diseases; prescribing and teratogenesis in pregnancy; termination of pregnancy; fetal growth and wellbeing; multiple pregnancy; the placenta and amniotic fluid; and diagnostic and therapeutic invasive procedures. Readers will benefit from the theoretical knowledge and vast clinical experience of the internationally renowned authorship. Overall this book will prepare you for dealing with congenital abnormalities detected during pregnancy, including the organization and supervision of screening programmes for structural and chromosomal anomalies.

Source :         www.amazon.com/Medicine-College-Obstetricians-Gynaecologists-Advanced/dp/1107064341

89 เรื่องราวพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

64725

CALL NO DS586 ป818 2560

AUTHOR -

IMPRINT นนทบุรี : บริษัทวิริยะธุรกิจ, 2560

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

“๘๙ เรื่องราวพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” นิตยสารสารคดี จัดพิมพ์ฉบับพิเศษ รวบรวมภาพและเกร็ดพระราชประวัติ ๘๐ เรื่องของ “พระเจ้าอยู่หัว” ครอบคลุมหลายแง่มุม ทั้งพระราชประวัติ พระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ พระราชปณิธาน พระราชอารมณ์ขัน ฯลฯ ปรับปรุงจากบทความ “แปดสิบพรรษา ๘๐ เรื่องพระเจ้าอยู่หัว” ตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดี ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๗๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

Source :    www.sarakadee.com/2017/02/20/89story-of-king/

King of kings : Bhumibol the Great ที่ระลึก ภาพชุดประวัติศาสตร์เสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม 2559

64724

CALL NO DS586 K52 2559

AUTHOR -

IMPRINT [กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย, 2559]

NOTE อภินันทนาการ 17 พ.ค. 60

CONTENT PREVIEW

King of Kings BHUMIBOL THE GREAT ที่ระลึกภาพชุดประวัติศาสตร์เสด็จสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ ประมวลภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่คนไทยจะไม่มีวันลืมเลือนพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ ที่ระลึก ภาพชุดประวัติศาสตร์เสด็จสู่สวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ภายในเล่มยังมีพระบรมฉายาลักษ์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ภาพถ่ายขณะทรงงาน ตลอดไปจนถึงภาพขณะเสด็จฯ เยี่ยมรษฎรทั่วประเทศไทย แต่ละภาพล้วนทรงคุณค่าและความประทับใจทั้งสิ้น ด้านในพิมพ์สี่สีทั้งเล่ม จำนวน ๑๖๐ หน้า ควรค่าแก่การเก็บรักษา หรือส่งมอบเพื่อเป็นของที่ระลึกอย่างยิ่ง

Source :    www.smm.co.th/news/1803/king-of-kings/

พูดอังกฤษแบบฝรั่ง. ภาค 2

64723

CALL NO PE1131 ศ866พ 2551

AUTHOR เศรษฐวิทย์

IMPRINT กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2551

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

“พูดอังกฤษแบบฝรั่ง ภาค 2” หนังสือที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้แบบฝรั่งเลยทีเดียว เต็มไปด้วยประโยคต่างๆ ที่ใช้ในสถานการณ์จริง พร้อมคำอธิบายและตัวอย่างการใช้ที่หลากหลาย เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย สำหรับผู้ที่กำลังฝึกฝนบทสนทนาภาษาอังกฤษ ไมควรพลาดหนังสือเล่มนี้

Source :    www.se-ed.com/product/พูดอังกฤษแบบฝรั่ง-ภาค-2.aspx?no=9789746970426

พูดอังกฤษแบบฝรั่ง

64722

CALL NO PE1131 ศ866พ 2552

AUTHOR เศรษฐวิทย์

IMPRINT กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เฟื่องฟ้า, 2552

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

หนังสือ “พูดอังกฤษแบบฝรั่ง” นั้นเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาบทสนทนาที่ใช้กันในชีวิตประจำวันที่ต้องเจอะต้องเจอกันไม่ว่าท่านจะสิงสถิตอยู่ ณ แห่งใดบนพื้นโลก   หนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงสำนวน การออกเสียงที่ถูกต้องและคำอธิบายพร้อมตัวอย่างการใช้อย่างละเอียดยิบ ก็ไม่ใช่อะไรหรอก   เนื่องจากการเรียนภาษาใด ๆ ก็ตามต้องอาศัยทั้งการจดจำและการเข้าใจ   ซึ่งบางคนยังมีความเชื่อด้านเดียวที่ว่าการเรียนรู้ภาษานั้นต้องจำลูกเดียว   และถ้าจะให้ได้ผลสูงสุดต้องพยายามหาโอกาสล่าฝรั่งมาเป็นเหยื่อแล้วหลอกให้พูดอะไรออกมาก็ได้   ซึ่งก็เป็นความจริงส่วนหนึ่ง   และบางคนถึงกับมีความคิดฝังใจที่ว่าการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผลจะทำได้โดยการส่งเจ้าคน ๆ นั้นไปเรียนในต่างประเทศเท่านั้น   อ้าว! แล้วไอ้พวกที่ไม่มีโอกาสแบบนั้นชาตินี้ก็คงไม่มีวันเก่งภาษาอังกฤษกันนะซิ   ด้วยเหตุดังกล่าว หนังสือเล่มนี้จึงได้จุติมาเพื่อช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสทั้งหลายหรือผู้ที่เกิดสนใจขึ้นมาก็คว้ามาอ่านแก้เซ็งได้ สารบัญ

Source :    www.se-ed.com/product/พูดอังกฤษแบบฝรั่ง-ฉ-รวมเล่ม.aspx?no=9789747877397

เคมีอินทรีย์

64719

CALL NO QD251.2 ส816ค 2548

AUTHOR สุนันทา วิบูลย์จันทร์

IMPRINT [นนทบุรี] : โครงการเอกสารวิชาการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548

NOTE อภินันทนาการ

CONTENT PREVIEW

หนังสือ “เคมีอินทรีย์” โดย สุนันทา วิบูลย์จันทร์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 เป็นหนังสือในโครงการเอกสารวิชาการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใช้ประกอบการเรียนวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสารอินทรีย์ เช่น ชนิด การเรียกชื่อ สมบัติ ปฏิกิริยา และกลไกปฏิกิริยาต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากต่อการศึกษาวิชาเคมีขั้นสูงหรือวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ชีวเคมี เคมีในอุตสาหกรรม  เป็นต้น