กิจกรรมการมอบสะสมหนังสือเล่นเพื่อให้เครือข่ายการอ่านให้แก่ "ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์มงคลสุข" จากรายการ "ท้าให้อ่าน"

activity-11

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 รายการ"ท้าให้อ่าน" ผลิตโดยบริษัท ซุปเปอร์จิ๋ว จำกัด ออกอากาศทางช่อง ThaiPBS เวลา 9.05 น. เป็นรายการเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านแก่เยาวชน โดยทำกิจกรรม ท้าให้อ่าน เกมการอ่านของทุกครอบครัว เมื่อ "ทีมเด็ก" ที่เต็มไปด้วยจินตนาการ กับ "ทีมผู้ใหญ่" ที่มากด้วยประสบการณ์ ต้องมาปะทะกัน โดยใช้การอ่านเป็นอาวุธ!!! เพื่อตอบคำถาม หนังสือ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" พร้อมกับสะสมหนังสือเล่นเพื่อให้เครือข่ายการอ่าน แก่ "ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่หน่วยงานต่อไป