รายนามผู้บริจาค

ตัวแทนบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากงานห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

03 2560

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ตัวแทนบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากงานห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้เดินทางมามอบหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ต่อไป

บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

02 2560

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้กรุณามอบสิ่งพิมพ์สำหรับเด็กชื่อ "Plastics Storyพลาสติกแสนดี มีอยู่รอบตัว" จำนวน 200 เล่ม และหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 100 เล่ม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคต่อไป

คุณทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรมพร้อมผู้บริหารจากชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT For all club)

01 2560

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 คุณทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรมพร้อมผู้บริหารจากชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT For all club) ได้กรุณามอบหนังสือ "พระพุทธเจ้าหลวง ณ สปาการแพทย์ของเยอรมัน" จำนวน 200 เล่ม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานช่วยเหลือเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ต่อไป

ตัวแทนจากชมรมคนรักหนังสือ ของบริษัท เอ็ม บี. เค จำกัด (มหาชน)

26 2559

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. ตัวแทนพนักงานจำนวน 3 รายจากชมรมคนรักหนังสือ ของบริษัท เอ็ม บี. เค จำกัด (มหาชน) มาบุญครอง เซ็นเตอร์ MBK Center, Bangkok, Thailand ได้มอบหนังสือหลากหลายกลุ่มทั้งสาระความรู้สำหรับเด็กและผู้ใหญ่จำนวน 3 กล่อง ให้แก่ศูนย์รับบริจาคฯ เพื่อบริจาคต่อโรงเรียนและหน่วยงานที่ขาดแคลนต่อไป

คุณพรทิพย์ วิริยะจิตต์ พร้อมครอบครัวเจ้าของร้านหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ ฟาร์มฝันบุ๊ค

25 2559

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.35 น. คุณพรทิพย์ วิริยะจิตต์ หรือ คุณเล็ก พร้อมครอบครัวเจ้าของร้านหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ ฟาร์มฝันบุ๊ค www.facebook/Farmfunbook ได้กรุณาบริจาคหนังสือจำนวน 7 กล่อง ให้กับศูนย์รับบริจาคฯ เพื่อนำไปกระจายต่อโรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป

ทีมผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด American Express (Thai)

24 2559

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.35 น. ทีมผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด American Express (Thai) ได้กรุณามอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน พร้อมสื่ออุปกรณ์การศึกษา ซึ่งได้จัดซื้อใหม่ เป็นจำนวน 4 กล่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขต่อไป

ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม Museum Siam)

23 2559

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น. ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม Museum Siam) ได้มอบหนังสือสาระความรู้ทั่วไป ความรู้เชิงประวัติศาสตร์และหนังสือสำหรับเด็ก จำนวนทั้งสิ้น 27 เล่ม ให้แก่ศูนย์รับบริจาคฯ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนต่อไป