รายนามผู้บริจาค

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

16 2560

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ได้มอบหนังสือ จำนวน 302 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

15 2560

วันที่ 9 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้มอบหนังสือ จำนวน 100 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท Wise Kingdom จำกัด

14 2560

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 บริษัท Wise Kingdom จำกัด ได้มอบหนังสือ "ชำแหละ 7 วิชาสามัญ" จำนวน 398 เล่ม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 99,500 บาท แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ห้อง 32

13 2560

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ห้อง 32 ได้มอบหนังสือนิทานและหนังสือนอกเวลาเรียน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

12 2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้มอบหนังสือวรรณกรรมและความรู้ทั่วไป แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

คุณกานดา ชัยสาครสมุทร และเพื่อนๆนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

11 2560

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 คุณกานดา ชัยสาครสมุทร และเพื่อนๆนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้มอบหนังสือเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้น ม.6 ห้อง 74

10 2560

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้น ม.6 ห้อง 74 ได้มอบนวนิยาย แบบเรียน และวารสาร แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย