พระวินัย สุทธิมโน แห่งวัดญาณเวศกวัน

06 2560

วันนี้ (วันที่ 5 เมษายน 2560) พระวินัย สุทธิมโน แห่งวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม ได้เดินทางมามอบหนังสือธรรมะและหนังสือที่แต่งโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของห้องสมุดและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมอนุโมทนาบุญ มา ณ ที่นี้ด้วย