นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

07 2560

วันนี้ (24 เมษายน 2560) นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เดินทางมามอบหนังสือให้แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึงของรายวิชา จุฬาฯ ของเรา (Our CU)