องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลท่าไม้

08 2560

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  ได้เดินทางมามอบหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางศูนย์รับบริจาคฯขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ด้วย