กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ห้อง 32

13 2560

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ห้อง 32 ได้มอบหนังสือนิทานและหนังสือนอกเวลาเรียน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย