บริษัท Wise Kingdom จำกัด

14 2560

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 บริษัท Wise Kingdom จำกัด ได้มอบหนังสือ "ชำแหละ 7 วิชาสามัญ" จำนวน 398 เล่ม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 99,500 บาท แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย