มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

15 2560

วันที่ 9 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้มอบหนังสือ จำนวน 100 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย