สถานที่ที่เคยเข้าร่วมโครงการ ปี 2560

ครั้งที่ 6/2560

06-2560

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 นายอับดุลเลาะ แมเราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้เดินทางมารับมอบสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือ วารสาร แและอุปกรณ์การศึกษา จำนวนทั้งหมด 1,324 เล่ม (หนังสือ1245 เล่ม / วารสาร 79 เล่ม) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้่ของนักเรียนและครูต่อไป

ครั้งที่ 5/2560

05-2560

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ตัวแทนครูจากโรงเรียนทุ่งโพวิทยา หมู่ 1 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ได้เดินทางมารับมอบสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือ วารสาร แและอุปกรณ์การศึกษา จำนวนทั้งหมด 1,303 เล่ม (หนังสือ1225 เล่ม/ 78 เล่ม) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้่ของนักเรียนและครูต่อไป

ครั้งที่ 4/2560

04-2560

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ตัวแทนครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางมารับสิ่งพิมพ์จำนวน 866 เล่มพร้อมอุปกรณ์การศึกษา เพื่อนำไปดำเนินการสนับสนุนแหล่งค้นคว้าแก่ครูและนักเรียนต่อไป (หนังสือ 665 เล่ม/วารสาร 211 เล่ม พร้อมอุปกรณ์การศึกษา)

ครั้งที่ 3/2560

03-2560

วันที่ 25 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร อำเภอสะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้เดินทางมารับสิ่งพิมพ์ทั้งหมด 737 เล่ม พร้อมอุปกรณ์การศึกษา เพื่อนำไปจัดหาเข้าห้องสมุดของโรงเรียนต่อไป (หนังสือ 579 เล่ม/ วารสาร 158 เล่มพร้อมอุปกรณ์การศึกษา)

ครั้งที่ 2/2560

02-2560

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ตัวแทนครูและนักเรียนจำนวน 8 ท่าน จากโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา สถาบันแม่ชีไทยสาขาปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้เดินทางมารับหนังสือด้วยตนเอง จำนวน 1,498 เล่ม พร้อมอุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน กระเป๋า จำนวน อีก 5 กล่อง นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้มอบขนมคุกกี้ที่จัดทำเองโดยนักเรียนของโรงเรียนมาฝากแก่ศูนย์รับบริจาคฯ อีกด้วย ทางศูนย์ฯ ขอขอบคุณในน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ จากโรงเรียน มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ (หนังสือ 1285 เล่ม/วารสาร 213 เล่ม พร้อมอุปกรณ์การศึกษา)

ครั้งที่ 1/2560

01-2560

วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 ศูนย์รับบริจาคฯ ได้ทำการมอบหนังสือบริจาคให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 639 เล่ม พร้อมอุปกรณ์การเรียนและการศึกษา เพื่อนำไปจัดเข้าห้องสมุดให้เพียงพอต่อความต้องการสำหรับครูและนักเรียน (หนังสือ 538 เล่ม/วารสาร 111 เล่มพร้อมอุปกรณ์การศึกษา)