สถานที่ที่เคยเข้าร่วมโครงการ ปี 2560

ครั้งที่ 13/2560

13-2560

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 568 เล่ม และวารสาร จำนวน 36 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในห้องสมุด และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนและครูต่อไป

ครั้งที่ 12/2560

12-2560

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 782 เล่ม ให้แก่ โรงเรียนบ้านบละแต จังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้ในห้องสมุด และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนและครูต่อไป

ครั้งที่ 11/60

11-2560

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร จำนวน 907 เล่ม ให้แก่ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง เพื่อใช้ในห้องสมุด และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนและครูต่อไป

ครั้งที่ 10/2560

10-2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร จำนวน 740 เล่ม เพื่อสนับสนุนแก่โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาสาธารณประโยชน์ในโรงเรียนร่วมกับชุมชน ปีที่ 9 ของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้่ของนักเรียนและครูต่อไป

ครั้งที่ 9/2560

09-2560

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร จำนวน 1,172 เล่ม แก่โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ จังหวัดปทุมธานี โดยมีอาจารย์เทพศิรินทร์ วุฒิยางกูร เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้่ของนักเรียนและครูต่อไป

ครั้งที่ 8/2560

08-2560

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ 946 เล่ม แก่เรือนจำกลางสมุทรปราการ โดยมีคุณเกริกชัย นรสิงห์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้่แก่ผู้สนใจต่อไป

ครั้งที่ 7/2560

07-2560

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้นำหนังสือและวารสาร จำนวน 600 เล่ม มอบให้แก่ "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี คุณธรรมนูญ นพคุณ หัวหน้าเรือนจำกลางชั่วคราวเขากลิ้ง เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้่ต่อไป