ครั้งที่ 2/2560

02-2560

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ตัวแทนครูและนักเรียนจำนวน 8 ท่าน จากโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา สถาบันแม่ชีไทยสาขาปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้เดินทางมารับหนังสือด้วยตนเอง จำนวน 1,498 เล่ม พร้อมอุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน กระเป๋า จำนวน อีก 5 กล่อง นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้มอบขนมคุกกี้ที่จัดทำเองโดยนักเรียนของโรงเรียนมาฝากแก่ศูนย์รับบริจาคฯ อีกด้วย ทางศูนย์ฯ ขอขอบคุณในน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ จากโรงเรียน มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ (หนังสือ 1285 เล่ม/วารสาร 213 เล่ม พร้อมอุปกรณ์การศึกษา)