ครั้งที่ 7/2560

07-2560

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้นำหนังสือและวารสาร จำนวน 600 เล่ม มอบให้แก่ "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี คุณธรรมนูญ นพคุณ หัวหน้าเรือนจำกลางชั่วคราวเขากลิ้ง เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้่ต่อไป