ครั้งที่ 8/2560

08-2560

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ 946 เล่ม แก่เรือนจำกลางสมุทรปราการ โดยมีคุณเกริกชัย นรสิงห์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้่แก่ผู้สนใจต่อไป