ครั้งที่ 9/2560

09-2560

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร จำนวน 1,172 เล่ม แก่โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ จังหวัดปทุมธานี โดยมีอาจารย์เทพศิรินทร์ วุฒิยางกูร เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้่ของนักเรียนและครูต่อไป