ครั้งที่ 11/60

11-2560

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร จำนวน 907 เล่ม ให้แก่ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง เพื่อใช้ในห้องสมุด และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนและครูต่อไป