ครั้งที่ 12/2560

12-2560

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 782 เล่ม ให้แก่ โรงเรียนบ้านบละแต จังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้ในห้องสมุด และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนและครูต่อไป