ครั้งที่ 17/2560

17-2560

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 384 เล่ม ให้แก่ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรัตน์) จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายวัชระ จินตนภคอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้ในห้องสมุด และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนและครูต่อไป