ครั้งที่ 19/2560

19-2560

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 834 เล่ม ให้แก่ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ในห้องสมุด และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนและครูต่อไป