ครั้งที่ 20/2560

20-2560

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 300 เล่ม ให้แก่ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนกิจกรรม "์NDCC...ปันน้ำใจให้น้อง" และส่งมอบให้แก่โรงเรียนบ้านจันอุย จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป