Library BookShop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสาร & กิจกรรม

12 ตุลาคม 2555 : โครงการบริการสังคม (Community Service)

ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอรับบริจาคหนังสือและวารสารเพื่อสนับสนุนโครงการ "โรฯม่วนซื่นโฮแซวสู่อิสาน บัลดาลสนามกีฬาให้น้อง ศึกษาวิถีชีวิตท้องถิ่น ณ ดินแดนดอกบัวงาม บ้านคำไหล" ระหว่างวันที่ 15-24 ตุลาคม 2555 หนังสือ 87 ชื่อเรื่อง 379 เล่ม วารสาร 16 ชื่อเรื่อง 189 เล่ม พร้อมสื่อประกอบการศึกษา

9 ตุลาคม 2555 : โครงการบริการสังคม (Community Service)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มอบหนังสือชื่อ "สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนา เพื่อปวงประชาสุขสันต์ จำนวน 500 เล่ม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


9 ตุลาคม 2555 : โครงการบริการสังคม (Community Service)

คุณอภิชัย อัครปรีดี ผู้แต่งหนังสือได้กรุณามอบหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 4 ชื่อเรื่อง ณ บริษัท โอเชี่ยน บุ๊ค มาร์ท จำกัด ได้แก่ 1) "สบายดีประเทศลาว" จำนวน 600 เล่ม 2) "หนีฮ่าว แดนมังกร ออนชิลด์ โรดท์" จำนวน 500 เล่ม 3) "นมัสเต India" จำนวน 700 เล่ม 4)"มิงกลาบา พม่า" จำนวน 200 เล่ม