ไทย english   

แหล่งตรวจสอบรายชื่อวารสารนานาชาติ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล

 

AgBiotechNet

CABI Publishing (a division of CAB International)

AGRICOLA

AGRICultural OnLine Access
  • List of Journals Indexed in AGRICOLA
    รายชื่อวารสาร ในฐานข้อมูล AGRICOLA จัดทำโดย the National Agricultural Library

Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts

BIOSIS DATABASES

CINAHL

Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature

Criminal Justice Abstracts

EBSCO

คลิกเลือก Academic Package และเลือก Title List จากฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้นวารสาร

Ei Compendex

ERIC

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

Food Science and Technology Abstracts (FSTA)

ingentaconnect

INSPEC

  • ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล INSPEC ได้จาก Inspec List of Journals

Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)

MathSciNet

PubMed / MEDLINE

POPLINE

  • ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล POPLINE ได้จาก http://www.popline.org/

PsycINFO

RILM

  • ตรวจสอบรายชื่อวารสารทางด้านดนตรี จากฐานข้อมูล RILM Journal Titles

SciFinder

  • ตรวจสอบรายชื่อวารสารได้ที่ SciFinder
    - New User Registration (Mahidol e-mail address is required)

ScienceDirect

  • ตรวจสอบรายชื่อวารสารได้ที่ ScienceDirect

SCOPUS

Sociological Abstracts

zbMATH

Serials Source Lists ของฐานข้อมูลต่างๆ จาก Cambridge