ไทย english   

List of Book Series - available in Stang Mongkolsuk Library (2nd floor)


A I B I C I D I E I F I G I H I I I J I K I L I M I N I O I P I Q I R I S I T I U I V I W I X I Y I Z I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- B -

 

 1. Bacteriological proceedings
  1968; 1970-71 (cancel 1972)
  Call No. : W1 BA121
 2. Bibliography of the history of medicine [ISSN 0067-7280]
  v.1-4, 1965-68;
  v.7-8, 1971-72 (cancel 1973)
  Call No. : ZWZ40 B582 (Reference)
 3. Bibliotheca anatomica [ISSN 0067-7833]
  v.1-12, 1961-73 (cancel 1974)
  Call No. : W1 BI108
 4. Bibliotheca gastroenterologica [ISSN 0067-7949]
  v.1-3, 1960-61;
  v.7-8, 1965 (cancel 1966)
  Call No. : W1 BI251
 5. Bibliotheca microbiologica [ISSN 0067-8058]
  v.1-10, 1960-72 (cancel 1973)
  Call No. : W1 BI401
 6. Bibliotheca nutritio et dieta [ISSN 0067-8198]
  v.1-19, 1960-73 (cancel 1974)
  Call No. : W1 BI418
 7. Bibliotheca paediatrica
  v.86, 1966 (cancel 1967)
  Call No. : W1 BI428
 8. Bibliotheca primatologica [ISSN 0067-8139]
  v.6, 1968 (cancel 1969)
  Call No. : W1 BI430
 9. Bibliotheca psychiatrica et neurologica [ISSN 0067-8147]
  v.127, 1965;
  v.129-30, 1966 (cancel 1967)
  Call No. : W1 BI432
 10. Bibliotheca vita humana
  v.1-4, 1962-66 (cancel 1967)
  Call No. : W1 BI501
 11. Biochemical preparations [ISSN 0067-8686]
  v.1-13, 1949-71 (cancel 1972)
  Call No. : W1 BI541
 12. Biochemical society symposia [ISSN 0067-8694]
  v.5-13, 1950-55;
  v.17-19, 1959-60;
  v.21, 1962;
  v.23-51, 1963-86 (cancel 1987)
  Call No. : W1 BI629
 13. Biographical memoirs of fellows of the Royal Society [ISSN 0080-4606]
  v.1-40, 1955-94 (cancel 1995)
  Call No. : W1 BI652
 14. Biological macromolecules [ISSN 0067-8775]
  v.1, 1967 (cancel 1968)
  Call No. : W1 BI550
 15. Biomedical application of gas chromatography [ISSN 0067-883X]
  v.2, 1968 (cancel 1969)
  Call No. : W1 BI681
 16. Biomedical sciences instrumentations [ISSN 0067-8856]
  v.1, 1963;
  v.3-10, 1966-74;
  v.13, 1977 (cancel 1978)
  Call No. : W1 BI856j
 17. Biomembranes [ISSN 0067-8864]
  v.1-12, 1971-84 (cancel 1985)
  Call No. : W1 BI874
 18. Biosynthesis; a specialist periodical report [ISSN 0301-0708]
  v.1-3, 1972-75;
  v.6-7, 1980-83 (cancel 1984)
  Call No. : W1 BI886
 19. Biotechnology in Agriculture and forestry
   
  v.15, 1991;
  v.30-31, 1995;
  v.33-40, 1995-1997;
  v.45-49, 1999-2001;
  Call No. : W1 BI890
 20. Birth defects; original article series
  v.3 no.1, 1967;
  v.4 no.1-2, 4, 6, 1968;
  v.8 no.4, 7, 1972;
  v.9 no.4, 1973;
  v.14 no.2, 1978 (cancel 1979)
  Call No. : W1 BI895
 21. Book-in-print [ISSN 0068-0214]
  1967-69; 1971;
  1973; 1978-79 (cancel 1980)
  Call No. : Z1011 B724 (Reference)