ไทย english   

List of Book Series - available in Stang Mongkolsuk Library (2nd floor)


A I B I C I D I E I F I G I H I I I J I K I L I M I N I O I P I Q I R I S I T I U I V I W I X I Y I Z I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- F -

 

 1. F E B S (Federation of European Biochemical Societies Proceedings of the meeting) [ISSN 0071-4402]
  v.23, 1971;
  v.25-29, 1972;
  v.38, 1975 (cancel 1976)
  Call No. : W3 FE322
 2. Faraday symposia of the Chemical Society [ISSN 0301-5696]
  v.1-16, 1967-81 (cancel 1982)
  Call No. : W1 FA219
 3. Fertilization; comparative morphology, biochemistry, and immunology [ISSN 0420-3326]
  v.1-2, 1967-69 (cancel 1970)
  Call No. : W1 FE317
 4. Fluorocarbon and related chemistry; a specialist periodical report [ISSN 0301-8938]
  v.1-3, 1971-76 (cancel 1977)
  Call No. : W1 FL549
 5. Foreign trade statistics of Thailand [ISSN 0376-5709]
  Dec., 1978-Feb. 1979,
  Apr.-May, 1979 (cancel 1980)
  Call No. : W1 FO714 (Reference)
 6. Frontiers in neuroendocrinology
  v.8, 1984 (cancel 1985)
  Call No. : W1 FR935