ไทย english   

List of Book Series - available in Stang Mongkolsuk Library (2nd floor)


A I B I C I D I E I F I G I H I I I J I K I L I M I N I O I P I Q I R I S I T I U I V I W I X I Y I Z I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- O -

 

 1. Ocean yearbook
  v.1, 1978 (cancel 1979)
  Call No. : W1 OC115
 2. Organic analysis [ISSN 0078-6101]
  v.1-4, 1953-60 (cancel 1961)
  Call No. : QD271 OR682
 3. Organic compounds of sulphur, selenium and tellurium; a specialist periodical report [ISSN 0305-9812]
  v.1-5, 1970-79 (cancel 1980)
  Call No. : W1 OR120
 4. Organic reaction mechanisms [ISSN 0078-6160]
  1965-82; 1985 (cancel 1986)
  Call No. : QD258 O68
 5. Organic reactions [ISSN 0078-6179]
  v.1-34, 1942-85;
  v.37, 1989;
  v.39-51, 1990-97 (cancel 1998)
  Call No. : QD251 OR681
 6. Organic syntheses [ISSN 0078-6209]
  v.30-40, 1950-60;
  v.41-65, 1961-87;
  v.67-76, 1989-99 (cancel 2000)
  Call No. : QD262 OR681
 7. Organic syntheses. Collective Volume
  v.1-5, 1941-73;
  v.8, 1993 (cancel 1994)
  Call No. : QD262 OR681c
 8. Organometallic chemistry; a specialist periodical report [ISSN 0301-0074]
  v.1-10, 1972-82;
  v.12-13, 1984-85 (cancel 1986)
  Call No. : W1 OR241
 9. Organometallic reactions [ISSN 0078-6497]
  v.1-5, 1970-75 (cancel 1976)
  Call No. : QD411 O68, 1970-
 10. Organophosphorus chemistry; a specialist periodical report [ISSN 0306-0713]
  v.1-12, 1970-81 (cancel 1982)
  Call No. : W1 OR251