ไทย english   
หน้าหลัก  » ฐานข้อมูลออนไลน์  » วิธีการ login แบบ remote access

วิธีการ login แบบ remote access (off-campus)

 

Username required for accessing Mahidol University Internet

ดูแลโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี (MUIT)

  • Login ด้วยบัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประเภทผู้ใช้บริการ เช่น บุคลากร นักศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://myinternet.mahidol.ac.th

ejournal  https://ejournal.mahidol.ac.th

ดูแลโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (คู่มือการใช้งาน)

  • สามารถ log in โดยใช้ username password สำหรับการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต ดังนี้
    1. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้เกษียณ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษาแลกเปลี่ยน ใช้ username "ชื่อ จุด นามสุกล 3 ตัว เช่น cherdchan.rat
    2. รหัสประจำตำแหน่ง รหัสโครงการ รหัสหน่วยงาน รหัสผู้เข้าอบรม ใช้ username เดิม เช่น deanxx, directxx
    3. นักศึกษา ใช้ username เช่น u หรือ g ตามด้วยรหัสนักศึกษา เช่น u59xxxxx , g59xxxxx
  • สามารถใช้วารสารและฐานข้อมูลได้ทุกรายชื่อที่มหาวิทยาลัยบอกรับ
  • ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ทุกระบบปฏิบัติการ (Windows, MacIntosh and Linux) โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone / iPad) และ Android

Mobile Application "Mahidol Libraries e-Journals"

ดูแลโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Apps & Mobile versions of databases & e-journal websites


คู่มือการใช้งาน Application วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone / iPad) และ Android

 

WOS

IOS

Nature

IOS

Science

IOS : Android

IOP Science

IOS

AIP

IOS

ACM

IOS : Android

Angewandte Chemie

IOS

Cell Press

IOS : Android

PubMed

IOS : Android

First Consult

IOS : คู่มือ

UpToDate

IOS : Android

Cochrane Library

IOS (iPad edition)

Micromedex

IOS : Android

Medscape

IOS : Android

AccessMedicine

IOS : Android

BMJ Best Practice

IOS : Android

CHEST

IOS

Mendeley

Android

EndNote for iPad

IOS

 

การตั้งค่า proxy ของ Internet Browser เพื่อการใช้งานวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ที่มหาวิทยาลัยบอกรับ

 

- คู่มือสำหรับ Internet Explorer (IE)
- คู่มือสำหรับ Firefox

 

หากเกิดปัญหาในการใช้งาน โปรดติดต่อ "IT Help Desk" โทร: 02-201-5725-7 หรือ อีเมล์ lisc@mahidol.ac.th