ไทย english   

E-Journals - Classified by Subject Categories

 

Quick Link:

 

Bioinformatics : ชีวสารสนเทศศาสตร์      (see related : Genomics / Protein & Proteomics)

 

  1. Bioinformatics (Oxford Journal : 1996-present)
  2. Briefings in Bioinformatics    (Oxford Journal : 2000-present)
  3. Journal of Bioinformatics & Computational Biology    (worldscinet : 2003-present)